Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Klienci

Współpracujemy z wymagającymi klientami, którzy cenią najwyższą jakość i doświadczenie. W pełni wykorzystujemy nasze umiejętności, aby sprostać oczekiwaniom każdego z nich.  Dowodem na rzetelność naszych usług jest współpraca ze wszystkimi spółkami sektora węgla kamiennego oraz liderami w dziedzinie produkcji energii, paliw gazowych i płynnych.

Poniżej przedstawiamy listę wybranych klientów, którzy nam zaufali.

PGE S.A.
Grupa Kapitałowa PGE S.A. jest największym pod względem przychodów, zainstalowanych mocy wytwórczych oraz wolumenu produkcji energii elektrycznej, przedsiębiorstwem energetycznym w Polsce. Oprócz działalności firm centralnych i holdingów podstawowy przedmiot działalności PGE S.A. obejmuje również obrót energią elektryczną oraz produktami powiązanymi. Bezpośrednie otoczenie rynkowe Grupy PGE to krajowi wytwórcy energii elektrycznej, podmioty zajmujące się przesyłem i dystrybucją energii oraz jej sprzedażą do odbiorców końcowych. 

PGNiG S.A.
Grupa Kapitałowa PGNiG jest liderem rynku gazu w Polsce. Działalność podstawowa Grupy Kapitałowej PGNiG obejmuje poszukiwania i eksploatację złóż gazu ziemnego i ropy naftowej oraz import, magazynowanie, obrót i dystrybucję paliw gazowych i płynnych. Nowym segmentem działalności jest Energetyka, której rozwój jest elementem ewolucji PGNiG w kierunku nowoczesnego, zintegrowanego koncernu multienergetycznego, oferującego klientom gaz, energię elektryczną i ciepło.

AXPO Polska Sp. z o.o.
Axpo Polska jest spółką zależną Axpo. Spółka Axpo Trading jest obecna w większości krajów europejskich i posiadając długoletnie doświadczenie w międzynarodowym handlu energią jest jedną ze znaczących firm na europejskim rynku energii. Axpo Trading oferuje szeroki zakres usług poczynając od analiz rynkowych poprzez zarządzanie portfelem produkcyjnym farm wiatrowych do handlu energią elektryczną i emisjami CO2

ING Securities
Dom maklerski ING Securities S.A. powstał 21 grudnia 2001 roku w wyniku połączenia dwóch podmiotów: Domu Maklerskiego Banku Śląskiego S.A. oraz ING Baring Securities (Poland) S.A. Jest częścią ING Group.

EDF Polska S.A.
EDF Polska S.A. wchodzi w skład Grupy energetyczna o światowym zasięgu, działającej od 1993 roku. Jest największym w kraju inwestorem zagranicznym w sektorze produkcji energii elektrycznej i ciepła. Obecnie EDF ma 10% udział w rynku energii elektrycznej i 15% udział w rynku ciepła sieciowego w Polsce. Do Grupy EDF oprócz elektrowni i elektrociepłowni należą podmioty wyspecjalizowane w świadczeniu usług na rynku paliwowo-energetycznym. Na stałe z EDF współpracują dostawcy paliw i biomasy oraz spółka obrotu energią.

CIECH S.A.
Ciech S.A. wraz ze spółkami zależnymi obejmuje produkcję, handel i dystrybucję chemikaliów a także działalność usługową ukierunkowaną na kompleksową obsługę rynku krajowego i zagranicznego. Działalność realizowana jest z udziałem spółek krajowych i zagranicznych oraz zagranicznych przedstawicielstw Ciech SA. Grupa Chemiczna Ciech znajduje się w pierwszej pięćdziesiątce największych polskich przedsiębiorstw.

export body to pdf