Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

20 lecie Oddziału Katowickiego ARP

Katowicki Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. obchodzi 1 marca swój jubileusz. Jego historia i działalność nierozerwalnie związana jest z górnictwem węglowym, choć nie tylko. 
Już w pierwszych latach swej działalności (2004 – 2007) Oddział uczestniczył w przygotowaniu strategicznych dokumentów związanych z sektorem górnictwa węgla kamiennego, brał udział w pracach legislacyjnych związanych z funkcjonowaniem sektora. Eksperci Oddziału współtworzyli także projekty dokumentów planistycznych, stanowiących podstawę notyfikowania Komisji Europejskiej pomocy publicznej dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce.

Od 20 lat Oddział prowadzi monitoring procesów restrukturyzacji sektora węgla kamiennego, gromadzi i przetwarza dane statystyczne sektora węgla kamiennego i brunatnego. Dane statystyczne udostępnia na stronie polskirynekwegla.pl, która funkcjonuje od września 2014 r. 

ARP S.A. na zlecenie Ministra Aktywów Państwowych analizuje pozyskane dane cząstkowe i opracowuje informacje wynikowe w postaci cyklicznych raportów. Katowicki Oddział ARP od 2011 roku zgromadził 300 GB danych, a systemy informatyczne zapewniają najwyższy standard bezpieczeństwa danych. W ramach realizacji zadań wynikających z Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej „Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego” katowicki Oddział ARP S.A. prowadzi portal sprawozdawczy umożliwiający spółkom węglowym elektroniczne składanie sprawozdań.
Oddział uczestniczy także w monitorowaniu realizacji „Programu dla sektora górnictwa kamiennego”, pozyskując informacje techniczno-ekonomiczne spółek węglowych. 

Katowicki Oddział ARP przygotowuje i publikuje Polski Indeks Rynku Węgla Energetycznego1 (Polish Steam Coal Market Index), który tworzą dwa wskaźniki cen: wzorcowego węgla energetycznego produkowanego przez krajowych producentów i sprzedawanego na krajowym rynku energetycznym (Indeks PSCMI 1) oraz na krajowym rynku ciepła (Indeks PSCMI 2).
Źródłem informacji do obliczania wskaźników są dane krajowych producentów węgla kamiennego pozyskiwane przez Oddział w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej „Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego”, którego organem prowadzącym jest Minister Aktywów Państwowych. Wyznaczane są w cyklach miesięcznych przy współpracy Towarowej Giełdy Energii SA. i zamieszczane na stronie polskirynekwegla.pl.

Na portalu publikowana jest także cena referencyjna, niezbędna do wyliczenia wysokości środków na pokrycie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Ze względu na wieloletnie doświadczenie katowickiemu Oddziałowi ARP S.A. zlecono zadanie szeroko pojętego monitorowania wykorzystania dotacji na wypłaty świadczenia rekompensacyjnego w latach 2017-2019.

W ramach monitoringu wykorzystania środków budżetowych w sektorze, Oddział na zlecenie Ministra Aktywów Państwowych prowadzi czynności kontrolne w jednostkach otrzymujących dotacje ze środków budżetowych na procesy likwidacyjne, w tym m.in. na restrukturyzacje zatrudnienia, szkody górnicze oraz dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych. Pracownicy Oddziału kontrolują zadania i działania finansowane z dotacji budżetowej, wykonywane przez kopalnie nie węglowe, tj. soli, siarki oraz rud cynku i ołowiu. 

Oddział, włączył się w działania na rzecz promowania zagadnień wodorowych.  W grudniu 2021 r. zadebiutował portal wodorowy h2poland.eu, skierowany do szerokiego grona interesariuszy polskich oraz zagranicznych. Prezentowane są na nim informacje dotyczące całego łańcucha wartości: transportu, produkcji, przesyłu, magazynowania i zastosowania wodoru. Dużo miejsca poświęcone jest także kwestiom edukacyjnym. Kwestiom tym poświęcony jest także Kwartalnik 3xW (Węgiel, Wodór, Wiedza). Celem i misją czasopisma, wydawanego w formie elektronicznej, jest rozpowszechnianie wiedzy związanej z gospodarką wodorową. Kwartalnik można pobrać ze strony h2poland.eu  
Eksperci Oddziału zaangażowani są także w prace na rzecz Porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju gospodarki wodorowej, a także w powstanie Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej.

Pracownicy Oddziału zasługują nie tylko na uznanie ze względu na wysokie kompetencje, ale także na to, iż wielu z nich działa społecznie. Wspierają fundacje, między innymi Fundację Rodzin Górniczych, ale nie tylko. Od 2018 roku są zaangażowani w ogólnopolską akcję charytatywną pn. „Szlachetna paczka”. W tę inicjatywę włączyli się wszyscy pracownicy Oddziału.

Dyrekcję katowickiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu tworzą:

Mirosław Skibski związany z Oddziałem od momentu jego powstania. Od października 2018 r. jest dyrektorem Oddziału, wcześniej był Kierownikiem Zespołu. W 2021 r. został powołany na członka Rady Naukowej na kadencję 2021-2025 odpowiednio w: Głównym Instytucie Górnictwa, KOMAG S.A. oraz Instytucie Technologii Paliw i Energii. Poza działalnością w Oddziale społecznie pełni funkcję Prezesa Zarządu Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej.
Beata Barszczowska związana z Oddziałem od lutego 2021 r. Jest doktorem nauk ekonomicznych. W latach 2017-2020 była wiceprezesem Zarządu ds. ekonomiki i finansów w Spółce Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu. Jest wiceprezesem Zarządu i ekspertką Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Katowicach oraz członkinią Rady Naukowej PTE w Warszawie. Funkcje te pełni społecznie.
Adam Robakowski w Oddziale od marca 2022 r. Od samego początku kariery zawodowej związany z branżą górniczą. W 1988 r. rozpoczął pracę w kopalni Anna, gdzie przepracował 21 lat, gdzie przeszedł przez wszystkie szczeble aż do stanowiska dyrektora-kierownika ruchu zakładu KWK „Marcel”, następnie KWK „ROW” kończąc na KWK „Murcki-Staszic”. W międzyczasie był dyrektorem Biura Produkcji w Polskiej Grupie Górniczej S.A.

Gratulacje od Fundacji Rodzin Górniczych