Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Slider

 • POLSKI RYNEK WĘGLA

  Portal dziedzinowy, którego właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu SA, stworzony przez Oddział w Katowicach.

  Cel: upowszechnianie informacji o rynku i sektorze węgla kamiennego.

  Podstawa: badanie statystyczne "Górnictwo węgla kamiennego".

 • CENTRUM MONITOROWANIA GÓRNICTWA

  18 lat doświadczeń zespołu ekonomistów, analityków, geologów, ekspertów górniczych i środowiskowych.

  Ponad 180 opracowań analitycznych rocznie.

 • WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY PODSTAWOWYM SKŁADNIKIEM MIXU ENERGETYCZNEGO

  Produkcja energii elektrycznej z węgla w kwietniu 2021 r. stanowiła 78,3% produkcji energii elektrycznej ogółem. 

  W okresie styczeń - kwiecień 2021 r. produkcja energii elektrycznej z węgla to 79,9% produkcji energii elektrycznej ogółem.

 • INDEKSY CENOWE WĘGLA ENERGETYCZNEGO

  Publikacja indeksu cenowego węgla energetycznego będącego wspólnym przedsięwzięciem TGE S.A. i ARP S.A.

 • AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU S.A. ODDZIAŁ KATOWICE

  Analizuje szeroki zakres informacji o działalnosci przedsiębiorstw górniczych, ich strukturze, parametrach technicznych oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej.

Statysytki strona główna

4,6
mln ton wydobyli łącznie krajowi producenci węgla w kwietniu 2021 r.
4,8
mln ton sprzedali łącznie krajowi producenci węgla w kwietniu 2021 r.
79,1
tys. os. wyniósł stan zatrudnienia w sektorze na koniec kwietnia 2021 r.
5,6
mln ton wyniósł stan zapasów węgla na koniec kwietnia 2021r.

Komunikaty

Po niemal półtorarocznej stagnacji wywołanej pandemią Covid-19 rynek najwyraźniej wchodzi w fazę odrabiania strat, czemu towarzyszy umacnianie się największych światowych gospodarek. Maj na międzynarodowym rynku węgla to miesiąc o nienotowanej w tym roku dynamice wzrostu cen, głównie ze względu na ograniczoną podaż. Niemniej w obszarze Azji-Pacyfiku była ona zdecydowanie wyższa w porównaniu z obszarem Atlantyku.

Jednocześnie zmniejszały się różnice cenowe pomiędzy największymi...

Indeks PSCMI1 w kwietniu 2021 r. pogorszył swój wynik o 1,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 247,43 PLN/t (w ujęciu jakościowym 11,39 PLN/GJ). W porównaniu z kwietniem 2020 r. wynik ten jest gorszy o 6,3%.

Indeks PSCMI2 w kwietniu 2021 r. pogorszył swój wynik o 9,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 279,71 PLN/t (w ujęciu jakościowym 11,50 PLN/GJ). W porównaniu z kwietniem 2020 r. wynik ten...

Stopniowe, aczkolwiek powolne ożywienie obserwowane na międzynarodowym rynku węgla w pierwszym kwartale tego roku, nieco wyhamowało w kwietniu, w szczególności w obszarze rynku Azji-Pacyfiku. W dalszym ciągu, rynek ten poddany jest reperkusjom obowiązującego od marca 2020 r., zakazu importu surowca australijskiego do Chin, który sukcesywnie zmienia dotychczasowe międzynarodowe przepływy handlowe.

Australia, największy eksporter węgla na świecie, będzie nadal czerpać korzyści z...

Indeks PSCMI1 w marcu 2021 r. pogorszył swój wynik o 0,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 252,24 PLN/t (w ujęciu jakościowym 11,52 PLN/GJ). W porównaniu z marcem 2020 r. wynik ten jest gorszy o 3,9%. Indeks PSCMI2 w marcu 2021 r. pogorszył swój wynik o 0,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 310,37 PLN/t (w ujęciu jakościowym 13,01 PLN/GJ). W porównaniu z marcem 2020 r. wynik ten jest jednak gorszy o...

Międzynarodowy rynek węgla w marcu, ku zadowoleniu eksporterów i producentów utrzymywał się na tzw. fali wznoszącej na całym swoim obszarze. Indeksy cenowe w głównych terminalach węglowych poszybowały mocno w górę, zwiększając tym samym dysonans cenowy pomiędzy dwoma dużymi rynkami regionalnymi tj. obszarem Pacyfiku i obszarem Atlantyku. W stosunku do cen węgla w australijskim Newcastle oraz południowoafrykańskim Richards Bay, te notowane w europejskich terminalach ARA były niższe aż o około...

Indeks PSCMI1 w lutym 2021 r. pogorszył swój wynik o 0,8% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 253,82 PLN/t (w ujęciu jakościowym 11,53 PLN/GJ). W porównaniu z lutym 2020 r. wynik ten jest gorszy o 3,1%.

...

< >

Wydarzenia

Unijny Trybunał Sprawiedliwości zobowiązał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w Turowie.

To środek tymczasowy do czasu pełnego wyroku TSUE w sprawie Czechy przeciw Polska.

Czechy przekonują, że kopalnia Turów ma negatywny wpływ na życie mieszkańców graniczących z Polską regionów. Przede wszystkim z powodu postępującego obniżania się wód gruntowych, ale także zapylenia i hałasu. Szczególnie dotknięte mają być położone najbliżej...

Po blisko 60 latach działalności, w środę 17 lutego 2021 r. z taśmociągu odkrywki Adamów zjechała ostatnia tona węgla brunatnego wydobyta w Kopalni Węgla Brunatnego Adamów.

Kopalnia Węgla Brunatnego "Adamów” powstała w latach 1959-1964 i działa na obszarze ponad 2 tys. ha. Wydobycie węgla brunatnego rozpoczęło się na odkrywce Adamów a w kolejnych latach uruchomiono odkrywkę Koźmin i odkrywkę Władysławów. W ciągu roku przy pomocy rozbudowanego parku maszynowego...

23 stycznia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła Program dla sektora Górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

Program składa się z dwóch części. Pierwsza, to część diagnostyczna i analityczna. Druga, to część wykonawcza zawierającą cele szczegółowe i działania. Bardzo ważnym elementem części diagnostycznej jest prognoza zapotrzebowania na węgiel kamienny, uwzględniająca trzy scenariusze. Projekt przewidziany na lata 2018 - 2030.

Katowickie kopalnie Wujek i Murcki-Staszic od Nowego Roku działają pod wspólnym szyldem jako kopalnia Staszic-Wujek.

Przed 16 laty katowicka kopalnia Wujek, której historia sięga przełomu XIX i XX wieku, została połączona z kopalnią Śląsk w Rudzie Śląskiej; z czasem rudzka część zakładu została wygaszona. Natomiast znacznie młodsza, bo uruchomiona w połowie lat 60. XX wieku, kopalnia Staszic, została 11 lat temu połączona z kopalnią Murcki - ruch Murcki został...

Operator systemu przesyłowego energii elektrycznej PSE potwierdził, że w poniedziałek, 18 stycznia, w Polsce padł historyczny rekord zapotrzebowania na moc.

O godz. 10.45 wyniosło ono dokładnie 27 380 MW. Bardzo wysokie zapotrzebowanie utrzymywało się przez znaczną część dnia, przekraczając poziom 27 000 MW w niemal całym okresie szczytu porannego. W zdecydowanej większości zapotrzebowanie zostało zbilansowane dzięki generacji źródeł krajowych, a operator dysponował...

Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 r.”

Po 12 latach od ustanowienia poprzedniej polityki, przyjęto nowy dokument strategiczny, wyznaczający kierunki rozwoju tego sektora. PEP 2040 to 1 z 9 strategii zintegrowanych wynikających ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.

PEP2040 jest kompasem dla przedsiębiorców, samorządów i obywateli w zakresie transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym.

< >