Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Bardzo dobry miesiąc dla indeksu PSCMI1, który w marcu 2018r. przebił poziom 230 PLN/t.

Marzec 2018r. to dla indeksu PSCMI1 siódmy już z rzędu miesiąc wzrostu wartości, natomiast dla indeksu PSCMI2 marzec to pierwszy miesiąc ze spadkiem, nie widzianym dla cen do ciepłowni od sierpnia 2017r.

Dokładniej, indeks PSCMI1 przebił poziom 230 PLN/t, po raz pierwszy od ponad 3 lat i wyniósł 230,75 PLN/t (tj. 10,57 PLN/GJ). W porównaniu z lutym 2018r. poprawił swój wynik o 1,1%. Bardziej imponująca jest skala wzrostu cen w porównaniu z zeszłym rokiem - od marca 2017r. indeks poprawił swój wynik o 15,3%. Wtedy ceny dla rynku energetyki były niższe o ponad 30 PLN za tonę węgla. Po tak dobrym początku roku, naturalnym jest, że wartość kwartalna wskaźnika wyniosła 228,48 PLN/t, a to wynik lepszy o 8,3% w porównaniu k/k i o 14,8% w porównaniu z I kwartałem zeszłego roku.

Drugi indeks polskiego węgla PSCMI2 zmalał z miesiąca na miesiąc o 0,7% i wyniósł w marcu 2018r. 297,18 PLN/t (tj. 12,23 PLN/GJ). W porównaniu z tym samym miesiącem zeszłego roku, obecnie ceny przeznaczone dla rynku ciepłownictwa są wyższe o ponad 60 PLN/t, tj. o ponad 27%. Średnia wartość indeksu dla całego I kwartału 2018r. wyniosła 294,69 PLN/t. To rekordowe ceny - od 2013r. wielkość kwartalna nie stała tak wysoko. Tylko w porównaniu z I kwartałem poprzedniego roku wzrósł on o 30%, a w porównaniu kdk o ponad 13%.