Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Krajowe indeksy węglowe – notowanie z czerwca 2019 r.

Wartość indeksu PSCMI1 w czerwcu 2019r. wzrosła o 2,8% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyniosła 263,75 PLN/t (w ujęciu jakościowym 11,96 PLN/GJ). W porównaniu z czerwcem 2018r. wynik ten jest lepszy o ponad 10%.
Drugi indeks PSCMI2 zmalał z miesiąca na miesiąc o 3,8%, wynosząc w czerwcu 2019r. 312,97 PLN/t (13,00 PLN/GJ). W porównaniu z czerwcem 2018r. wynik ten jest lepszy o 5,3%.
Czerwiec pogłębił spadki cen węgla na świecie - ceny węgla w portach ARA zmalały o 13,4% w porównaniu do maja 2019r. To wartość niższa również niż przed rokiem o ponad 48%. Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA w czerwcu 2019r. wyniosły: PSCMI1 - 79,47 USD/t, PSCMI2 – 86,40 USD/t.

Pierwsza połowa roku zakończyła się bardzo dobrymi notowaniami kwartalnymi polskich indeksów węglowych.  Indeks dla rynku wytwarzania energii elektrycznej w IQ 2019r. wyniósł 256,20 PLN/tonę, a w IIQ wzrósł o ponad 1,8%, do wartości 261,02 PLN/tonę.  W porównaniu do tego samego okresu zeszłego roku wzrost wartości indeksu wyniósł prawie 10%. Indeks PSCMI2 w IQ 2019r. był na poziomie 304,66 PLN/tonę, po kolejnych trzech miesiącach wyniósł 316,04 PLN/tonę (wzrost o 3,7% kw/kw). Porównując wartość indeksu z cenami z IIQ 2018r. jego wycena wzrosła o 6%.