Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Krajowe indeksy węglowe - notowanie z września 2023 r.

Indeks PSCMI1 we wrześniu 2023 r. poprawił swój wynik o 5,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 741,22 PLN/t (w ujęciu jakościowym 33,95 PLN/GJ). W porównaniu z wrześniem 2022 r. wynik ten jest lepszy o 18,0%.
Indeks PSCMI2 we wrześniu 2023 r. poprawił swój wynik o 12,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 934,75 PLN/t (w ujęciu jakościowym 37,34 PLN/GJ). W porównaniu z wrześniem 2022 r. wynik ten jest gorszy o 38,1%.

Średnia wartość indeksu PSCMI1 dla III kwartału 2023 r. wyniosła 727,06 PLN/t. W porównaniu z III kwartałem poprzedniego roku wrósł on o 35,5%, a w porównaniu k/k o 1,3%.
Średnia wartość indeksu PSCMI2 dla III kwartału 2023 r. wyniosła 812,87 PLN/t. W porównaniu z III kwartałem poprzedniego roku zmalał on o 21,4%, a w porównaniu k/k zmalał o 20,0%.

Wrzesień przyniósł wzrost cen węgla na świecie - ceny węgla w portach ARA wzrosły o 2,5% w porównaniu do sierpnia 2023 r. To jednak wartość niższa o 65,1% niż we wrześniu 2022 r. Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA we wrześniu 2023 r. wyniosły: PSCMI1 – 198,47 USD/t, PSCMI2 – 218,26 USD/t.