Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Krajowe indeksy węglowe – notowanie z września 2019 r.

Indeks PSCMI1 we wrześniu 2019r. poprawił swój wynik o 1,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 263,36 PLN/t (w ujęciu jakościowym 12,10 PLN/GJ). W porównaniu z wrześniem 2018r. wynik ten jest lepszy o 7,3%.
Wartość kwartalna wskaźnika wyniosła 260,98 PLN/t, a to utrzymanie poziomu w porównaniu do II kwartału 2019r. W porównaniu do tego samego okresu 2018r. indeks PSCMI1 wzrósł o 9,5%.

Drugi indeks polskiego węgla PSCMI2 zmalał z miesiąca na miesiąc o 0,2%, wynosząc we wrześniu 2019r. 308,22 PLN/t (12,88 PLN/GJ). W tym samym miesiącu rok wcześniej był droższy o 0,4%.
Średnia wartość indeksu dla całego III kwartału 2019r. wyniosła 309,88 PLN/t. W porównaniu z II kwartałem 2019r. zmalał prawie o 2%, jednak w porównaniu z III kwartałem poprzedniego roku wzrósł o 3,9%.

Wrzesień przyniósł znaczne spadki dla cen węgla na świecie - ceny węgla w portach ARA zmalały o ponad 45% w porównaniu do wartości wskaźnika rok wcześniej. Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA we wrześniu 2019r. wyniosły: PSCMI1 - 76,89 USD/t, PSCMI2 – 81,81 USD/t.