Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy Rynek Węgla w lutym 2023 r.

Na międzynarodowym rynku węgla, z każdym kolejnym miesiącem reperkusje konfliktu rosyjsko - ukraińskiego wydają się coraz bardziej tłumione na rzecz nowych wyzwań jakie przed nim stoją. W lutym wydarzeniem, które zdominowało sytuację na tym rynku było wznowienie handlu australijsko - chińskiego po ponad dwuletniej przerwie.
Już pod koniec stycznia chińskie elektrownie wznowiły import australijskiego węgla, chociaż głównie węgla koksującego, wykorzystywanego do produkcji stali. Natomiast z początkiem lutego do Chin przypłynęły co najmniej dwa statki z węglem energetycznym, a kilka kolejnych było w drodze. Uczestnicy rynku poinformowali, że chińska platforma odpraw celnych, na której importerzy ubiegają się o pozwolenia na import, włączyła australijski węgiel jako opcję na stronie internetowej. Rosnące zaufanie spowodowało, że w ostatnim tygodniu dokonano wielu transakcji z udziałem australijskiego węgla i chińskich nabywców.
Dodatkowym czynnikiem, sprzyjającym zwiększonemu popytowi na węgiel australijski był wypadek w kopalni znajdującej się w północnym regionie Chin - Mongolii Wewnętrznej, który spowodował wiele ofiar śmiertelnych. W następstwie wypadku samorządy w kilku regionach, w tym Mongolii Wewnętrznej, Shanxi i Shaanxi, nakazały producentom węgla, zwłaszcza kopalniom odkrywkowym, natychmiastowe przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa, a lokalne władze przeprowadziły inspekcje po zawaleniu.
Wydarzenie to ograniczyło produkcję w chińskich kopalniach i zwiększyło popyt na chiński import pod koniec lutego w szczególności surowca australijskiego o parametrach NAR 5 500 kcal/kg, który potaniał w ostatnich miesiącach, ale odnotował swój pierwszy tygodniowy wzrost w ostatnim tygodniu lutego, wzrastając do 118,55 USD/t, wobec 117,72 USD/t będących minimum z ostatnich 13 miesięcy. Co więcej, według uczestników rynku, ceny kilku ładunków z surowcem NAR 5 500 były przedmiotem transakcji po cenie około 110 – 118 USD/t FOB Newcastle, a niektóre nawet zawierane były po cenie 124 – 128 USD/t FOB Newcastle.
Podczas gdy rosło zapotrzebowanie na węgiel o wysokiej zawartości popiołu i parametrach NAR 5 500 kcal/kg, popyt na drugi popularny i bardzo ceniony przez producentów energii, szczególnie w Japonii i Korei Południowej, wysokogatunkowy surowiec australijski o parametrach NAR 6 000 kcal/kg, znacząco spadał, a wraz z nim jego cena.
Na przestrzeni miesiąca indeks NEWC dla surowca NAR 6 000 kcal/kg obniżył się z poziomu 245,43 USD/t do 173,89 USD/t. Spadek zapotrzebowania na wysokowartościowy węgiel energetyczny najprawdopodobniej odzwierciedla fakt, że główni nabywcy tego typu paliwa, Japonia i Korea Południowa, zaczynają wychodzić z szczytowego zapotrzebowania zimowego i rozpoczynają sezon wiosenny, zanim klimatyzacja zwiększy zużycie energii elektrycznej w lecie. Ponadto pełne zapasy tego surowca na takich rynkach jak Japonia czy Europa, które korzystają ze zdywersyfikowanych źródeł energii, w szczególności z gazu, obniżyło zapotrzebowanie na ten gatunek.
Uwzględniając, że indyjscy nabywcy zwiększają zapotrzebowanie na import niskogatunkowych węgli, w związku ze zbliżającym się okresem letniego popytu, perspektywy dla szerokiego zamorskiego rynku w Azji są dość niejednoznaczne. Prawdopodobnie, ze względu na sezonowe spowolnienie na głównych rynkach obniżony zostanie popyt na wysokiej jakości węgiel, kosztem wzrostu na tzw. węgle pozagatunkowe z Indonezji czy Australii.
Reperkusje wcześniej wspomnianego wypadku w kopalni i utraty części produkcji w Chinach, przełożyły się również na sytuację w obszarze Atlantyku. O ile początek miesiąca w obszarze europejskiego rynku ARA nie odnotował znaczącej aktywności, bowiem nie zwarto żadnej transakcji związanej z indeksem, to koniec lutego zwiększył aktywność przetargową, wzmacniając tym samym europejski rynek węgla i powodując niewielki wzrost cen. Ostatni tygodniowy indeks CIF ARA na dzień 24 lutego wyniósł 149 USD/t wobec 136 USD/t w pierwszym tygodniu tego miesiąca.
Mimo, iż w lutym, rynek europejski generalnie był dobrze zaopatrzony, a popyt spot był niewielki, to zapasy w centrum przeładunkowym ARA wzrosły o 3,4% i pod koniec miesiąca wyniosły 5,9 mln ton. Dodatkowym wsparciem cenowym dla rynku CIF ARA pod koniec miesiąca był duży rajd cenowy indonezyjskiego węgla. Indonezyjski surowiec o parametrach GAR 4 200 kcal/kg w dniu się 23 lutego wzrósł do poziomu 82 USD/t, tj. o 19% w stosunku do 17 lutego.

 

Powyższa informacja stanowi podsumowanie przeglądu publikacji prasowych z miesiąca lutego 2023 r., dotyczących światowego rynku węgla