Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy Rynek Węgla w maju 2024 r.

W maju na międzynarodowym rynku węgla obyło się bez większych niespodzianek. Handel węglem kwitł głównie z krajami Azji Południowej i Wschodniej. Kraje tej części świata doświadczają obecnie wysokich temperatur, a w wielu z nich te najwyższe mają się dopiero pojawić. W efekcie dwoją się one i troją w wysiłkach na rzecz zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię do chłodzenia pomieszczeń.

Kluczowe rynki spotowe FOB węgla wysokoenergetycznego, na których dominował popyt ze strony azjatyckich odbiorców, umocniły się na przestrzeni rozpatrywanego miesiąca.

Kraje UE, zwłaszcza te o najwyższym udziale węgla w miksie energetycznym, nie doświadczyły jeszcze fal upałów, w efekcie czego ich sektor energetyczny nie zgłaszał podwyższonego zapotrzebowania na ten surowiec. Z uwagi na słaby popyt rynek spot węgla o wysokiej wartości opałowej nabywanego na warunkach CIF ARA wyraźnie stracił na wartości na przestrzeni maja.

Zapasy węgla w centrum przeładunkowym ARA w dniu 26 maja osiągnęły poziom 4,7 mln t. Indeks dzienny CIF ARA dla węgla o wysokiej wartości opałowej NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 113,93 USD/t na dzień 31 maja. Indeks tygodniowy CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 110,13 USD/t na ten dzień, odnotowując wzrost o 5,64 USD/t, tj. o 5,40%, a indeks miesięczny CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg odnotował spadek o 8,62 USD/t, tj. o 7,53%, osiągając poziom 105,79 USD/t, wg notowań Argus. Wśród czynników osłabiających majową wycenę węgla nabywanego na warunkach CIF ARA należałoby wymienić również spadki cen gazu (pokłosie osłabienia konfliktu na Bliskim Wschodzie), jak również wyższą produkcję energii elektrycznej z OZE.

Południowoafrykański rynek węgla, w przeciwieństwie do rynku europejskiego, w maju poruszał się wyraźnym ruchem wzrostowym. Indeks dzienny FOB Richards Bay dla NAR 6 000 kcal/kg na dzień 31 maja osiągnął wartość 112,67 USD/t. Indeks tygodniowy FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg wzrósł o 0,96 USD/t, tj. o 0,87%, osiągając poziom 111,34 USD/t na ten dzień, a indeks miesięczny FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg wzrósł o 10,55%, tj. o 10,26 USD/t, osiągając wartość 107,48 USD/t. Majowe notowania południowoafrykańskiego węgla, wg źródeł rynkowych, wspierała w głównej mierze aktywność zakupowa ze strony Indii, Korei Południowej, Wietnamu czy też Pakistanu. W drugiej połowie maja w następstwie wykolejenia się pociągu towarowego zamknięto dla ruchu na kilka dni jedną z linii kolejowych prowadzących do RBCT. Widmo ograniczenia podaży z tego tytułu również przełożyło się na wzrost majowej wyceny rynku FOB RB.

Rynek FOB Newcastle w maju poruszał się po najwyższych jak na ten rok poziomach. Rynek australijskiego węgla wysokoenergetycznego w omawianym okresie, wg jego uczestników, umocnił m.in. zgłaszany popyt ze strony Tajwanu, Wietnamu czy Filipin. Na dzień 31 maja indeks tygodniowy FOB Newcastle dla węgla NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 137,11 USD/t, odnotowując wzrost o 0,26 USD/t, tj. o 0,19%.

Kluczowe rynki węgla o wartości opałowej NAR 5 800 kcal/kg również odnotowywały wzrosty w rozpatrywanym okresie. Na dzień 31 maja rynek węgla NAR 5 800 kcal/kg nabywanego na warunkach FOB Newcastle został wyceniony przez Argus w ujęciu tygodniowym o 2,48 USD/t (2,40%) wyżej, tj. na poziomie 105,96 USD/t, nabywanego na warunkach CFR South Korea o 2,08 USD/t (1,86%) wyżej, tj. na poziomie 113,70 USD/t, a nabywanego na warunkach CFR Japan o 0,40 USD/t (0,33%) wyżej, tj. na poziomie 121,16 USD/t.

Ruchem wzrostowym, choć z niewielką dynamiką, poruszał się w maju również rynek węgla średnioenergetycznego nabywanego na warunkach FOB Indonesia (głównie przez Chiny). Na dzień 31 maja indeks tygodniowy FOB Indonesia dla węgla GAR 5 800 kcal/kg osiągnął poziom 94,98 USD/t, co oznacza wzrost o 0,29 USD/t (0,31%).

Chińskie Stowarzyszenie Transportu i Dystrybucji Węgla (CCTD) skorygowało w maju prognozę produkcji węgla w Chinach na ten rok. Zgodnie z oświadczeniem CCTD z dnia 22 maja, wzrost produkcji węgla w Państwie Środka w 2024 r. wyniesie od -1% do 1%. W 2023 r. chińska produkcja węgla była rekordowa i wyniosła 4,66 mln t.

Jak wynika z ostatnio opublikowanych danych przez chińskie Narodowe Biuro Statystyczne (NBS), produkcja węgla w Chinach w ciągu pierwszych czterech miesięcy 2024 r. wyniosła 1,48 mld t, co oznacza spadek o 3,5% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Wg majowych doniesień, indyjskie Ministerstwo Węgla wyznaczyło kopalniom ambitny cel na rok podatkowy 2024-25 (kwiecień 2024-marzec 2025), jakim jest wyprodukowanie 1 080 mln t węgla. Zgodnie z ministerialnym komunikatem, Coal India Ltd. (CIL) ma wnieść największy wkład w osiągnięcie tego celu z wolumenem produkcji rzędu 838 mln t. W kwietniu 2024 r. spółka CIL wyprodukowała 61,8 mln t węgla, co stanowi wzrost o 7,3% r/r.
Zgodnie prezydenckim komunikatem wydanym w dniu 13 maja, Uzbekistan postawił sobie za cel osiągnięcie rocznej produkcji węgla na poziomie 10 mln t w 2025 r. W tym roku uzbeckie wydobycie węgla ma wynieść 8 mln t. W roku ubiegłym wyniosło ono 6,55 mln t.

Z dniem 20 maja spółka CONSOL Energy Inc., do której należą jedne z najbardziej produktywnych kopalni w północnym basenie Appalachów, wznowiła dostawy węgla na rynki zagraniczne ze swojego terminala morskiego w Baltimore. Działalność portu w Balitimore oraz ruch statków oceanicznych z i do tego portu zostały zawieszone po zawaleniu się mostu na rzece Patapsco w dniu 26 marca.

Jak wynika z danych opracowanych przez think-tank Ember, w ciągu pierwszych czterech miesięcy br. Turcja wyprodukowała więcej energii elektrycznej z węgla niż Niemcy, stając się tym samym największym producentem energii z tego konwencjonalnego źródła w Europie. Turecka produkcja energii elektrycznej z węgla w tym okresie wyniosła 36 TWh, a niemiecka 34,6 TWh.

Powyższa informacja stanowi podsumowanie przeglądu publikacji prasowych z miesiąca maja 2024 r., dotyczących światowego rynku węgla