Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Krajowe indeksy węglowe - notowanie z lutego 2024 r.

Indeks PSCMI1 w lutym 2024 r. pogorszył swój wynik o 4,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 485,45 PLN/t (w ujęciu jakościowym 22,63 PLN/GJ). W porównaniu z lutym 2023 r. wynik ten jest gorszy o 29,7%.

Indeks PSCMI2 w lutym 2024 r.  nieznacznie poprawił swój wynik o 0,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 607,19 PLN/t (w ujęciu jakościowym 24,85 PLN/GJ). W porównaniu z lutym 2023 r. wynik ten jest gorszy o 44,7%.

Luty 2024 r. przyniósł dalszą stabilność cen węgla na świecie - ceny węgla w portach ARA pozostają niezmienione od września 2023 r., jednak niższe o 52,4% niż w lutym 2023 r. Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA w lutym 2024 r. wyniosły: PSCMI1 – 141,81 USD/t, PSCMI2 – 155,76 USD/t.