Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Krajowe indeksy węglowe – notowanie z sierpnia 2019 r.

Wartość indeksu PSCMI1 w sierpniu 2019r. zmalała o 0,4% w porównaniu do poprzedniego miesiąca i wyniosła 258,89 PLN/t (w ujęciu jakościowym 11,91 PLN/GJ). W porównaniu z sierpniem 2018r. wynik ten jest lepszy o 4,2%.

Również drugi indeks PSCMI2 zmalał z miesiąca na miesiąc o 1,6%, wynosząc w sierpniu 2019r. 308,91 PLN/t (12,87 PLN/GJ). W porównaniu z sierpniem 2018r. wynik ten jest lepszy o 2,4%.

Sierpień przyniósł ponowny spadek cen węgla na świecie - ceny węgla w portach ARA zmalały o 7,5% w porównaniu do lipca 2019r. To wartość niższa niż przed rokiem już o ponad 44,5%, kiedy to indeks wynosił 97,33 USD/t. Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA w sierpniu 2019r. wyniosły: PSCMI1 – 76,58 USD/t, PSCMI2 – 82,78 USD/t.