Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy Rynek Węgla w kwietniu 2024 r.

Na międzynarodowym rynku węgla w kwietniu przeważały optymistyczne nastroje. Główne rynki spot węgla wysokoenergetycznego zyskały na wartości na przestrzeni rozpatrywanego miesiąca.

Fundamentalnym czynnikiem stojącym za wzrostami cen na międzynarodowym rynku węgla jest rosnący popyt na ten surowiec ze strony rozwijających się gospodarek azjatyckich, w tym zwłaszcza Chin i Indii.

Wg danych Kpler, chiński import węgla energetycznego drogą morską w I kw. 2024 r. wyniósł 80,64 mln t, co oznacza wzrost o 17,2% w porównaniu z poziomem odnotowanym w I kw. 2023 r. (68,82 mln t).

Wg danych BigMint, indyjski import węgla energetycznego drogą morską w I kw. 2024 r. rósł z miesiąca na miesiąc. W styczniu wyniósł on 13,65 mln t (wzrost o 27% r/r), w lutym 14,84 mln t (wzrost o 30% r/r), a w marcu 15,48 mln t (wzrost o 7% r/r).

W kwietniu w centrum uwagi uczestników międzynarodowego rynku węgla znalazło się również ryzyko geopolityczne związane z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie. Za sprawą eskalacji napięć między Iranem a Izraelem rynki węgla wysokoenergetycznego poruszały się po najwyższych poziomach w omawianym miesiącu.

Indeks dzienny CIF ARA dla węgla o wysokiej wartości opałowej NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 111,14 USD/t na dzień 26 kwietnia. Indeks tygodniowy CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 113,47 USD/t na ten dzień, odnotowując spadek o 8,99 USD/t, tj. o 7,34%, a indeks miesięczny CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg odnotował wzrost o 4,25 USD/t, tj. o 3,71%, osiągając poziom 118,66 USD/t, wg notowań Argus.

Indeks dzienny FOB Richards Bay dla NAR 6 000 kcal/kg na dzień 26 kwietnia osiągnął wartość 105,00 USD/t. Indeks tygodniowy FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg spadł o 4,26 USD/t, tj. o 3,84%, osiągając poziom 106,69 USD/t na ten dzień, a indeks miesięczny FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg wzrósł o 9,82%, tj. o 9,55 USD/t, osiągając wartość 106,77 USD/t, wg notowań Argus. Notowania dzienne indeksu FOB RB po raz pierwszy w tym roku przebiły poziom 110 USD/t. Rynek południowoafrykańskiego węgla w kwietniu, wg jego uczestników, wspierała m.in. aktywność indyjskich nabywców z sektora przemysłowego.

Rynek australijskiego węgla wysokoenergetycznego na przestrzeni rozpatrywanego miesiąca również poruszał ruchem wzrostowym, choć z niewielką dynamiką. Na dzień 26 kwietnia indeks tygodniowy FOB Newcastle dla węgla NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 130,03 USD/t, odnotowując wzrost o 0,71 USD/t, tj. o 0,55%. Wg uczestników tego rynku, ceny australijskiego węgla o wysokiej wartości opałowej wsparł silniejszy popyt ze strony indyjskich producentów żelaza gąbczastego, a także widmo ograniczenia podaży związane ze zbliżającym się końcem zjawiska El Nino. Węgiel w Australii wydobywa się głównie metodą odkrywkową. Wraz z ustąpieniem zjawiska El Nino mogą się pojawić w tym kraju ulewne deszcze i burze, co nie sprzyja wydobyciu węgla i logistyce jego dostaw.

Z niską dynamiką wzrostu poruszały się również w kwietniu kluczowe rynki węgla średnio- i niskoenergetycznego. Przykładowo, na dzień 26 kwietnia rynek węgla NAR 5 500 kcal/kg nabywanego na warunkach CFR North China został wyceniony przez Argus w ujęciu tygodniowym o 0,51 USD/t (0,51%) wyżej, tj. na poziomie 101,37 USD/t, rynek węgla GAR 5 000 kcal/kg nabywanego na warunkach CFR East India o 0,31 USD/t (0,37%) wyżej, tj. na poziomie 83,90 USD/t, a rynek węgla GAR 4 200 kcal/kg nabywanego na warunkach FOB Indonesia o 0,04 USD/t (0,07%) wyżej, tj. na poziomie 54,37 USD/t.
Zgodnie z danymi opublikowanymi ostatnio przez GEM, globalne moce wytwórcze energii elektrycznej z węgla wzrosły w 2023 r. o 2% do poziomu 2 130 GW, a za dwie trzecie tego wzrostu odpowiadały Chiny, które uruchomiły 47,4 GW nowych mocy węglowych.

Zgodnie z kwietniowym raportem norweskiej firmy doradczej DNV, zużycie węgla w Chinach odnotuje „niewielki wzrost” w ciągu najbliższych dwóch lat, a następnie spadnie o jedną trzecią do 2040 r., a w 2050 r. osiągnie ok. 25 % wielkości szczytowej.

Jak wynika z danych opublikowanych przez chińskie Narodowe Biuro Statystyczne, produkcja węgla w I kw. 2024 r. w Chinach osiągnęła poziom 1,11 mld t, co oznacza spadek o 4,1% w porównaniu z poziomem odnotowanym w I kw. 2023 r.

Wg prognozy indyjskiego Ministerstwa Energetyki, produkcja energii elektrycznej w Indiach wzrośnie w roku podatkowym 2024-25 (trwającym od kwietnia 2024 r. do marca 2025 r.) o 9,3%, tj. do poziomu 1 900 mld kWh, co jest najszybszym tempem wzrostu od co najmniej roku podatkowego 2011-12. Zgodnie z tą prognozą, produkcja energii z węgla w Indiach wzrośnie o 8,9%, przewyższając przewidywany wzrost produkcji energii z OZE (8,2%). Produkcja energii elektrycznej z gazu ziemnego ma wzrosnąć w  Indiach o 10,5%.

Zgodnie z oświadczeniem niemieckiego Ministerstwa Gospodarki, na przełomie marca i kwietnia tego roku w Niemczech na stałe odłączono od sieci 15 elektrowni węglowych o łącznej mocy 4,4 GW, w tym 7 opalanych węglem brunatnym oraz 8 węglem kamiennym. Elektrownie te zostały zamknięte w ramach realizowanego przez ten kraj procesu odchodzenia od węgla.

Powyższa informacja stanowi podsumowanie przeglądu publikacji prasowych z miesiąca kwietnia 2024 r., dotyczących światowego rynku węgla