Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Krajowe indeksy węglowe – notowanie z marca 2019 r.

Indeks PSCMI1 w marcu 2019r. poprawił swój wynik o 0,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 258,14 PLN/t (w ujęciu jakościowym 11,91 PLN/GJ). Jest to już 3 miesiąc z kolei, kiedy indeks utrzymuje się powyżej poziomu 250 PLN/t, i w porównaniu z marcem 2018r. wynik ten jest lepszy prawie o 12%. Wartość kwartalna wskaźnika wyniosła 256,20 PLN/t, a to wynik lepszy o 4,5% w porównaniu k/k i o 12,1% w porównaniu z I kwartałem zeszłego roku.

Drugi indeks polskiego węgla PSCMI2 zmalał z miesiąca na miesiąc o 1%, wynosząc w marcu 2019r. 304,62 PLN/t (12,76 PLN/GJ). W tym samym miesiącu rok wcześniej był tańszy o niecałe 8 PLN/t. Średnia wartość indeksu dla całego I kwartału 2019r. wyniosła 304,66 PLN/t. W porównaniu z I kwartałem poprzedniego roku wzrósł on o 3,4%, a w porównaniu k/k o 0,2%.

Marzec przyniósł spadki dla cen węgla na świecie - ceny węgla w portach ARA zmalały o ponad 6% w porównaniu do lutego 2019r. To wartość niższa również niż przed rokiem o ponad 14%. Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA w marcu 2019r. wyniosły: PSCMI1 - 78,65 USD/t, PSCMI2 - 84,21 USD/t.