Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Krajowe indeksy węglowe – notowanie z grudnia 2018 r.

Grudzień 2018r. przyniósł odwrócenie tendencji miesięcznych indeksów cen polskiego węgla energetycznego. Tym razem indeks dla ciepłowni znacznie wzrósł i pobił wieloletni rekord, natomiast wskaźnik dla energetyki zawodowej i przemysłowej zmalał o kilka procent. W ujęciu całorocznym, 12 miesięcy 2018r. okazały się również rekordowe dla indeksów cen polskiego węgla i po czterech ostatnich latach spadków, znów wyniosły wartości roczne na poziom zbliżony do tego z 2013r.

Indeks PSCMI1 w grudniu 2018r. pogorszył swój wynik o 3,6% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 241,76 PLN/t (w ujęciu jakościowym 11,10 PLN/GJ).  Mimo tego jest to już 5 miesiąc z kolei, kiedy indeks utrzymuje się powyżej poziomu 240 PLN/t, i w porównaniu z grudniem 2017r. wynik ten jest lepszy o 13,7%. Drugi indeks polskiego węgla PSCMI2 spektakularnie zakończył rok i wzrósł z miesiąca na miesiąc o 4,9%, wynosząc w grudniu 311,66 PLN/t (12,82 PLN/GJ).  To pierwszy raz od 5 lat, kiedy przekroczył barierę 310 PLN/t. W tym samym miesiącu rok wcześniej był tańszy o 38 PLN/t. W przeciągu 12 miesięcy poprawił więc swój wynik o prawie 14%.

Koniec roku przyniósł spadki dla światowych cen węgla w porcie ARA. W grudniu 2018r., już trzeci miesiąc z rzędu, zmalała  wartość miesięcznego wyniku indeksu DES ARA, tym razem o 2,4% w porównaniu do listopada 2018r. i wyniosła 87,11 USD/t. To wartość niższa również niż przed rokiem o prawie 9% - w grudniu 2017r. indeks wynosił 95,70 USD/t. Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA  w grudniu 2018r. wyniosły: PSCMI1  - 74,01 USD/t, PSCMI2 - 85,45 USD/t.

Podsumowanie IV kwartału 2018r. pokazuje stabilizację wskaźników cen polskiego węgla w drugiej połowie minionego roku. Indeks dla energetyki zawodowej i przemysłowej w III kwartale 2018r. wynosił 243,88 PLN/t, a w IV kwartale nieznacznie wzrósł o 0,5% i wyniósł 245,21 PLN/t. Porównując trzy ostatnie miesiące 2017r i 2018r. wzrost wynosi ponad 16%. Indeks PSCM2 w III kwartale 2018r. był na poziomie 304,06 PLN/t, a po kolejnych trzech miesiącach wynosił 304,03 PLN/t czyli utrzymał swoją wartość. W ujęciu r/r indeks zanotował prawie 17-procentowy wzrost wartości.

Najlepszym podsumowaniem kondycji polskiego rynku węgla w 2018r. jest średnioroczna wycena wartości indeksów. PSCMI1 w 2017r. wyniósł 205,69 PLN/t, a w 2018r. już 239,51 PLN/t notując tym samym wzrost o 16,4%. W przypadku indeksu PSMCI2 2018r. to wartość aż 294,75 PLN/t, a 2017r. to „zaledwie” 240,72 PLN/t. W tym przypadku wzrost wartości wyniósł ponad 22%. W porównaniu z wartością za 2016r. indeks dla ciepłowni wzrósł o prawie 50%.