Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Krajowe indeksy węglowe - notowanie z sierpnia 2023 r.

Indeks PSCMI1 w sierpniu 2023 r. pogorszył swój wynik o 3,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 703,15 PLN/t (w ujęciu jakościowym 33,19 PLN/GJ). W porównaniu z sierpniem 2022 r. wynik ten jest lepszy o 9,6%.

Indeks PSCMI2 w sierpniu 2023 r. poprawił swój wynik o 6,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 827,66 PLN/t (w ujęciu jakościowym 33,68 PLN/GJ). W porównaniu z sierpniem 2022 r. wynik ten jest gorszy o 38,2%.

Sierpień przyniósł wzrost cen węgla na świecie - ceny węgla w portach ARA wzrosły o 10,6% w porównaniu do lipca 2023 r. To jednak wartość niższa o 66,4% niż w sierpniu 2022 r. Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA w sierpniu 2023 r. wyniosły: PSCMI1 – 203,92 USD/t, PSCMI2 – 206,91 USD/t.