Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Krajowe indeksy węglowe – notowanie z grudnia 2019 r.

Karty podstawowe

Grudzień 2019r. przyniósł spadki wartości miesięcznych indeksów cen polskiego węgla energetycznego, jednak cały 2019r. to znaczne wzrosty wskaźników w porównaniu z 12 miesiącami 2018r.

W ostatnim miesiącu 2019r. indeks PSCMI1 pogorszył swój wynik o 0,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 265,23 PLN/t (w ujęciu jakościowym 12,13 PLN/GJ). Jednak w grudniu 2018r. wynosił jeszcze 241,76 PLN/t, rok później wynik ten jest więc lepszy prawie o 10%.
Bardzo dobrze dla indeksu PSCMI1 zakończył się również IV kwartał 2019r. - wskaźnik osiągnął poziom 265,91 PLN/t. W porównaniu z 260,98 PLN/t w okresie lipiec-wrzesień 2019r. oraz 245,21 PLN/t w IV kwartale 2018r. to wartość większa o 2% w ujęciu kw/kw oraz o 8,4% w ujęciu r/r. Od 2016r. stale rosną również roczne wartości indeksu. W całym 2019r. wypracował poziom 261,42 PLN/t (12,01 PLN/GJ). To prawie 10% więcej niż w 2018r. i aż o 27% więcej niż dwa lata wcześniej.

Również drugi indeks polskiego węgla PSCMI2 zmalał w grudniu 2019r., o niecałe 2% w ujęciu m/m, i wyniósł 301,42 PLN/t (12,66 PLN/GJ). W grudniu rok wcześniej był droższy o 10,24 PLN/t, w przeciągu 12 miesięcy pogorszył więc swój wynik o 3,3%.
IV kwartał 2019r. także przyniósł osłabienie indeksu. Jego wartość w trzech ostatnich miesiącach 2019r. wyniosła 307,32 PLN/t, a to o 0,8% gorzej niż w III kwartale 2019r. Jednak wartości wskaźnika w każdym trzymiesięcznym okresie 2019r. były wyższe niż w analogicznych okresach 2018r. To przełożyło się na bardzo dobrą wielkość w całym 2019r. PSCMI2 wrócił do poziomów notowanych w latach 2011-2013 i przebił barierę 300 PLN/t, osiągając w 2019r. 309,78 PLN/t (12,87 GJ/t). To wynik lepszy o ponad 5% niż w 2018r. i o 28,7% niż w roku 2017.