Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy Rynek Węgla w lipcu 2023 r.

W ciągu lipca 2023 r. ceny węgla energetycznego na rynku europejskim wykazywały niewielką tendencję wzrostową. Według jednej z firm analitycznych w pierwszym tygodniu analizowanego miesiąca indeks DES ARA osiągnął poziom 96,00 USD/t, natomiast w ostatnim - 110,10 USD/t. Średniomiesięczna wartość tego indeksu w lipcu wyniosła 100,13 USD/t i była o 1,57 USD/t wyższa niż w poprzednim miesiącu. Wzrost cen to efekt większego zainteresowania zakupami ze strony krajów rejonu Morza Śródziemnego, które borykają się z falą upałów. Na rynku potwierdzono zakup przez jedną z  chorwackich elektrowni na 65 tys. ton węgla kazachskiego w cenie 97,00 USD/t CIF (dostawa we wrześniu). Pod koniec lipca marokańska elektrownia Jorf Lasfar miała rozstrzygnąć roczny przetarg na dostawę 12 ładunków typu panamax, a elektrownia Safi przetarg na 4 ładunki panamax z dostawą w okresie wrzesień-grudzień. Stan zapasów węgla w portach Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia, pod koniec lipca osiągnął poziom 6,21 mln ton.

W lipcu w notowaniach tygodniowych wycena węgla z RPA w dostawach spot na bazie FOB Richards Bay wahała się w przedziale od 100,80 USD/t w pierwszym tygodniu do 96,25 USD/t w ostatnim tygodniu lipca. Obniżenie poziomu wycen nastąpiło pomimo wzrostu indeksu na rynku europejskim oraz ograniczenia w podaży węgla na eksport - w związku z pracami remontowymi na głównej linii kolejowej. Stan zapasów węgla w porcie Richards Bay pod koniec lipca wyniósł 2,80 mln ton.

Wyceny australijskiego węgla o wartości opałowej 6000 kcal/kg ulegały niewielkim wahaniom w ciągu miesiąca, ostatecznie średniomiesięczny indeks dla węgla australijskiego FOB Newcastle wyniósł 134,71 USD/t więcej o 5,55 USD/t niż miesiąc wcześniej.

Na sytuację na rynku węgla w regionie Azji i Pacyfiku wpływały również warunki panujące w Państwie Środka. Pod koniec lipca na rynku krajowym Chin ceny węgla spadły z powodu mniejszego popytu ze strony elektrowni. Opady deszczu jakie przyniósł tajfun Doksuri złagodziły panujące upały. CMA (China Meteorological Administration) poinformowało, że 28 lipca najwyższe temperatury w większości południowych i wschodnich Chin spadły do około 32°C z 38-39°C. Krótkoterminowy spadek temperatur latem prawdopodobnie ograniczy zapotrzebowanie na energię w południowych i wschodnich Chinach. Może to wpłynąć na popyt na węgiel i podnieść poziom wody, co z kolei będzie sprzyjać podaży energii otrzymywanej z hydroelektrowni.

Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) trwający kryzys energetyczny wraz z pogorszającą się koniunkturą gospodarczą spowolnią globalny wzrost popytu na energię w 2023 r., jednakże prawdopodobne odbicie trendu w 2024 r. oznacza, że należy rozwijać więcej mocy odnawialnych. Zakłada się, że światowa dynamika zużycia energii spadnie do nieco poniżej 2% w 2023 r. - z 2,3% w 2022 r. oraz w stosunku do średniej pięcioletniej sprzed COVID 19, wynoszącej 2,4%. Wzrost energii ze źródeł odnawialnych powinien przyczynić się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na świecie. Oczekuje się, że wzrost emisji w Chinach i Indiach zostanie skompensowany jej spadkiem w innych krajach, w których rośnie wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, a gaz ziemny nadal zastępuje węgiel. Jak wynika z danych IEA, Unia Europejska odpowiada za 40% całkowitego spadku emisji z produkcji energii elektrycznej. W pierwszym półroczu UE odnotowała spadek zapotrzebowania na energię o 6%, ponieważ energochłonne gałęzie przemysłu tj.: przemysł aluminiowy, stalowy, papierniczy i chemiczny - zmniejszyły zużycie energii w odpowiedzi na jej wysokie ceny. Stosunkowo łagodna zima również miała wpływ na zmniejszenie popytu na energię. Ceny hurtowe energii elektrycznej znacznie spadły w stosunku do rekordów zanotowanych w ubiegłym roku, spowodowanych zakłóceniami wywołanymi inwazją Rosji na Ukrainę. Jednakże średnie ceny w  Europie są nadal ponad dwukrotnie wyższe niż w 2019 r., natomiast w Indiach wzrosły o 80%, a w Japonii o ponad 30%.

Powyższa informacja stanowi podsumowanie przeglądu publikacji prasowych z miesiąca lipca 2023 r., dotyczących światowego rynku węgla