Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Slider

 • POLSKI RYNEK WĘGLA

  Portal dziedzinowy, którego właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA, stworzony przez Oddział w Katowicach.

  Cel: upowszechnianie informacji o rynku i sektorze węgla kamiennego.

  Podstawa: badanie statystyczne "Górnictwo węgla kamiennego".

 • CENTRUM MONITOROWANIA GÓRNICTWA

  18 lat doświadczeń zespołu ekonomistów, analityków, geologów, ekspertów górniczych i środowiskowych.

  Ponad 180 opracowań analitycznych rocznie.

 • WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY PODSTAWOWYM SKŁADNIKIEM MIXU ENERGETYCZNEGO

  Produkcja energii elektrycznej z węgla w grudniu 2020 r. stanowiła 69,3% produkcji energii elektrycznej ogółem. 

  W okresie styczeń-grudzień 2020 r. produkcja energii elektrycznej z węgla to 72% produkcji energii elektrycznej ogółem.

 • INDEKSY CENOWE WĘGLA ENERGETYCZNEGO

  Publikacja indeksu cenowego węgla energetycznego będącego wspólnym przedsięwzięciem TGE S.A. i ARP S.A.

 • AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ODDZIAŁ KATOWICE

  Analizuje szeroki zakres informacji o działalnosci przedsiębiorstw górniczych, ich strukturze, parametrach technicznych oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Statysytki strona główna

4,6
mln ton wydobyli łącznie krajowi producenci węgla w lutym 2021 r.
4,7
mln ton sprzedali łącznie krajowi producenci węgla w lutym 2021 r.
79,9
tys. os. wyniósł stan zatrudnienia w sektorze na koniec lutego 2021 r.
6,0
mln ton wyniósł stan zapasów węgla na koniec lutego 2021 r.

Komunikaty

Indeks PSCMI1 w lutym 2021 r. pogorszył swój wynik o 0,8% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 253,82 PLN/t (w ujęciu jakościowym 11,53 PLN/GJ). W porównaniu z lutym 2020 r. wynik ten jest gorszy o 3,1%.

...

Luty były kontynuacją słabych nastrojów zarówno w obszarze Azji -Pacyfiku, jak i Atlantyku, przy czym zdeterminowane były one czynnikami o różnym charakterze.
Podczas gdy w części Atlantyku, przeważały te o charakterze sezonowym, to w części Azji-Pacyfiku wynikały w znacznej mierze z obchodów Świąt Nowego Roku w Chinach, które przypadało na okres 11-17 lutego i znacząco osłabiało aktywność nabywców węgla w tej części rynku, czemu sprzyjały rosnące w ciągu miesiąca stawki frachtowe....

Indeks PSCMI1 w styczniu 2021 r. poprawił swój wynik o 0,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 255,97 PLN/t (w ujęciu jakościowym 11,62 PLN/GJ). W porównaniu ze styczniem 2020 r. wynik ten jest gorszy o 4,6%. Indeks PSCMI2 w styczniu 2021 r. poprawił swój wynik o 3,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 301,71 PLN/t (w ujęciu jakościowym 12,58 PLN/GJ). W porównaniu ze styczniem 2020 r. wynik ten jest...

Początek roku na międzynarodowym rynku węgla stłumił nastroje sporej części jego uczestników, po grudniowym okresie silnych wzrostów. Ceny surowca w terminalach węglowych zarówno w Europie jak i RPA obniżyły się gwałtownie na skutek nałożenia większych restrykcji w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się pandemii Covid-19. Niemniej w RPA, częściowo spadki te zostały zrekompensowane zwiększonym popytem na energię w regionie Azji-Pacyfiku wskutek trwającej fali niskich temperatur i...

Indeks PSCMI1 w grudniu 2020 r. pogorszył swój wynik o 0,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 254,80 PLN/t (w ujęciu jakościowym 11,73 PLN/GJ). W porównaniu z grudniem 2019 r. wynik ten jest gorszy o 3,9%. Indeks PSCMI2 w grudniu 2020 r. podorszył swój wynik o 4,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 292,17 PLN/t (w ujęciu jakościowym 12,30 PLN/GJ). W porównaniu z grudniem 2019 r. wynik ten jest gorszy...

Sytuacja na międzynarodowym rynku węgla w ostatnim tygodniu roku, determinowana była w głównej mierze czynnikami o charakterze sezonowym, przy wsparciu szerokorozumianego kompleksu energetycznego, zarówno na rynku Atlantyku jak i Azji-Pacyfiku.

Wskaźnik API2, który reprezentuje indeks dla rynku europejskiego na warunkach CIF ARA na początku miesiąca odnotował najwyższy poziom w ciągu ostatnich jedenastu miesięcy, podążając za rosnącymi wskaźnikami dla cen ropy i gazu będących reakcją...

< >

Wydarzenia

Po blisko 60 latach działalności, w środę 17 lutego 2021 r. z taśmociągu odkrywki Adamów zjechała ostatnia tona węgla brunatnego wydobyta w Kopalni Węgla Brunatnego Adamów.

Kopalnia Węgla Brunatnego "Adamów” powstała w latach 1959-1964 i działa na obszarze ponad 2 tys. ha. Wydobycie węgla brunatnego rozpoczęło się na odkrywce Adamów a w kolejnych latach uruchomiono odkrywkę Koźmin i odkrywkę Władysławów. W ciągu roku przy pomocy rozbudowanego parku maszynowego...

23 stycznia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła Program dla sektora Górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

Program składa się z dwóch części. Pierwsza, to część diagnostyczna i analityczna. Druga, to część wykonawcza zawierającą cele szczegółowe i działania. Bardzo ważnym elementem części diagnostycznej jest prognoza zapotrzebowania na węgiel kamienny, uwzględniająca trzy scenariusze. Projekt przewidziany na lata 2018 - 2030.

Katowickie kopalnie Wujek i Murcki-Staszic od Nowego Roku działają pod wspólnym szyldem jako kopalnia Staszic-Wujek.

Przed 16 laty katowicka kopalnia Wujek, której historia sięga przełomu XIX i XX wieku, została połączona z kopalnią Śląsk w Rudzie Śląskiej; z czasem rudzka część zakładu została wygaszona. Natomiast znacznie młodsza, bo uruchomiona w połowie lat 60. XX wieku, kopalnia Staszic, została 11 lat temu połączona z kopalnią Murcki - ruch Murcki został...

Operator systemu przesyłowego energii elektrycznej PSE potwierdził, że w poniedziałek, 18 stycznia, w Polsce padł historyczny rekord zapotrzebowania na moc.

O godz. 10.45 wyniosło ono dokładnie 27 380 MW. Bardzo wysokie zapotrzebowanie utrzymywało się przez znaczną część dnia, przekraczając poziom 27 000 MW w niemal całym okresie szczytu porannego. W zdecydowanej większości zapotrzebowanie zostało zbilansowane dzięki generacji źródeł krajowych, a operator dysponował...

Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.”

Po 12 latach od ustanowienia poprzedniej polityki, przyjęto nowy dokument strategiczny, wyznaczający kierunki rozwoju tego sektora. PEP 2040 to 1 z 9 strategii zintegrowanych wynikających ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

PEP2040 jest kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli w zakresie transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym.

Decyzję o wstrzymaniu pracy 10 kopalń Polskiej Grupy Górniczej i 2 kopalń Jastrzębskiej Spółki Węglowej w poniedziałek rano, 8 czerwca 2020 r., ogłosił wicepremier Jacek Sasin. Od wtorku 9 czerwca na kolejne trzy tygodnie zatrzymano wydobycie w 12 zakładach: Bolesław Śmiały, Piast, Ziemowit, Halemba, Pokój, Chwałowice, Marcel, Rydułtowy, Mysłowice-Wesoła oraz Wujek z Polskiej Grupy Górniczej, a także Knurów-Szczygłowice oraz Budryk z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. 

Powodem zatrzymania...

< >