Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Krajowe indeksy węglowe – notowanie ze stycznia 2020 r.

Karty podstawowe

Indeks PSCMI1 w styczniu 2020r. poprawił swój wynik o 1,2% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 268,32 PLN/t (w ujęciu jakościowym 12,05 PLN/GJ). Rok temu, w styczniu 2019r. indeks wynosił 254,77 PLN/t, w przeciągu 12 miesięcy poprawił więc swój wynik o ponad 5%.
Drugi indeks polskiego węgla PSCMI2 zmalał z miesiąca na miesiąc o 0,9% i wyniósł w styczniu 2020r. 298,77 PLN/t (12,69 PLN/GJ). W porównaniu ze styczniem 2019r. wynik ten jest gorszy o 0,7%.
Pierwszy miesiąc nowego roku przyniósł spadki dla światowych cen węgla w porcie ARA. W styczniu 2020r. wartość miesięczna indeksu DES ARA, zmalała o 7,4% w porównaniu do grudnia 2019r. To wartość niższa również niż przed rokiem prawie o 40%. Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA w styczniu 2020r. wyniosły: PSCMI1 - 79,09 USD/t, PSCMI2 – 83,27 USD/t.