Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Slider

 • POLSKI RYNEK WĘGLA

  Portal dziedzinowy, którego właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA, stworzony przez Oddział w Katowicach.

  Cel: upowszechnianie informacji o rynku i sektorze węgla kamiennego.

  Podstawa: badanie statystyczne "Górnictwo węgla kamiennego", którego organem prowadzącym jest Ministerstwo Energii.

 • CENTRUM MONITOROWANIA GÓRNICTWA

  10 lat doświadczeń zespołu ekonomistów, analityków, geologów, ekspertów górniczych i środowiskowych.

  Ponad 180 opracowań analitycznych rocznie.

  Comiesięczne sprawozdania dla Ministerstwa Energii.

 • http://www.arp.pl/uslugi-finansowe-dla-firm#/pozyczki_791
  POŻYCZKI ARP S.A.

  czytaj więcej >>

 • http://www.arp.pl/uslugi-finansowe-dla-firm
  USŁUGI FINANSOWE DLA FIRM

  czytaj więcej >>

 • WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY PODSTAWOWYM SKŁADNIKIEM MIXU ENERGETYCZNEGO

  Produkcja energii elektrycznej z węgla w czerwcu 2016r. stanowiła 84,9% produkcji energii elektrycznej ogółem. 

  W okresie styczeń-czerwiec 2016r. produkcja energii elektrycznej z węgla to 81,4% produkcji energii elektrycznej ogółem.

 • INDEKSY CENOWE WĘGLA ENERGETYCZNEGO

  Publikacja indeksu cenowego węgla energetycznego będącego wspólnym przedsięwzięciem TGE S.A. i ARP S.A.

 • AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ODDZIAŁ KATOWICE

  Analizuje szeroki zakres informacji o działalnosci przedsiębiorstw górniczych, ich strukturze, parametrach technicznych oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej.

 • http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Gornictwo/Realizacja+Programu...
  INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU GÓRNICTWA WĘGLA KAMIENNEGO W POLSCE

  Informacja o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego we wrześniu oraz w okresie styczeń-wrzesień 2015r. na stronach Ministerstwa Energii.

Statysytki strona główna

5,6
mln ton wydobyli łącznie krajowi producenci węgla w lipcu 2016r.
5,5
mln ton sprzedali łącznie krajowi producenci węgla w lipcu 2016r.
87,4
tys. os. wyniósł stan zatrudnienia w sektorze (wszyscy krajowi producenci węgla kamiennego) na koniec lipca 2016r.
5,3
mln ton wyniósł stan zapasów węgla na koniec lipca 2016r. (wszyscy krajowi producenci węgla kamiennego)

Komunikaty

Międzynarodowy rynek węgla, mimo trwającego od maja trendu wzrostowego, w sierpniu zaznaczył się wyraźną fluktuacją cen. Sytuacja taka miała miejsce w australijskich portach NEWC, jak i europejskich portach ARA.

Europejskie porty ARA w okresie pierwszych trzech tygodni odnotowywały systematyczny wzrost cen z 57,78 USD/t do 61,35 USD/t, po czym, wskutek wzrostu podaży węgla w tym regionie nastąpił ich przejściowy spadek. Na dzień 26.08 indeks...

W lipcu indeksy dla polskiego węgla energetycznego odnotowały wzrosty w porównaniu do miesiąca poprzedniego. Średniomiesięczny indeks PSCMI 1 w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej wyniósł 196,13 zł/tonę i był to wzrost o 1,34%. Natomiast indeks PSCMI 2 w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych wyniósł 194,41 zł/tonę tj. o 1,83% więcej niż w czerwcu br. Szczegóły w zakładce Indeks węglowy.

Dynamika wzrostów na międzynarodowym rynku węgla z każdym kolejnym miesiącem jest coraz większa. W lipcu ceny wyznacznikowe na dzień 29 lipca w trzech największych światowych terminalach tj. NEWC, ARA oraz RB wyniosły odpowiednio 64,46 USD/t; 57,78 USD/t oraz 64,48 USD/t. Wobec notowań z 1 lipca nastąpił wzrost odpowiednio o 14,1%, 7,2% oraz 10,8%. Rosnące ceny w głównej mierze podyktowane są ograniczeniem podaży ze strony Indonezji oraz Australii będących głównymi...

W czerwcu średniomiesięczny indeks PSCMI 1 w sprzedaży do energetyki zawodowej i przemysłowej pozostał na podobnym poziomie jak w poprzednim miesiącu i wyniósł 193,54 zł/tonę. Natomiast indeks PSCMI 2 w sprzedaży do ciepłowni przemysłowych i komunalnych wyniósł 190,91 zł/tonę i był to spadek w porównaniu z majem br. o 2,2%. Tym samym krajowe indeksy węglowe, tak dla rynku energetycznego, jak i dla rynku ciepła w drugim kwartale 2016 r. obniżyły się w porównaniu z trzema pierwszymi miesiącami...

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2016r. nastąpiła korekta wartości indeksu węglowego dla rynku energetycznego PSCM1 do poziomu 195,00 zł/tonę (8,99 zł/GJ). Korekta ta związana jest ze zbyciem kopalń z Kompanii Węglowej do Polskiej Grupy Górniczej i wynikającą z tego aktualizacją rozliczeń pomiędzy KW SA, PGG Sp. z o.o. oraz odbiorcami.

Sytuacja na światowym rynku węgla w czerwcu, na skutek ograniczeń w podaży, zarówno w rejonie Atlantyku, jak i Pacyfiku, minęła pod znakiem znacznego ożywienia we wszystkich największych terminalach węglowych. Przejawem tego był znaczący wzrost indeksów cenowych. Wyniki notowań indeksów cenowych 24 lipca br. w portach NEWC, DES ARA oraz RB wyniosły odpowiednio: 53,92 USD/t, 53,80 USD/t oraz 58,85 USD/t. Największą dynamikę obserwowano w europejskich portach ARA. Ograniczenie wydobycia oraz...

< >

Wydarzenia

Od 1 maja 2016 r. tysiące górników zaczęło pracę w nowej spółce – Kompania Węglowa stała się Polską Grupą Górniczą.

Na czele PGG stanął pełniący funkcję prezesa Kompanii Węglowej Tomasz Rogala. Wspierać go będzie czterech wiceprezesów: Piotr Bojarski (ds.produkcji), Adam Hochuł (ds.sprzedaży), Jerzy Janczewski (ds.pracowniczych) oraz Andrzej Paniczek (ds.finansowych). Po podpisaniu umowy inwestycyjnej znane są już procentowe udziały poszczególnych...

W Katowicach podpisano porozumienie w sprawie rozpoczęcia działalności Polskiej Grupy Górniczej, która powstanie na gruzach Kompanii Węglowej. Nowa spółka ma rozpocząć działalność 1 maja 2016 r.

Celem PGG jest uratowanie 11 kopalń i 4 zakładów, należących dzisiaj do Kompanii Węglowej. Wciąż trwają rozmowy z inwestorami, którzy do PGG mieliby wnieść ok. 1,5 mld zł. W jej skład mają wejść podmioty z sektora energetycznego oraz finansowego. Zgodnie z założeniami PGG ma...

Famur i Kopex - dwie największe polskie grupy dostarczające maszyny, urządzenia i usługi dla górnictwa, zostaną skonsolidowane. Właściciel Famuru, spółka TDJ, zawarła warunkową umowę nabycia kontrolnego pakietu akcji Kopeksu od jego większościowego akcjonariusza, Krzysztofa Jędrzejewskiego.

W Zakładzie Górniczym w Brzeszczach oddano do użytku nową ścianę wydobywczą. To pierwszy etap odbudowy pełnych zdolności wydobywczych zakładu. Węgiel z tego pokładu charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościowymi — wysoką wartością opałową i bardzo niską zawartością siarki (poniżej 0,5 proc.). Brzeszcze wchodziły wcześniej w skład Kompanii Węglowej i zostały przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń ze względu na duże straty. Kopalnia była nierentowna od 2007 r. Tauron przejął ją w...

Węglokoks Kraj Sp. z o.o., spółka zależna od Węglokoks SA, nabywa od Kompanii Węglowej SA dwie kopalnie: "Bobrek" i "Piekary", stając się nowym producentem węgla kamiennego w Polsce

Zbycie przez Kompanię Węglową kopalni "Centrum" (po wcześniejszym wydzieleniu jej z KWK "Bobrek-Centrum" i wstrzymaniu wydobycia) na rzecz Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA celem jej likwidacji.

< >