Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Krajowe indeksy węglowe - notowanie z maja 2017r.

Na polskim rynku węgla przyszedł lepszy czas dla indeksu PSCMI1, który w maju 2017r. wyniósł 208,64 PLN/t i tym samym poprawił swój wynik sprzed miesiąca o około 5%. To wynik również lepszy niż 12 miesięcy temu, kiedy indeks ten wynosił 195,40 PLN/t. W ujęciu rdr indeks PSCMI1 wzrósł o 6,8%.
Tak dobry wynik indeksu to niewątpliwie efekt kilku czynników. W maju wyraźnie wzrosła ilość energii wyprodukowanej z węgla kamiennego. Według danych Polskiej Sieci Elektroenergetycznej w maju 2017r. w elektrowniach zawodowych na węglu kamiennym wyprodukowano o 2,3% energii więcej niż miesiąc wcześniej. W pewnej mierze związane to było z majową aurą, która decydowało o zwiększonym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Również wzrost takich wskaźników jak PKB (w I kwartale 2017r. wzrost o 4% rdr) czy produkcja przemysłowa (w maju o 8,5% rdr) decydują o coraz większym zużyciu energii i świadczą jednoznacznie o coraz lepszej kondycji polskiej gospodarki. Wraz z poprawą sytuacji ekonomiczno – gospodarczej wzrósł również całkowity wolumen sprzedaży węgla na rynek produkcji energii elektrycznej. W maju 2017r. wyniósł on 2 876,5 mln ton, podczas gdy miesiąc wcześniej był niższy o około 400 tys. ton. Nadwyżka ta stanowiła w całości przyrost w kategorii wzorcowego węgla zawartego w indeksie PSCMI1. Dla wartości cen węgla nie są też obojętne wciąż wysokie ceny węgla w portach ARA czy niedobory surowca na globalnych rynkach.
Wraz z ociepleniem majowym następowało ochłodzenie dla cen węgla przeznaczonego do produkcji ciepła. Indeks PSCMI2, po ośmiu miesiącach ciągłych wzrostów, w maju 2017r. osiągnął wartość 232,42 PLN/t, a to spadek o ponad 4,5% w porównaniu m/m. Wciąż jednak aktualny wynik jest o prawie 20% wyższy niż przed rokiem.

Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę "Indeks węglowy".