Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy Rynek Węgla w marcu 2021 r.

Międzynarodowy rynek węgla w marcu, ku zadowoleniu eksporterów i producentów utrzymywał się na tzw. fali wznoszącej na całym swoim obszarze. Indeksy cenowe w głównych terminalach węglowych poszybowały mocno w górę, zwiększając tym samym dysonans cenowy pomiędzy dwoma dużymi rynkami regionalnymi tj. obszarem Pacyfiku i obszarem Atlantyku. W stosunku do cen węgla w australijskim Newcastle oraz południowoafrykańskim Richards Bay, te notowane w europejskich terminalach ARA były niższe aż o około 30%.

Niemniej europejski indeks DES ARA według platformy GlobalCoal wzrósł w ciągu miesiąca z poziomu 66,41 USD/t odnotowanego na dzień 5 marca do 70,75 USD/t na dzień 26 marca, podczas gdy indeksy cenowe dla rynku Pacyfiku tj. RB oraz NEWC w ostatnim tygodniowym notowaniu przekroczyły długo nienotowany na tym rynku pułap cenowy 100 USD/t. Według notowania platformy GlobalCoal, indeksy te wyniosły odpowiednio 100,48 USD/t oraz 103,95 USD/t.

Wzrostom cen w Europie sprzyjała zwiększona konsumpcja węgla w Niemczech oraz rosnące stawki frachtowe, szczególnie w drugiej połowie miesiąca. W basenie Atlantyku, stawki w przypadku transportu statkami typu panamax, wzrosły dzięki dużemu popytowi na transatlantycki i azjatycki eksport zboża z Ameryki Południowej. Dodatkowo, zwiększony popyt na eksport minerałów na północnym Atlantyku zapewniał wsparcie dla stawek frachtowych.

Dodatkowym czynnikiem wzrostowego trendu była mroźna aura, która zwiększała popyt na energię z paliw stałych w Niemczech, przy malejącej produkcji energii z wiatru. Tylko w pierwszym tygodniu marca, niemiecka konsumpcja węgla wzrosła prawie dwukrotnie do 6,2 GWh wobec 3,3 GWh odnotowanych tydzień wcześniej. Jednocześnie udział węgla w łącznej produkcji energii z węgla i gazu wzrósł o 34% w porównaniu z 29% w ostatnim tygodniu lutego. Niemniej jak podają źródła, według danych z początku roku, gaz nadal wypiera węgiel w pierwszeństwie dostępu do sieci.

Niemniej perspektywy na nadchodzące lato pozostają słabe ze względu na spadające w drugim kwartale marże dla producentów energii nawet dla jednostek węglowych o wysokiej sprawności.

Pomimo słabych prognoz dotyczących popytu, uwarunkowania podaży w Europie są obecnie bardziej ograniczone niż rok wcześniej z powodu niskich zapasów i sporych nadwyżek na rynku Azji, które hamują dostawy drogą morską do Europy. Zapasy węgla w centrum przeładunkowym ARA na dzień 1 marca spadły o 85 tys. ton w ciągu tygodnia do rekordowo niskiego poziomu jak na tę porę roku tj. 2,4 mln ton, po czym z końcem miesiąca wzrosły do 3,6 mln ton. Niemniej poziom ten w ujęciu rocznym, pozostaje o ponad 2 mln ton niższy już 13 kolejny tydzień.

Ponadto wspomniana wcześniej rozpiętość cenowa pomiędzy indeksami cenowymi FOB Newcastle czy FOB RB a CIF ARA, nadal zachęca atlantyckich dostawców do kierowania się na rynki azjatyckie, gdzie głównymi rozgrywającymi pozostają Indie oraz Chiny.

Obecna zmiana przepływów węgla w Azji, w rezultacie trwającego sporu pomiędzy Chinami i Australią, w wyniku którego nadal obowiązuje nieoficjalny zakaz importu węgla energetycznego do Chin spowodowała, iż Chiny importują surowiec z Indonezji, który był wcześniej kierowany do Indii a te z kolei kupują coraz większe wolumeny węgla australijskiego.

Obserwowany od paru miesięcy zwiększony popyt indyjskich producentów energii na węgiel australijski, szczególnie ten o wysokiej zawartości popiołu, również w marcu utrzymywał się na stałym, wysokim poziomie, a także ze strony sektora cementowego, ze względu na ograniczone dostawy koksu naftowego. Ponadto Indie obecnie wchodzą w okres sezonowego wzrostu popytu ze względu na uzupełnianie zapasów przed sezonem monsunowym, który zwykle trwa od maja do września.

Niemniej zapewnienie dostaw do Indii w krótkiej perspektywie czasowej, może być znacznie ograniczone ze względu na poważne zakłócenia spowodowane wystąpieniem ulewnych deszczy i powodzi, które zamknęły największy na świecie port eksportu węgla w Newcastle i zdeterminowały sytuacje w drugiej połowie miesiąca w całym obszarze Azji-Pacyfiku.

W wyniku wystąpienia tak silnych opadów, zamknięte zostały również linie kolejowe obsługujące transport surowca z kopalń do portu. Ponadto w bardzo dużym stopniu uszkodzona została infrastruktura portowa.

Przewiduje się, że transport z Newcastle zostanie wznowiony za kilka tygodni a straty nawet w stosunkowo krótkim czasie, spowodują wzrost cen i ograniczenie podaży węgla na azjatyckich rynkach. Zdaniem obserwatorów ograniczone dostawy z RPA i wschodniej Rosji podtrzymają popyt na australijski materiał na kluczowym rynku indyjskim. Jednak możliwy lockdown spowodowany Covid-19 w Indiach przy niedawnym wzroście infekcji stwarza ryzyko dla popytu na tym rynku.

Zakłócenia w dostawach surowca australijskiego w obszarze Azji-Pacyfiku, przełożyły się również na wzrost cen węgla w drugiej połowie marca m.in. z Rosji, RPA oraz Indonezji.

Ceny rosyjskiego surowca o parametrach NAR 6 000 kcal/kg dla nabywców w regionie Azji i Pacyfiku wzrosły o 14,33 USD/t w ciągu tygodnia do 97,90 USD/t FOB, podczas gdy i cena podobnego surowca z RPA, w ostatnim tygodniu miesiąca, wzrosła do trzymiesięcznego maksimum 100,23 USD/t.

Inni importerzy narażeni na ekstremalną australijską pogodę to południowokoreańskie przedsiębiorstwa energetyczne, które już wyraziły zainteresowanie kupnem indonezyjskiego węgla po niedawnym zamknięciu reaktorów jądrowych w tym kraju. W związku z czym mogą być zmuszone do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, takich jak rosyjski węgiel o wysokiej wartości opałowej.

Wskutek znacznego ograniczenia dostaw węgla energetycznego, wzrost odnotowały również ceny innych gatunków węgla koksowego, głównie słabszych gatunków, takich jak węgiel PCI i semi-soft.

Jednak różnice cenowe pomiędzy węglem koksującym typu hard a słabszymi gatunkami węgla koksowego zmniejszyły się z powodu różnej dynamiki rynku. Węgiel koksujący typu hard jest tańszy z powodu dużej podaży, ponieważ Chiny zablokowały import z Australii, podczas gdy ceny węgla pyłowego typu PCI i semi soft są wyższe z powodu powodzi.

22 marca S&P Global Platts wycenił węgiel typu Premium Low Vol Coking Coal, twardy węgiel koksujący klasy premium, na 111,50 USD/t FOB. Jednak w opinii uczestników rynku węgla koksowego zakłócenia w produkcji w zagłębiu Bowen w stanie Queensland są minimalne i nie wpłyną na podaż węgla koksowego. Natomiast w przypadku węgla energetycznego, analitycy zakładają zwiększenie produkcji węgla energetycznego, ze względu na fakt, iż eksporterzy będą chcieli nadrobić straty wynikające z zamknięcia portu Newcastle w drugim kwartale tego roku. Niemniej według analityków S&P Global Platts Analytics ds. globalnego transportu węgla i suchych ładunków masowych, prognoza eksportu australijskiego węgla energetycznego na 2021 r. w wysokości 199 mln ton nie będzie skorygowana z powodu powodzi ani problemów z załadowniami węgla w terminalu NCIG, a zapasy węgla w portach są wystarczające do kontynuowania załadunku, mimo braku kolejek do transportu węgla do portu.

Powyższa informacja stanowi podsumowanie przeglądu publikacji prasowych z miesiąca marca 2021 r., dotyczących światowego rynku węgla.