Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Krajowe indeksy węglowe – notowanie z czerwca i II kwartału 2018r.

Pierwsza połowa roku zakończyła się bardzo dobrymi notowaniami kwartalnymi polskich indeksów węglowych. Indeks węgla dla rynku wytwarzania energii elektrycznej w IQ 2018r. wyniósł 228,48 PLN/tonę, a w IIQ wzrósł o ponad 4%, do wartości 238,27 PLN/tonę. W porównaniu do tego samego okresu zeszłego roku wzrost wartości indeksu wyniósł prawie 16%. Indeks PSCMI2 w IQ 2018r. był na poziomie 294,69 PLN/tonę, a po kolejnych trzech miesiącach wyniósł 298,21 PLN/tonę (wzrost o 1,2% kw/kw). Porównując wartość indeksu z cenami z IIQ 2017r. jego wycena wzrosła aż o ponad 27%.
Wyniki miesięczne polskich indeksów w czerwcu 2018r. odwróciły tendencje z poprzedniego miesiąca. Tym razem PSCMI1 nieznacznie wzrósł i tym samym osiągnął najwyższą wartość w tym roku, natomiast PSCMI2 zmalał, wracając do poziomu z marca 2018r.
Indeks PSCMI1 wyniósł dokładnie 239,42 PLN/t (10,90 PLN/GJ), czyli o niecały 1% lepiej niż miesiąc wcześniej. W porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego ceny węgla dla rynku wytwarzania energii elektrycznej skoczyły prawie o 15%. Natomiast indeks PSCMI2 dla ciepłowni i pozostałych odbiorców krajowych wrócił do poziomu poniżej 300 PLN/t (297,23 PLN/t, tj. 12,21 PLN/GJ). Pogorszył tym samym swój wynik m/m o 5,82 PLN/t, co daje niecałe 2% spadku wartości. Wciąż jednak o 33% przewyższa swą wartość sprzed roku
Indeksy za czerwiec 2018r. w przeliczeniu na warunki portów ARA wyniosły odpowiednio: PSCMI1 – 74,29 USD/t, a PSCMI2 – 83,21 USD/t i wzrosły r/r odpowiednio o: 19,3% oraz 30,5%.