Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy rynek węgla w lutym 2019 r.

Luty były kontynuacją trendów spadkowych i ochłodzenia nastrojów na światowym rynku węgla. Na obszarze Azji-Pacyfiku słaba aktywność wynikała z obchodów Świąt Nowego Roku w Chinach, które całkowicie wyciszyły zainteresowanie zakupami, podczas gdy na obszarze Atlantyku wysoki poziom zapasów w portach ARA wraz ze zwiększoną produkcją energii z wiatru skutecznie obniżały zapotrzebowanie na węgiel.

I tak tygodniowe indeksy notowań obniżały się systematycznie na przestrzeni całego miesiąca. Największy spadek, bo prawie 10% miał miejsce w europejskich portach ARA i na dzień 1 marca wyniósł 69,75 USD/t, podczas gdy w australijskim Newcastle oraz w RB w RPA w tym samym dniu wyniósł odpowiednio 96,04 UAS/t oraz 82,05 USD/t, obniżając się o 4% i 8%.

Zapasy w europejskich portach ARA, mimo szybkiego tempa ich spadku, pozostawały powyżej średniej z początku roku tj. 4,9 mln ton, zmniejszając wpływ zwiększonej konsumpcji węgla na popyt zamorski, przy umiarkowanej prognozie konsumpcji węgla przez resztę miesiąca. Produkcja energii z węgla w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Francji w ujęciu r/r wzrosła o około 1/3 w styczniu do prawie 14 TWh. Spośród wymienionych krajów, produkcja energii w Niemczech stanowiła 85% całkowitego wzrostu. Niemniej całkowity odnotowany wzrost produkcji energii z węgla nie przełożył się na wzrost indeksów dziennych w portach ARA, których średnia wyniosła 81,05 USD/t w porównaniu ze średnią z grudnia 87,50 USD/t.

Prognozy zapotrzebowania na surowiec w Europie niestety nie napawają optymizmem, nie tylko ze względu na kończącą się zimę ale również na możliwości zastąpienia węgla gazem w niektórych częściach północnozachodniej Europy. Uwzględniając stabilne dostawy gazu w najbliższym okresie nie ma uzasadnienia do utrzymywania wysokich stanów zapasów węgla, co może stanowić presję na ich cenach, przy rosnącej produkcji energii z wiatru w Niemczech, która w dniach 11-15 lutego wyniosła 2,07 TWh podczas gdy z węgla w tym samym okresie wyniosła 1,16 TWh. Innym czynnikiem, który stanowił dużą presję dla cen w portach ARA, był bardzo duży napływ surowca z Rosji, który oferowany był po bardzo konkurencyjnych cenach, czemu dodatkowo sprzyjały niskie stawki frachtowe, tj. 5,75 USD/t na trasie Łotwa-Rotterdam.

Z kolei sytuacja na rynku Pacyfiku poddana była reperkusjom obchodów Świąt Nowego Roku w Chinach, które spowodowały całkowite wyłączenie działalności gospodarczej. Według danych portowych, chiński import obniżył się z 4,87 mln ton w czwartym tygodniu roku do 3,57 mln ton w pierwszym tygodniu lutego, przy znacznej ilości statków oczekujących na wyładunek poza głównymi portami w Chinach. Kolejka statków oczekujących na wpłynięcie do portu Qinhuangdao w Północnych Chinach wynosiła 19 jednostek. W tym samym czasie eksport węgla z Australii obniżył się z 8,36 mln ton do 7,46 mln ton, a całkowity poziom zapasów w portach północnych Chin na dzień 2.02 wyniósł 16,1 mln ton i był o 5 mln ton wyższy w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Jednocześnie ceny węgla australijskiego obniżyły się już o 6% w stosunku do początku roku.

Cena węgla z australijskiego Newcastle w tygodniu kończącym się 10 lutego spadła do poziomu 95,99 USD/t, tj. najniższego poziomu od maja 2018 r. Jednocześnie była o 20% niższa w porównaniu z jej rekordowym poziomem z  okresu ostatnich siedmiu miesięcy, który wyniósł 119,74 USD/t.

W związku z obchodami Świąt Nowego Roku na skutek braku zdecydowanego popytu, straciły również ceny węgla krajowego w Chinach. Cena surowca krajowego o  parametrach NAR 5500 kcal/kg w pierwszym tygodniu obniżyła się o 2,23 juany/t i osiągnęła poziom 590,77 juanów/t. W warunkach waluty amerykańskiej zyskała 0,2 USD/t w wyniku wzmocnienia chińskiej waluty w stosunku do dolara.

Na niewielki popyt w tej części rynku zareagował również surowiec z RPA, o  parametrach NAR 6000 kcal/kg, który do tej pory śmiało stawiał czoło konkurencji surowca z  Australii czy Indonezji. Z kolei cena dostawy na Wschodnie Wybrzeże Indii surowca z RPA o parametrach NAR 5500 kcal/kg na dzień 15 lutego wyniosła 97,50 USD/t i jest najniższą odnotowaną od listopada 2018 r.

Mimo wyciszonego popytu na obszarze Azji-Pacyfiku, wysokogatunkowy surowiec z Rosji zyskał na wartości, przewyższając ceny surowca australijskiego. Cena spot surowca o parametrach NAR 6000 kcal/kg FOB Wostocznyj w ciągu pierwszego tygodnia wzrosła o  0,37 USD/t do 90,75 USD/t. Natomiast, stawki frachtowe z portu Wostocznyj do głównych kierunków w regionie obniżyły się o około 0,50 USD-1 USD/t z  końcem stycznia, wspierając ceny surowca na warunkach FOB. Niemniej część bardziej znaczących dostawców, którzy przeznaczają wystarczające wolumeny do sprzedaży spot, w przypadku niektórych destynacji oferuje węgiel po niższych cenach, co stanowi konkurencję dla surowca pochodzącego z innych kierunków.

Międzynarodowy rynek węgla od początku roku poddany jest tendencji spadkowej, która z znacznej części wynika z niepewności, która została wywołana przez sytuację w Chinach. Mimo, iż ograniczenia związane m.in z obchodami Świat Nowego Roku  mogą mieć charakter przejściowy, to polityka Władz Chin ukierunkowana na zwiększanie krajowego wydobycia ale i uruchamianie nowych zdolności produkcji z elektrowni atomowych, powoduje że Chiny mogą utracić pozycję najbardziej atrakcyjnego rynku importowego. Zdaniem analityków, w krótkim horyzoncie czasowym ceny będą zmieniać się w zależności od sytuacji w Chinach i w tym roku powinny wzrosnąć i pozostać na wysokim poziomie w kilku kolejnych latach. Jednak z uwagi na zmieniająca się politykę Chin nastroje na rynku będą bardzo niepewne.