Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Informacja o procesach wzbogacania i uśredniania węgla kamiennego do celów energetycznych w Polsce

Karty podstawowe

Cykliczność: 
miesięczny
Opis grupy: 

Raport prezentuje comiesięczne dane dotyczące wydobycia brutto, odpadów uzyskiwanych podczas procesu produkcji węgla handlowego, jak również strukturę produkcji wg produktów wzbogacania. W raporcie przedstawiane są parametry jakościowe w strukturze produktowej wg kierunków zużycia i typów węgla oraz dane dotyczące produkcji, sprzedaży i zagospodarowania mułów węgla kamiennego. Uwzględniane informacje źródłowe przedsiębiorstw wydobywczych oraz samodzielnych zakładów wzbogacania i uśredniania węgla kamiennego.

Cena netto za cykl raportowy: 
100,00 zł
Cena archiwum: 
60,00 zł
Zamów