Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Krajowe indeksy węglowe - notowanie z lutego 2023 r.

Indeks PSCMI1 w lutym 2023 r. pogorszył swój wynik o 1,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 690,74 PLN/t (w ujęciu jakościowym 31,89 PLN/GJ). W porównaniu z lutym 2022 r. wynik ten jest lepszy o 134,9%. Indeks PSCMI2 w lutym 2023 r. utrzymał swój wynik na tym samym poziomie w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 1 097,81 PLN/t (w ujęciu jakościowym 44,71 PLN/GJ). W porównaniu z lutym 2022 r. wynik ten jest lepszy o 216,6%.

Luty przyniósł stabilizację cen węgla na świecie - ceny węgla w portach ARA pozostały na poziomie z końca 2022 r. To jednak wartość wyższa o 24,3% niż w lutym 2023 r. Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA w lutym 2023 r. wyniosły: PSCMI1 – 181,00 USD/t, PSCMI2 – 248,58 USD/t.