Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Krajowe indeksy węglowe - notowanie z listopada 2022 r.

Indeks PSCMI1 w listopadzie 2022 r. poprawił swój wynik o 1,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 551,30 PLN/t (w ujęciu jakościowym 25,84 PLN/GJ). W porównaniu z listopadem 2021 r. wynik ten jest lepszy o 132,2%.
Indeks PSCMI2 w listopadzie 2022 r. pogorszył swój wynik o 0,8 % w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 1 043,03 PLN/t (w ujęciu jakościowym 42,17 PLN/GJ). W porównaniu z listopadem 2021 r. wynik ten jest lepszy o 204,1%.

Listopad przyniósł spadek cen węgla na świecie - ceny węgla w portach ARA zmalały o 5,3% w porównaniu do października 2022 r. To jednak wartość wyższa o 104,0% niż przed rokiem. Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA w listopadzie 2022 r. wyniosły: PSCMI1 – 140,40 USD/t, PSCMI2 – 229,15 USD/t.

Prezentowane dla listopada 2022 r. wielkości miesięcznych indeksów PSCMI1 i PSCMI2 ponownie wykazują wzrost w porównaniu do poprzednich miesięcy. Jest to związane z procesem renegocjacji wcześniej zawartych kontraktów na dostawy węgla pod względem jego wartości, które część Spółek Węglowych przeprowadziła w związku z sytuacją na rynku węgla. Efektem był szereg korekt wcześniej wystawionych faktur. Wartość tych korekt została ujęta w zapisach księgowych dotyczących również listopada. Spowodowało to wzrost wartości sprzedanego węgla, przy wolumenie dotyczącym wyłącznie tego miesiąca. W konsekwencji nastąpił wzrost, wyliczanej na ich podstawie, średniej ceny zbytu. Analiza przekazanych przez Spółki Węglowe dodatkowych danych o wartości sprzedanego węgla pozwoliła stwierdzić, że wartość sortymentów miałowych sprzedanego węgla wzrosła przez korekty.
Bez uwzględnienia tych korekt wartość indeksów wynosiłaby odpowiednio: 549,13 PLN/t oraz 1 030,73 PLN/t.