Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Dalsze wzrosty cen węgla na światowych rynkach w lipcu 2017 r.

Lipiec jest kolejnym miesiącem wzrostowego trendu cen węgla, który obecnie występuje w przeważającej części międzynarodowego rynku węglowego. Niemniej dynamika tych wzrostów była bardzo zmienna na przestrzeni całego miesiąca. Największy skok tygodniowego indeksu odnotowany został w australijskich portach NEWC, o ponad 10 USD/t. W dniu 28 lipca tygodniowy indeks NEWC wyniósł 92,98 USD/t wobec notowania sprzed miesiąca wynoszacego 82,46 USD/t. Zwiększony eksport sprzyjał umacnianiu się cen i odbudowie całkowitych zdolności jakie zostały utracone po zakłóceniach spowodowanych cyklonem Debbie.

Eksport w czerwcu wyniósł 19,04 mln ton, co oznacza jego wzrost w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 16,9%. Niemniej w stosunku do grudnia, kiedy terminal pracował na pełnych zdolnościach był tylko o 1 mln ton niższy. Jednak najbardziej znaczący wzrost sprzedaży nastąpił w stosunku do maja, kiedy wyniosił 16,29 mln ton. Z kolei na Atlantyku, wskutek utrzymujących się wysokich temperatur w południowej cześć Europy nastąpiło zdecydowane ożywienie, czemu dodatkowo towarzyszyło ograniczenie podaży z Rosji. Połączenie tych dwóch czynników przełożyło się na wzrost cen w portach ARA w szczególności w pierwszej połowie miesiąca. Dzienny indeks na dzień 7 lipca osiągnął najwyższy poziom od 26 stycznia – 85,25 USD/t CIF ARA.

Niskie zapasy hydroenergii oraz wyższe temperatury powietrza w Hiszpanii zwiększyły zużycie energii z węgla. Produkcja wyniosła 142 GWh/d w minionym miesiącu, ponad dwukrotnie więcej wobec analogicznego poziomu w roku ubiegłym, kiedy wyniosła 68GWh/d. Jest to jednocześnie najwyższy poziom od stycznia br. Z kolei produkcja hydroenergii obniżyła się o 46% do 51 GWh/d. Niemniej w drugiej połowie miesiąca, ceny w europejskich portach ARA spadły wraz z słabszym zapotrzebowaniem ze strony energetyki niemieckiej, która zwiększyła produkcje z paliw odnawialnych i z gazu. Produkcja ta wzrosła do średniego poziomu 664 GWh/tydzień w okresie 12.06 - 16.07 z poziomu 511 GWh/tydzień w analogicznym okresie miesiąc wcześniej. Należy pamiętać, iż niemieckie elektrownie gazowe pracują na 55% swoich zdolności co zwiększa ich konkurencyjność wobec elektrowni węglowych, których zdolności wynoszą 38%.

W związku z ograniczeniem podaży wysokogatunkowego wegla z Rosji, ceny tego surowca wzrosły znacząco pod koniec lipca, zarówno w obszarze Azji-Pacyfiku oraz obszaru Atlantyku. Cena spot rosyjskiego węgla NAR 6000 kcal/kg dostarczonego do regionu Azji-Pacyfik wzrosła o 2,75 USD/t w ciągu tygodnia, tj. do 87,50 USD/t FOB dla portów dalekowschodnich Vostochny. Duże zainteresowanie tym gatunkiem surowca ze strony odbiorców w Korei Południowej oraz Chin, sprzyjało umacnianiu się cen. Większość dostaw węgla z Rosji przewidzianych na sierpień została już sprzedana, a zaledwie kilka przewidzianych jest na wrzesień. Ceny węgla rosyjskiego w Europie również odnotowały wzrosty. Cena spot dla węgla rosyjskiego o parametrach NAR 6000 kcal/kg wzrosła o 0,91 USD/t do 78,93 USD/t Porty Bałtyckie.

W innych obszarach rynku cena spot dla węgla z Rosji o parametrach NAR 6000 kcal/kg dla energetycznych miałów węglowych eksportowanych przez ukraińskie i rosyjskie porty na Morzu Czarnym wzrosły o 2,43 USD/t, do 82 USD/t FOB Morze Czarne, przy zwiększonym zapotrzebowaniu ze strony tureckich producentów cementu. Niemniej część trejderów, ze względu na nadchodzący okres wakacji, spodziewa się zwiększonej sprzedaży w tym regionie. Różnica pomiędzy ofertami sprzedaży i kupna dla rosyjskich dostaw na rynku Morza Czarnego wynosi od 2 USD do 3 USD/t, co zmniejsza prawdopodobieństwo transakcji w najbliższej przyszłości. Analitycy są zdania, że będą utrzymywać się problemy z dostawami z Rosji. Przerwy techniczne oraz zakłócenia na linii kolejowej zarządzanej przez państwowego operatora RZD ograniczyły dostawy, mimo iż prognozy wskazują że eksport ma tendencją wzrostową w ujęciu r/r.

W RPA znaczący wzrost odnotował surowiec wysokogatunkowy, w szczególności w pierwszej połowie miesiąca, który ze względu na obecne zakłócenia w produkcji energii cieszy się największym uznaniem wśród odbiorców w Pakistanie czy Korei Południowej. Dzienny indeks RB w RPA na dzień 7 lipca, osiągnął najwyższy poziom na przestrzeni pięciu miesięcy tj. 84,97 USD/t FOB RB, po tym jak na dostawę w sierpniu najlepszą ofertą zakupu była oferta 82,25 USD/t, a sprzedaży 87 USD/t. Sprzedaż 50 tys. ton z dostawą w sierpniu została sfinalizowana po cenie 85 USD/t FOB RB, co było najwyższą ceną transakcyjną od 2 lutego.

Kolejne czasowe zamknięcie głównego portu w RPA, w połączeniu z przerwą techniczną na linii kolejowej Transnet, sprzyjało wzrostowi cen w tym obszarze. Dodatkowo sztormowe warunki przeważające w porcie w ostatnim czasie oraz usterki techniczne przełożyły się na wydłużenie kolejki statków oczekujących na załadunek . Mimo, iż kolejka ta zmniejszyła się do około 29 na dzień 6 lipca, w porównaniu do 51 na dzień 22 czerwca, ograniczenia w dostawach prawdopodobnie utrzymają się nieco dłużej, ze względu na planowane prace konserwacyjne na linii transportowej pomiędzy 11 a 17 lipca br.

Jednak w ostatnim tygodniu lipca, zainteresowanie nabywców z Korei Południowej oraz Indii znacząco zmalało, w związku z czym ceny spadły. Dzienny Indeks FOB RB na dzień 28 lipca obniżył się o 2,86 USD/t do poziomu 79,45 USD/t, co jest najniższym poziomem odnotowanym w ciągu ostatnich 11 tygodni. Nadchodząca pora monsunowa w Indiach odsunęła w czasie ewentualne zakupy, a nabywcy z Korei Południowej przesunęli dostawy na początek jesieni, co schładza nieco rynek w tym obszarze.

Mimo utrzymujących się obecnie stosunkowo wysokich cen surowca we wszystkich obszarach międzynarodowego rynku węgla od końca 2016 r., co jest reperkusją  działań regulacyjnych wprowadzonych przez Władze Chin oraz ograniczenia podaży węgla z Indonezji i Australii, ceny węgla energetycznego będą spadać stopniowo na skutek malejącego popytu wśród największych konsumentów: Indii, Chin i Korei Południowej. Jednocześnie według tej samej prognozy, obroty węglem energetycznym na rynku światowym w 2017 r. spadną prawdopodobnie o  2,4 % do 1 mld oraz do 990 mln w 2018 r. i 986 mln ton w 2019 r.
Przewidywany import węgla energetycznego do Chin w 2017 r. wynosi 172 mln ton, co oznacza spadek o 4,2% w ciągu roku. Powodem tej zmiany ma być przewidywany spadek cen węgla krajowego i ich stabilizacja na poziomie 74-84 USD/t. Ze względu na fakt, iż Chiny walczą z rosnącym zanieczyszczeniem powietrza poprzez wprowadzanie alternatywnych źródeł energii, import do Chin, które były drugim największym importerem australijskiego węgla energetycznego w 2016 r, prawdopodobnie spadnie do 158 mln ton w 2018 r. i 157 mln ton w 2019. Podobnie w Indiach prognozowany import będzie nadal spadał w 2017 r, pomimo, iż władze kraju obniżyły cel produkcji krajowej na rok fiskalny kwiecień 2017 – marzec 2018 r. Indyjski import ma zmniejszyć się o 3% w skali roku do 161 mln ton w 2017 r., spadając dalej do 158 mln ton w 2018 r. i 157 mln ton w 2019 r. Kolejny wzrost może nastąpić po roku 2019. Według prognoz import do Korei Południowej prawdopodobnie zmniejszy się o 1,8% do 96 mln ton w  2017 r., a następnie do 92 mln ton i 91 mln ton w kolejnych dwóch latach. Przyczyną będzie polityka nowego prezydenta Moon Jae-ina polegająca na stopniowym odejściu od elektrowni węglowych.