Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy Rynek Węgla w czerwcu 2021 r.

Ceny surowca na międzynarodowym rynku węgla w czerwcu umocniły się jeszcze bardziej niż w maju. Wszystkie kluczowe indeksy cen węgla (Australia, RPA, Europa, Rosja) poszybowały do poziomów ponad dwukrotnie wyższych w stosunku do najniższych odnotowanych w  2020 r. Natomiast ceny FOB Newcastle wzrosły prawie trzykrotnie. Sytuacja ta wynika z jednej strony ze zwiększonego popytu na energię i surowce w całym obszarze Azji-Pacyfiku wskutek cieplejszej niż przeciętnie pory letniej, podczas gdy w części Atlantyku, główną siłą napędową są odbudowujące się gospodarki krajów po pandemii Covid19 oraz ograniczenie dostaw z Kolumbii i Rosji, co szczególnie przełożyło się na wzrost cen w europejskich portach ARA.

Notowanie tygodniowego indeksu CIF ARA na przestrzeni miesiąca przekroczyło pułap 100 USD/t i na dzień 25 czerwca i osiągnęło poziom 103,75 USD/t, podczas gdy dzienny indeks CIF ARA swoje miesięczne maksimum 119,47 USD/t osiągnął 11 czerwca. Rosnące marże generacji dla energetyki węglowej w Niemczech przekładają się na wzrost konsumpcji węgla, która szczególnie w drugiej połowie czerwca wykazywała tendencje wzrostową. Według danych platformy argusmedia, tylko w dniach 21 - 24 czerwca wyniosła ona średnio 4,9 GWh i w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym wzrosła o 1,9 GWh. Niemniej rosnące ceny spot węgla kamiennego w europejskiej części międzynarodowego rynku węgla, mogą przyciągnąć dodatkowe dostawy z Rosji, Kolumbii oraz USA, co w konsekwencji powinno ograniczyć wzrost cen w krótkiej perspektywie czasowej.

Jednak obawy o dostępności podaży z Kolumbii, głównego dostawcy surowca na rynek europejski, gdzie obecne turbulencje wywołane nowymi blokadami wprowadzanymi przez byłych pracowników jednego z czołowych producentów węgla w Kolumbii Cerrejon, stawiają pod znakiem zapytania dalszy załadunek statków i tym samym płynność dostaw surowca na rynek, również w obszarze Azji- Pacyfiku. Bowiem, w pewnej części tego rynku obawy o dostępność podaży mają szersze uzasadnienie.

W dalekowschodniej Rosji problemy kolejowe powodują niepewność co do dostępności węgla również w lipcu. Z kolei zbliżające się prace konserwacyjne w terminalu węglowym Richards Bay w RPA również wzbudziły wątpliwości co do zabezpieczenia zapasów na półkuli północnej na czas przed sezonem letnim, który charakteryzuje się wysokim popytem. Wszystkie te czynniki, spowodowały, że Australia stała się stabilną alternatywą, chociaż dostawy z tego rynku są również mocno ograniczone z powodu niedawnego wzrostu liczby rezerwacji. W związku z tym, w czerwcu ceny węgla energetycznego w Azji osiągnęły wieloletnie maksima. Największą dynamikę zanotował indeks NEWC dla surowca o parametrach 6 000 kcal/kg, który w ostatnim tygodniowym notowaniu platformy Global Coal osiągnął poziom 132,42 USD/t. Był to najwyższy wynik od ponad dekady. Indeks ten wzrósł o 49% od końca ubiegłego roku i o 162% od najniższego poziomu 2020 r. (46,37 USD/t) osiągniętego we wrześniu w wyniku gospodarczego kryzysu związanego z koronawirusem i kwarantanną w całej Azji.

Popyt z rynków północno-wschodniej Azji, Japonii, Korei Południowej oraz Tajwanu, głównych nabywców australijskiego węgla energetycznego wysokiej jakości, był kluczowym czynnikiem, który wspierał australijskie ceny szczególnie w ciągu ostatnich dwóch tygodni czerwca, w obliczu oczekiwań na ciepłe lato na półkuli północnej, które wywoła gwałtowny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną do klimatyzacji. Obowiązujący nadal nieformalny zakaz importu australijskiego węgla, wprowadzony przez Chiny w zeszłym roku, powoduje, że wiele innych krajów próbuje pozyskać australijski surowiec przed spodziewanym wzrostem chińskiego popytu na ładunki zamorskie spoza Australii, co w krótkiej perspektywie może wywołać jeszcze większy wzrost cen.

Dużym zainteresowaniem w czerwcu wśród importerów cieszył się również surowiec australijski o wysokiej zawartości popiołu i parametrach 5 500 kcal/kg, który przed wprowadzeniem zakazu importu przez Chiny, głównie kierowany był do tamtejszych elektrowni, podczas gdy obecnie trafia na rynki odbiorców z północno-wschodniej Azji. Obecnie jego cena wzrosła dwukrotnie w porównaniu do września ubiegłego roku i w czerwcu oscylowała na poziomie 75-66 USD/t FOB Newcastle.

Chiny, dla których Australia była drugim co do wielkości dostawcą węgla, wydają się płacić wysoką cenę za zakaz importu z tego drugiego co do wielkości dostawcy węgla energetycznego na świecie i pierwszego dostawcy węgla koksującego używanego do produkcji stali. Według obserwatorów rynku władze chińskie podejmują coraz bardziej drastyczne środki w celu stłumienia gwałtownego wzrostu cen krajowego węgla spowodowanego ograniczonymi dostawami. Jednak zamiast tego zniechęciły do zawierania transakcji, co doprowadziło do kurczących się zapasów w wielu elektrowniach. Kolejne chińskie regiony wraz z prowincją Guangdong zaczynają racjonować dostawy energii elektrycznej, co wskazuje na coraz poważniejsze niedobory węgla w kraju, w którym popyt na węgiel w okresie letnim jeszcze się nie rozpoczął.

Według danych Reuters cena węgla w porcie Qinhuangdao wyniosła 923 juany (144,21 USD/t). Mimo, iż jest to niższa cena w porównaniu do najwyższego jak dotąd w tym roku poziomu 1 038 juanów/t, osiągniętego 20 stycznia, w szczycie zimowego popytu, to jest on znacznie powyżej szerokiego zakresu od 460 do 600 juanów, który dominował przez pierwsze dziewięć miesięcy 2020 r. W związku z powyższym, wysokie ceny benchmarkowe na rynku Azji-Pacyfiku są dowodem nie tylko silnego popytu, ale również potwierdzają reperkusje wprowadzonego przez Chiny zakazu importu z Australii, dla całego międzynarodowego rynku węgla.

 

Powyższa informacja stanowi podsumowanie przeglądu publikacji prasowych z miesiąca maja 2021 r., dotyczących światowego rynku węgla.