Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy rynek węgla w lipcu 2019 r.

Niniejsza informacja stanowi  podsumowanie przeglądu  publikacji  prasowych z miesiąca lipca br., dotyczących światowego rynku węgla

Początek drugiej połowy roku na międzynarodowym rynku węgla pozytywnie zaskoczył producentów i eksporterów zarówno w obszarze Azji-Pacyfiku oraz Atlantyku, bowiem we wszystkich trzech największych światowych terminalach odnotowano wzrosty indeksów cenowych, co jednak przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych może mieć charakter krótkookresowy. Choć ceny poszybowały w górę we wszystkich światowych terminalach, to jednak największą dynamikę wzrostu na przestrzeni lipca odnotowano na rynku europejskim.
Fala upałów jaka dotknęła Europę w lipcu, spowodowała zwiększony popyt na węgiel w  obszarze Atlantyku, co zwiększyło niedobory, tworząc możliwości zwiększenia dostaw do Europy z innych kierunków. Ponadto silna konsumpcja w Niemczech wspierała ceny, w odpowiedzi na silne zapotrzebowanie urządzeń klimatyzacyjnych, czemu towarzyszyła niższa dostępność energii nuklearnej oraz słabsza produkcja energii ze źródeł odnawialnych. 
Ceny dostaw fizycznych w pierwszym tygodniu lipca zanotowały największy zysk od połowy kwietnia, pomimo niewielkich zmian w zakresie prognozy popytu na węgiel energetyczny w trzecim kwartale. Według notowania serwisu Argus media, tygodniowy indeks CIF ARA na dzień 5 lipca wzrósł o 5,85$/t wobec ostatniego notowania tego indeksu w czerwcu i wyniósł 53,56$/t. Jest to najwyższy poziom tego indeksu od końca maja. Dodatkowo pierwsze tygodniowe notowanie tego indeksu było wspierane pojawieniem się na platformie transakcyjnej wyższych ofert dostaw na wrzesień w stosunku do końca czerwca. Oferty dostaw na wrzesień zyskiwały na początku miesiąca i na dzień 4 lipca osiągnęły średni poziom 56,25$/t. Kolejne notowania indeksu tygodniowego CIF ARA na przestrzeni miesiąca zwiększały zyski cen surowca dostarczonego do Europy. Ostatni tygodniowy indeks CIF ARA według platformy Argusmedia był do prawie 15% wyższy w stosunku do jego pierwszego notowania i wzrósł do 61,58$/t.
Jednocześnie wskutek silnego zapotrzebowania na energię, zapasy w czterech głównych terminalach ARA obniżyły się o 170 tys. ton i osiągnęły poziom 6,9 mln ton. Niemniej słabe uwarunkowania dla produkcji energii z węgla oraz spadające poziomy wód na rzece Ren w następstwie suszy wskakują, że mało prawdopodobnym jest, aby zapasy obniżyły się jeszcze bardziej, zwłaszcza, że poziom wód poniżej 180 cm, zwiększa koszt transportu barkami z portów ARA. 
W ślad za wzrostem cen w portach ARA na przestrzeni miesiąca rosły również ceny wysokogatunkowego surowca z Rosji kierowanego do portów północnozachodniej Europy. W ciągu pierwszego tygodnia miesiąca ceny spot zyskały 2,66$/t i osiągnęły poziom 48,29$/t, podczas gdy pod koniec miesiąca wysokogatunkowy surowiec z Rosji osiągnął cenę spot 54,33 FOB Porty Bałtyckie. 
Na rynku RPA indeks FOB RB, na przestrzeni całego miesiąca również uległ wzmocnieniu, niemniej nie tak znacząco jak na rynkach europejskich. Tygodniowy indeks FOB RB w przypadku surowca o parametrach NAR 6000 kcal/kg w pierwszym tygodniu miesiąca wyniósł 65,41$/t, podczas gdy w ostatnim tygodniu wzrósł do 66,09 $/t. Słabsza dynamika wzrostu tego indeksu odzwierciedla ograniczone zainteresowanie ze strony nabywców indyjskich ze względu na porę monsunową przypadającą na okres czerwiec-wrzesień, co przekłada się na spowolnienie działalności gospodarczej w Indiach.
Rozpiętość ceny surowca z RPA w stosunku do ceny surowca dostarczonego na rynek europejski jest najniższa od czterech miesięcy i według danych portalu Argusmedia wynosi 4,51$/t. Niemniej rozpiętość ta może zwiększyć się w nadchodzących tygodniach, gdy wzrośnie zainteresowanie zakupami ze strony nabywców indyjskich po zakończeniu pory monsunowej.
Nadpodaż oraz niepewność w zakresie polityki importowej Chin to główne czynniki kształtujące sytuację w obszarze Azji-Pacyfiku w szczególności dla eksporterów z obszaru Newcastle. Mimo, iż na przestrzeni miesiąca nie zaszły znaczące zmiany w tym zakresie, to cena surowca australijskiego na początku lipca wzrosła po raz pierwszy od dwóch miesięcy. Cena surowca NAR 5500 kcal/kg, według danych platformy Argusmedia w pierwszym tygodniu miesiąca wzrosła o 0,92$/t i osiągnęła poziom 51,96$/t FOB Newcastle, ze względu na wyższe ceny transakcji. Był to pierwszy wzrost cen transakcji od 3 maja na rynku surowca o wysokiej zawartości popiołu. 
Obowiązujące w portach chińskich restrykcje importowe wydłużały czas odprawy celnej, który w zależności od portu sięgał od 35-90 dni. Co gorsza, niektóre porty w południowych Chinach począwszy od 19 lipca wstrzymały przyjmowanie deklaracji celnych dotyczących importu wegla, co zwiększyło obawy w zakresie rozszerzenia restrykcji na inne porty. Niemniej, niektóre porty narażały się na przekroczenie swoich kontyngentów importowych przewidzianych na ten rok.
Według danych Platts porty w Qinzhou, Fangcheng i Beihai w Guangxi zostały objęte zarządzeniem czasowego wstrzymania importu węgla, wydanym przez Władze hrabstwa Pinguuo ze względu na osiągniecie maksymalnego dopuszczalnego poziomu importu. Dwa pierwsze są głównymi portami importu węgla w prowincji. Władze portu Jingtang na początku tygodnia werbalnie poinformowały firmy handlowe o  wstrzymaniu deklaracji celnych dotyczących importu węgla ze skutkiem natychmiastowym Działania te postrzegane przez rynek jako sygnał ograniczenia importu węgla przez kraj, zostały podjęte po tym, jak całkowity wolumen importu w pierwszym półroczu został uznany za wyższy niż pożądany. Według danych Platts, Chiny zaimportowały w tym okresie 154 mln ton węgla energetycznego i koksowego, tj. o 6,4% więcej niż rok wcześniej. Uczestnicy rynku są zaskoczeni obrotem spraw. Ich zdaniem sprzedaż węgla na rynku zamorskim staje się trudna w szczególności w świetle rosnącej produkcji krajowej, która w pierwszym półroczu wyniosła 1,76 mld ton i była o 2,6 % wyższa niż rok wcześniej. Uważają też iż należy spodziewać się dalszego spadku cen z powodu niepewności politycznej, co z kolei przyniesie reperkusje na całym obszarze międzynarodowego rynku węgla.