Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Krajowe indeksy węglowe - notowanie z marca 2023 r.

Indeks PSCMI1 w marcu 2023 r. poprawił swój wynik o 2,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 707,90 PLN/t (w ujęciu jakościowym 32,99 PLN/GJ). W porównaniu z marcem 2022 r. wynik ten jest lepszy o 143,9%. Indeks PSCMI2 w marcu 2023 r. pogorszył swój wynik o 8,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 1 004,92 PLN/t (w ujęciu jakościowym 41,67 PLN/GJ). W porównaniu z marcem 2022 r. wynik ten jest lepszy o 163,4%.

Średnia wartość indeksu PSCMI1 dla I kwartału 2023 r. wyniosła 700,22 PLN/t (w ujęciu jakościowym 32,17 PLN/GJ). W porównaniu z I kwartałem poprzedniego roku wrósł on o 140,1%, a w porównaniu k/k o 30,5%. Średnia wartość indeksu PSCMI2 dla I kwartału 2023 r. wyniosła 1 055,19 PLN/t (w ujęciu jakościowym 43,35 PLN/GJ). W porównaniu z I kwartałem poprzedniego roku wzrósł on o 190,6%, a w porównaniu k/k zmalał o 0,5%.

Marzec przyniósł znaczną obniżkę cen węgla na świecie - ceny węgla w portach ARA zmalały o 38,8% w porównaniu do lutego 2023 r. To również wartość niższa o 32,7% niż w marcu 2022 r. Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA w marcu 2023 r. wyniosły: PSCMI1 – 188,73 USD/t, PSCMI2 – 238,92 USD/t.