Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy Rynek Węgla w grudniu 2023 r.

Na międzynarodowym rynku węgla o wysokiej wartości opałowej w grudniu kupujący byli znacznie mniej aktywni niż w tym samym okresie rok wcześniej. Rynki węgla wysokoenergetycznego CIF ARA oraz FOB Richards Bay straciły na wartości na przestrzeni rozpatrywanego miesiąca. Na rynku FOB Newcastle natomiast zarysował się umiarkowany trend wzrostowy.

Zapasy węgla w centrum przeładunkowym ARA w ostatnim tygodniu grudnia osiągnęły poziom 5,5 mln t, który był o 800 000 t niższy niż stan zapasów na początku 2023 r. Indeks dzienny CIF ARA dla węgla o wysokiej wartości opałowej NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 114,92 USD/t na dzień 29 grudnia. Indeks tygodniowy CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 115,02 USD/t na ten dzień, odnotowując wzrost o 3,27 USD/t, tj. o 2,93%, a indeks miesięczny CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg spadł o 6,09 USD/t, tj. o 4,93%, osiągając poziom 117,53 USD/t, wg notowań Argus. Na rynku europejskim aktywność zakupowa jego uczestników koncentrowała się wokół ładunków z dostawą styczniową. Aktywność ta słabła wraz z wyraźnym wzrostem temperatur w Europie. Cieplejsza i wietrzna pogoda zwłaszcza w drugiej połowie omawianego miesiąca sprzyjała produkcji energii z siły wiatru. Generacja energii z węgla w tym okresie była znacznie słabsza. Końcem grudnia europejski rynek węgla nieznacznie się umocnił w reakcji na wzrost cen gazu.

Zapasy węgla w RBCT w ostatnim tygodniu grudnia osiągnęły poziom 3,4 mln t. Na południowoafrykańskim rynku węgla zarysował się ostrzejszy trend spadkowy niż na rynku europejskim. Indeks dzienny FOB Richards Bay dla NAR 6 000 kcal/kg na dzień 29 grudnia osiągnął wartość 96,38 USD/t. Indeks tygodniowy FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg obniżył się o 0,43 USD/t, tj. o 0,44%, osiągając poziom 97,56 USD/t na ten dzień, a indeks miesięczny FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg cechowała największa dynamika zmian, spadł on bowiem o 12,57%, tj. o 14,43 USD/t, osiągając wartość 100,41 USD/t, wg notowań Argus. Rynek południowoafrykańskiego węgla o wysokiej wartości opałowej dosięgnęła przecena w następstwie stosunkowo słabego popytu ze strony nabywców europejskich oraz indyjskich.

Ceny australijskiego węgla wysokoenergetycznego, w przeciwieństwie do europejskich i południowoafrykańskich, odnotowały ruch wzrostowy na przestrzeni omawianego miesiąca. Nastroje uczestników australijskiego rynku kształtowały się głównie pod wpływem widma ograniczenia podaży z tytułu siły wyższej. Grudniowe notowania australijskiego surowca były wspierane przez takie czynniki losowe jak wykolejenie pociągu towarowego na jednym z głównych szlaków węglowych w stanie Nowa Południowa Walia, uderzenie tropikalnego cyklonu o nazwie Jasper w północno-wschodnie wybrzeże Australii czy też nawalne deszcze oraz liczne powodzie w północnej części stanu Queensland. Wg doniesień ABC News, australijski stan Queensland w grudniu doświadczył największych powodzi od stu lat. Na dzień 29 grudnia indeks tygodniowy FOB Newcastle dla węgla NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 144,28 USD/t, odnotowując wzrost o 0,41 USD/t, tj. o 0,28%, wg notowań Argus.

Rynek australijskiego węgla wysokoenergetycznego o wartości opałowej NAR 5 800 kcal/kg oraz rynek australijskiego węgla wysokopopiołowego NAR 5 500 kcal/kg podążał w tym samym kierunku co rynek australijskiego węgla NAR 6 000 kcal/kg. Indeks tygodniowy FOB Newcastle dla NAR 5 800 kcal/kg odnotował wzrost o 0,07 USD/t, tj. o 0,06%, do poziomu 112,36 USD/t na dzień 29 grudnia, a indeks FOB Newcastle dla NAR 5 500 kcal/kg wzrósł o 0,19%, tj. o 0,18 USD/t, osiągając wartość 93,30 USD/t za ten sam okres, wg notowań Argus.

Zapasy w porcie Qinhuangdao osiągnęły poziom 5,80 mln t w dniu 27 grudnia, wg CCTD. Łączny stan zapasów w głównych chińskich portach morskich położonych nad Morzem Bohai (Qinhuangdao, Caofeidian, Jingtang i Huanghua) osiągnął poziom 26,55 mln t. Wycena tygodniowa węgla wysokopopiołowego NAR 5 500 kcal/kg nabywanego na warunkach CFR South China spadła o 0,50 USD/t (0,46%), osiągając wartość 107,81 USD/t na dzień 29 grudnia, wg notowań Argus. W ostatnim tygodniu grudnia na chińskim rynku importowym popyt utrzymywał się na stosunkowo niskim poziomie. Takie czynniki m.in. jak wysoka podaż krajowego węgla, solidne zapasy w portach morskich, wzrost przeciętnych temperatur oraz perspektywa słabszego jak na sezon grzewczy zużycia węgla energetycznego, przełożyły się na spadek cen rodzimego węgla oraz osłabienie chińskiego popytu na ładunki morskie.

Ujemna tygodniowa dynamika zmian cen na dzień 29 grudnia również pojawiła się na indyjskim rynku importowym węgla NAR 5 500 kcal/kg nabywanego na warunkach CFR East India oraz węgla GAR 5 000 kcal nabywanego zarówno na warunkach CFR East India jak i CFR West India. Wycena Argus węgla NAR 5 500 kcal/kg nabywanego na warunkach CFR z dostawą na wschodnie wybrzeże Indii spadła o 0,39 USD/t, tj. o 0,38%, osiągając wartość 103,05 USD/t na dzień 29 grudnia. Indeks CFR East India dla GAR 5 000 kcal/kg osiągnął wartość 89,51 USD/t na ten dzień, odnotowując spadek o 1,05 USD/t, tj. o 1,16%, a indeks CFR West India dla GAR 5 000 kcal/kg spadł o 0,17 USD/t, tj. o 0,19%, osiągając poziom 90,75 USD/t, wg notowań Argus. Popyt Indii na ładunki morskie dowolnego gatunku węgla w ostatnim tygodniu grudnia, wg doniesień CoalMint, był słaby. Popyt ten ograniczały przede wszystkim takie czynniki jak zwiększona podaż krajowego węgla, komfortowy poziom zapasów w indyjskich elektrowniach oraz niższa aktywność indyjskiego sektora przemysłowego.

W dniu 13 grudnia zakończył się tegoroczny szczyt klimatyczny ONZ, COP28. Szczyt ten szybko został okrzyknięty przez światową prasę historycznym bądź przełomowym, jako że pierwszy raz w treści globalnego paktu na rzecz walki ze zmianami klimatu zawarto zapis wzywający kraje do transformacji energetycznej prowadzącej do odejścia od paliw kopalnych. Wprawdzie światowa wspólnota literalnie nie wskazała na węgiel, niemniej jednak proces odchodzenia od węgla już trwa i postępuje w większości gospodarek na świecie.

Wg prognozy opublikowanej w grudniu przez IEA, globalne zużycie paliwa kopalnego, jakim jest węgiel, po 2023 r. będzie maleć, a największa dynamika spadku zużycia tego paliwa będzie odnotowywana w rozwiniętych gospodarkach Zachodu. Głównymi ośrodkami światowego popytu na węgiel pozostaną największe z rozwijających się gospodarek Azji, tj. Chiny, Indie oraz Indonezja. Globalny popyt na węgiel, jak szacuje IEA, ma spaść o 2,3% do 2026 r. w porównaniu z 2023 r. Przyszłość węgla leży w rękach Chin, które obecnie zużywają go tyle co reszta świata razem wzięta. Wg grudniowej prognozy Sinopec, zużycie węgla w Państwie Środka osiągnie szczyt ok. 2025 r. Jak szacuje IEA, globalny handel węglem do 2026 r. skurczy się o ok. 12%.

Powyższa informacja stanowi podsumowanie przeglądu publikacji prasowych z miesiąca grudnia 2023 r., dotyczących światowego rynku węgla