Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Krajowe indeksy węglowe - notowanie ze stycznia 2023 r.

Indeks PSCMI1 w styczniu 2023 r.  poprawił swój wynik o 31,0% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 701,11 PLN/t (w ujęciu jakościowym 32,21 PLN/GJ). W porównaniu ze styczniem 2022 r. wynik ten jest lepszy o 141,2%.  Indeks PSCMI2 w styczniu 2023 r. pogorszył swój wynik o 8,0% w porównaniu z poprzednim miesiącem i wyniósł 1 098,02 PLN/t (w ujęciu jakościowym 44,82 PLN/GJ). W porównaniu ze styczniem 2022 r. wynik ten jest lepszy o 207,6%.

Styczeń przyniósł stabilizację cen węgla na świecie - ceny węgla w portach ARA pozostały na poziomie z końca 2022 roku. To jednak wartość wyższa o 37,0% niż przed rokiem. Polskie indeksy w przeliczeniu na warunki portów ARA w styczniu 2023 r. wyniosły: PSCMI1 – 185,68 USD/t, PSCMI2 – 258,40 USD/t.