Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Krajowe indeksy węglowe – notowanie ze stycznia 2019 r.

Indeks PSCMI1 w styczniu 2019r. poprawił swój wynik o 5,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 254,77 PLN/t (w ujęciu jakościowym 11,86 PLN/GJ). Rok temu, w styczniu 2018r. indeks wynosił 226,76 PLN/t, w przeciągu 12 miesięcy poprawił więc swój wynik o ponad 12,3%.
Drugi indeks polskiego węgla PSCMI2 zmalał z miesiąca na miesiąc o 3,5% i wyniósł w styczniu 300,91 PLN/t (12,61 PLN/GJ). W porównaniu ze styczniem 2018r. wynik ten jest lepszy o 4,1%.

Pierwszy miesiąc nowego roku przyniósł spadki dla światowych cen węgla w porcie ARA. W styczniu 2019r. wartość miesięczna indeksu DES ARA, zmalała tym razem o 5,9% w porównaniu do grudnia 2018r. i wyniosła 81,98 USD/t. To wartość niższa również niż przed rokiem o ponad 15%.
Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA w styczniu 2019r. wyniosły: PSCMI1 - 79,21 USD/t, PSCMI2 - 84,21 USD/t.