Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy Rynek Węgla w kwietniu 2023 r.

Międzynarodowy rynek węgla w kwietniu w przeważającej części obszaru poddany był trendom spadkowym. Największa dynamika spadków cen miała miejsce w obszarze rynku europejskiego. Indeks CIF ARA, będący benchmarkiem cenowym dla europejskiego rynku węgla, mimo znaczących wzrostów pod koniec marca spowodowanych decyzją krajów członkowskich Opec+ dotyczącą ograniczenia w wydobyciu ropy, spadał w kolejnych dniach kwietnia. W dniu 3 kwietnia podążając za siłą przeważającą na rynku osiągnął poziom 156 USD/t CIF ARA, po czym już 5 kwietnia zanotował spadek do 143,46 USD/t.

Spadkom cen sprzyjały również utrzymujące się wysokie stany zapasów w europejskich portach przeładunkowych, które zwiększały się na skutek silnego importu i niewielkiej sprzedaży. Sprzyjał temu kończący się okres zimowy. Ich poziom na początku miesiąca osiągnął 5,65 mln ton, podczas gdy na koniec kwietnia nieznacznie zwiększyły się do 5,74 mln ton. Jest do najwyższy zanotowany od dwóch miesięcy poziom.

Niestety obecne perspektywy popytu na węgiel w Europie raczej nie wskazują na ich stopniowy ubytek. W Niemczech zakładane marże dla energetyki węglowej do czwartego kwartału br. pozostają ujemne i mniej korzystne w porównaniu do generacji energii z gazu. Zakłada się natomiast, iż w 2024 r. marże dla energetyki węglowej będą o 8 euro/MWh wyższe w porównaniu z energetyką gazową, co wzmacnia pespektywy zapotrzebowania na węgiel w kolejnym roku.

Podczas, gdy ceny w europejskiej części rynku notowały kolejne spadki, benchmark cenowy dla rynku RPA tj. FOB RB, oscylował na podobnym poziomie tj. 125 -127 USD/t. Tym samym z miesiąca na miesiąc zmniejsza się rozpiętość indeksu CIF ARA w stosunku do indeksu FOB RB, dla tego samego gatunku węgla tj. NAR 6 000 kcal/kg, która na dzień 27.04 zmniejszyła się do 7,48 USD/t wobec 14,12 USD/t w trzecim tygodniu kwietnia. Niemniej w przeciwieństwie do portów ARA, zapasy w terminalu węglowym RB spadły o 42  tys. ton i osiągnęły poziom 3,1 mln ton.

Jednocześnie przewiduje się, że w nadchodzących miesiącach dostawy do portu RB mogą się zwiększyć, ze względu na rosnące zapotrzebowanie na ten gatunek surowca w Indiach, które nadal pozostają na ścieżce zwiększonego popytu na surowiec. W celu ograniczenia importu Indie obecnie koncentrują się na zwiększeniu produkcji krajowej. Jednak dane Federalnego Ministerstwa Handlu pokazują, że import węgla w okresie od kwietnia do stycznia był o 15,9% wyższy rok do roku i wynosił 200,41 mln ton. Dlatego, aby zmniejszyć tę zależność, Indie w drodze aukcji planują sprzedać kopalnie węgla prywatnym przedsiębiorstwom, które mają rozpocząć produkcję w ciągu najbliższych dwóch lub trzech lat. Od 29 marca trwa proces licytacji 106 kopalń węgla handlowego.

Z kolei surowce australijskie również nie cieszyły się takim zainteresowaniem wśród głównych odbiorców tj. Chin oraz Korei Południowej, jak w poprzednich miesiącach. Ceny obydwu najbardziej popularnych gatunków australijskich tj. NAR 5 500 kcal oraz NAR 6 000 kcal spadały w kolejnych tygodniach, głównie na skutek słabszej aktywności ze strony przemysłu cementowego oraz stalowego. W ostatnim tygodniu kwietnia cena gatunków o wysokiej wartości opałowej i parametrach NAR 6 000 kcal/kg obniżyła się o 2,37 USD/t i wyniosła 184,98 USD/t FOB Newcastle, podczas gdy cena węgla o wysokiej zawartości popiołu NAR 5 500 kcal/kg oferowanego głównie odbiorcom w Chinach obniżyła się nieznacznie i wyniosła 117,03 USD/t. Zdaniem obserwatorów Chiny są dobrze zaopatrzone przed okresem letnim, co uzasadnia obecnie niski popyt na surowiec o wysokiej zawartości popiołu i parametrach NAR 5 500 kcal/kg. Ponadto niektóre prowincje w Chinach wstrzymały działalność części cementowni, aby wesprzeć ceny cementu w czasie słabszego popytu na cement, a także planują zrobić to samo w przypadku stalowni.

Nawet biorąc pod uwagę koszty frachtu i cła, jest prawdopodobne, że australijski węgiel energetyczny jest konkurencyjny w stosunku do dostaw krajowych, a co ważniejsze, prawdopodobnie będzie łatwiej dostępny dla nabywców niż dostawy krajowe, które muszą najpierw spełnić wymagania elektrowni. Ta przewaga napędza chiński zakup australijskiego węgla, co pozwala szacować, że import w kwietniu wyniesie 5,04 mln ton, w tym energetycznego 4,72 mln ton.

Zauważono również, że Chiny zazwyczaj wstrzymują energochłonną produkcję tylko latem i zimą w okresach szczytowego zapotrzebowania na ogrzewanie i klimatyzację, dodając, że ruch wstrzymania operacji tej wiosny zaważy na popycie na węgiel.

W Japonii natomiast utrzymuje się wysoki poziom zapasów w elektrowniach, co w połączeniu z obchodami Złotego Tygodnia, który trwa od 29 kwietnia do 7 maja, uzasadnia obecnie niewielkie zainteresowanie węglem wysokogatunkowym NAR 6 000 kcal/kg.

 

Powyższa informacja stanowi podsumowanie przeglądu publikacji prasowych z miesiąca kwietnia 2023 r., dotyczących światowego rynku węgla