Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Krajowe indeksy węglowe - notowanie z września 2022 r.

Indeks PSCMI1 we wrześniu 2022 r. pogorszył swój wynik o 2,1% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 628,20 PLN/t (w ujęciu jakościowym 29,34 PLN/GJ). W porównaniu z wrześniem 2021 r. wynik ten jest lepszy o 156,2%.

Indeks PSCMI2 we wrześniu 2022 r. poprawił swój wynik o 12,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 1 508,95 PLN/t (w ujęciu jakościowym 62,56 PLN/GJ). W porównaniu z wrześniem 2021 r. wynik ten jest lepszy o 387,2%.

Wrzesień przyniósł spadek cen węgla na świecie - ceny węgla w portach ARA zmalały o 1,4% w porównaniu do sierpnia 2022 r. To jednak wartość wciąż wyższa niż przed rokiem (o 89,7%). Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA we wrześniu 2022 r. wyniosły: PSCMI1 – 154,26 USD/t, PSCMI2 – 328,88 USD/t.

Średnia wartość indeksu PSCMI1 dla III kwartału 2022 r. wyniosła 536,42 PLN/t (w ujęciu jakościowym 25,17 PLN/GJ). W porównaniu z III kwartałem poprzedniego roku wrósł on o 117,8%, a w porównaniu k/k o 64,8%.

Średnia wartość indeksu PSCMI2 dla III kwartału 2022 r. wyniosła 1 034,73 PLN/t (w ujęciu jakościowym 42,75 PLN/GJ). W porównaniu z III kwartałem poprzedniego roku wzrósł on o 246,0%, a w porównaniu k/k o 133,5%.

 

Prezentowane dla września 2022 r. wielkości indeksów PSCMI1 i PSCMI2 ponownie wykazują znaczący wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Jest to związane z procesem renegocjacji wcześniej zawartych kontraktów na dostawy węgla pod względem jego wartości, które część Spółek Węglowych przeprowadziła w związku z sytuacją na rynku węgla. Efektem był szereg korekt wcześniej wystawionych faktur. Wartość tych korekt została ujęta w zapisach księgowych dotyczących również września. Spowodowało to wzrost wartości sprzedanego węgla, przy wolumenie dotyczącym wyłącznie tego miesiąca. W konsekwencji nastąpił znaczny wzrost, wyliczanej na ich podstawie, średniej ceny zbytu. Analiza przekazanych przez Spółki Węglowe dodatkowych danych o wartości sprzedanego węgla pozwoliła stwierdzić, że wartość sortymentów miałowych sprzedanego węgla wzrosła przez korekty.

Trwają dalsze analizy nad ustaleniem wartości indeksów bez uwzględnienia tych korekt. Ich wartość zostanie opublikowana osobnym komunikatem.