Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Krajowe indeksy węglowe – notowanie z sierpnia 2021 r.

Indeks PSCMI1 w sierpniu 2021 r. poprawił swój wynik o 1% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 248,52 PLN/t (w ujęciu jakościowym 11,55 PLN/GJ). W porównaniu z sierpniem 2020 r. wynik ten jest jednak gorszy o 5,8%.

Indeks PSCMI2 w sierpniu 2021 r. pogorszył swój wynik o 2% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 291,29 PLN/t (w ujęciu jakościowym 12,13 PLN/GJ). W porównaniu z sierpniem 2020 r. wynik ten jest gorszy o 8,9%.

Sierpień przyniósł wzrost cen węgla na świecie - ceny węgla w portach ARA wzrosły o 26,3% w porównaniu do lipca 2021 r. To wartość 3krotnie wyższa niż przed rokiem. Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA w sierpniu 2021 r. wyniosły: PSCMI1 – 74,71 USD/t, PSCMI2 – 78,46 USD/t.