Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Rzeczywistość opisujemy liczbami

Zadania realizowane przez katowicki Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu

 • Badanie, analiza i ocena sytuacji na rynku zbytu węgla w Polsce, w tym m.in. sytuacji podażowo-popytowej, bieżących tendencji i przyczynowo-skutkowych zjawisk rynkowych.
 • Analiza bieżącej sytuacji i tendencji zachodzących na rynkach węgla w Europie i na świecie oraz ich wpływu na polski rynek węgla.
 • Badanie, diagnozowanie, analizy i syntezy dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce.
 • Analiza sprzedaży węgla przez producentów krajowych, z wyodrębnieniem ilości, parametrów jakościowych i cen zbytu.
 • Badanie i analiza wielkości importu węgla do Polski, jakości oraz cen zbytu surowca oraz wpływu importu na krajowy rynek paliwo-energetyczny.
 • Zadania dotyczące procesu likwidacji kopalń, działań wykonywanych po zakończeniu likwidacji kopalń, prac związanych z naprawą szkód wywołanych ruchem zlikwidowanego zakładu górniczego oraz zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym.
 • Analiza zmian stanu zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego.
 • Prowadzenie bazy danych o firmach usługowych, wykonujących podziemne prace górnicze w kopalniach.
 • Badanie sposobu wykorzystania dotacji oraz udzielanej pomocy publicznej, w tym analiza prawidłowości jej wykorzystania.
 • Przygotowanie dokumentacji dotyczącej pomocy publicznej dla sektora górnictwa węgla kamiennego w celu notyfikacji Komisji Europejskiej oraz monitorowanie udzielonej pomocy.
 • Badanie prawidłowości wykorzystania dotacji przeznaczonej na prace konserwatorskie, odrestaurowanie i utrzymanie unikatowych w skali światowej kopalń zabytkowych.

Zadania realizujemy w ramach umów i zleceń bezpośrednich oraz w ramach corocznie prowadzonego na zlecenie Ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin badania statystycznego statystyki publicznej „Rynek materiałowy i paliwowo energetyczny. Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego”.

export body to pdf