Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Krajowe indeksy węglowe - notowanie z grudnia 2023 r.

Indeks PSCMI1 w grudniu 2023 r. nieznacznie pogorszył swój wynik o 1,3% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 657,22 PLN/t (w ujęciu jakościowym 30,28 PLN/GJ). W porównaniu z grudniem 2022 r. wynik ten jest lepszy o 22,8%. Indeks PSCMI2 w grudniu 2023 r. poprawił swój wynik o 8,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 704,52 PLN/t (w ujęciu jakościowym 28,38 PLN/GJ). W porównaniu z grudniem 2022 r. wynik ten jest natomiast gorszy o 41,0%.

Średnia wartość indeksu PSCMI1 dla IV kwartału 2023 r. wyniosła 673,02 PLN/t (31,03 PLN/GJ). W porównaniu z IV kwartałem poprzedniego roku wrósł on o 23,7%, a w porównaniu k/k zmalał o 7,4%. Średnia wartość indeksu PSCMI2 dla IV kwartału 2023 r. wyniosła 712,09 PLN/t (28,67 PLN/GJ). W porównaniu z IV kwartałem poprzedniego roku zmalał on o 34,8%, a w porównaniu k/k o 12,4%.

W całym 2023 r. indeks PSCMI1 wypracował poziom 703,78 PLN/t (32,67 PLN/GJ). To aż o 72,2% więcej niż w 2022 r. i o 183,1% niż dwa lata wcześniej. Indeks PSCMI2 w 2023 r. wypracował poziom 896,47 PLN/t (36,55 PLN/GJ). To o 12,5% więcej niż w 2022 r. i o 199,1% niż dwa lata wcześniej.

Grudzień przyniósł dalszą stabilność cen węgla na świecie - ceny węgla w portach ARA pozostają niezmienione od września 2023 r., jednak niższe o 52,4% niż w grudniu 2022 r. Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA w grudniu 2023 r. wyniosły: PSCMI1 – 191,72 USD/t, PSCMI2 – 179,71 USD/t.