Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Obserwacja i ewaluacja to nasza domena

Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Katowicach prowadzi monitoring funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w Polsce oraz wykonuje dodatkowe zadania na zlecenie Ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin. Podstawą prawną działania jest art. 25 ustawy z dnia 7 września 2007r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008 - 2015.

Źródłem informacji wykorzystywanych w monitoringu funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego są dane ilościowe oraz jakościowe, przekazywane przez krajowych producentów węgla kamiennego. Źródłem informacji wykorzystywanych w monitoringu są również dane uzyskiwane w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej „Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego”, realizowanego przez Oddział na zlecenie Ministra właściwego do spraw gospodarki złożami kopalin.

W ramach prowadzonego monitoringu Oddział gromadzi, agreguje, analizuje i przygotowuje opinie oraz przedstawia propozycje działań we wszystkich obszarach działalności krajowego sektora górnictwa węgla kamiennego:

  • działalności produkcyjnej,
  • sprzedaży i dystrybucji,
  • obszarze ekonomiczno-finansowym,
  • działalności inwestycyjnej,
  • zagospodarowaniu i zbywaniu majątku,
  • procesach restrukturyzacyjnych,
  • prawidłowości wykorzystania dotacji budżetowej

Katowicki Oddział ARP SA prowadzi monitoring górnictwa węgla kamiennego od dnia powołania, tj. od 1 marca 2003r. Wraz z upływem czasu i rosnącą ilością pozyskiwanych informacji oraz doświadczeń, aktywność Oddziału, skoncentrowana początkowo na monitorowaniu procesów restrukturyzacyjnych, przesunęła się w kierunku monitorowania rynku zbytu węgla kamiennego. Równolegle, coraz intensywniej rozwijano mechanizmy i narzędzia pozyskiwania, przetwarzania, analizowania oraz ewaluacji wyników monitoringu, dbając o stabilność, jakość oraz różnorodność źródeł gromadzonych informacji.

Dzięki wiedzy i doświadczeniu wysokokwalifikowanej kadry zatrudnionej w Oddziale, jak też szybkości pozyskiwania i przetwarzania, stworzono system optymalnego oraz efektywnego wykorzystania sektorowych danych statystycznych w ujęciu operatywnym. Dzięki temu znacząco skrócona została czasochłonność procesu podejmowania strategicznych decyzji w sektorze górnictwa węgla kamiennego.

export body to pdf