Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy Rynek Węgla w marcu 2023 r.

Sytuacja na międzynarodowym rynku węgla z każdym kolejnym miesiącem jest coraz bliżej pewnej równowagi, która dominowała na rynku przed wybuchem konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Najwyraźniej widełki cenowe dla węgla energetycznego zarówno w obszarze rynku Azji-Pacyfiku jak i Atlantyku powracają do typowych poziomów w tym okresie, z tendencją dalszego ich spadku. I tak w marcu indeksy cenowe we wszystkich światowych terminalach węglowych obniżały się z każdym tygodniowym notowaniem. W części azjatyckiej rynku tj. NEWC w Australii oraz RB w RPA obniżyły się z poziomu odpowiednio 184,44 USD/t oraz 140 USD/t odnotowanych w dniu3 marca do 178,53 USD/t i 127,50 USD/t. Natomiast w części europejskiej, tygodniowy indeks CIF ARA spadł na przestrzeni miesiąca z poziomu 161 USD/t do 142 USD/t.

Niestety na europejskim rynku, w związku z nadchodzącą porą wiosenno-letnią oraz wysokimi poziomami zapasów w portach, popyt na przestrzeni całego miesiąca na dostawy spot pozostawał niewielki, a kupujący poszukiwali możliwości rezygnacji wcześniej uzgodnionych kontraktów lub odłożenia dostaw na kolejne miesiące. Mimo chwilowych zakłóceń w dostawach węgla kolumbijskiego na rynek Atlantyku, wskutek blokad dróg uniemożliwiających pracownikom dotarcie do kopalń należących do spółki Cerrejon, zapasy w terminalach utrzymywały się na poziomie znacznie wyższym niż w analogicznym okresie w zeszłym roku. Pod koniec miesiąca ich poziom był o 2,54 mln ton wyższy niż marcu 2022 r. i wyniósł 5,47 mln ton. Z kolei import do krajów UE 27 + UK obniżył się do 6,8 mln ton wobec 8,3 mln ton w tym samym okresie 2022 r.

Rynek azjatycki, na którym Chiny niemal zawsze grają „pierwsze skrzypce”, na początku miesiąca zmagał się z reperkusjami wypadku, jaki miał miejsce w lutym w kopalni znajdującej się w północnym regionie Chin Mongolii Wewnętrznej. Jednak chwilowe ograniczenie produkcji węgla w Chinach nie przyniosło długotrwałego wpływu na podaż w obszarze całego rynku Azji–Pacyfiku. Niewielka różnica w dostawach węgla w kraju, wskazywała na stabilne dostawy surowca krajowego, mimo zaostrzonych kontroli bezpieczeństwa w kopalniach.

Ceny popularnych gatunków australijskich, tj. wysokogatunkowego NAR o parametrach 6 000 kcal/kg oraz o wysokiej zawartości popiołu NAR 5 500 kcal/kg oscylowały odpowiednio na poziomach około 178 USD/t oraz 120 USD/t i nie cieszyły się zbytnim zainteresowaniem ze strony tradycyjnych nabywców takich jak Japonia czy Korea Południowa. Sprzyjały temu pełne zapasy przy elektrowniach, w szczególności w Japonii oraz stosunkowo ciepła aura. Jednocześnie, część odbiorców w Japonii próbowało wynegocjować opóźnienia w dostawach, niemniej sprzedawcy niechętnie akceptowali takie propozycje, bowiem rynek jest nasycony a popyt na wysokogatunkowy węgiel australijski, niewielki. Natomiast wyższe wiosenne temperatury w Chinach obniżyły konsumpcję i popyt na surowiec o wysokiej zawartości popiołu NAR 5 500 kcal/kg, tym samym zwiększając, już i tak znacząco wysokie zapasy w kluczowym chińskim porcie przeładunkowym Qinhuangdao.

Wysoki poziom zapasów w chińskich portach jest wynikiem presji na gromadzenie zapasów, która spowodowała ich wzrost o 71% w stosunku do poziomu sprzed roku. Chiny, największy na świecie konsument węgla, zaimportowały 60,64 mln ton węgla w styczniu i lutym, co oznacza wzrost z 35,39 mln ton w tym samym okresie ubiegłego roku. Mimo tego, niektóre chińskie przedsiębiorstwa energetyczne i handlowcy złożyli zamówienia na węgiel z załadunkiem w marcu. Według danych zebranych przez analityków towarowych Kpler, chiński import zamorskiego węgla energetycznego ma osiągnąć 26,82 mln ton w marcu. Będzie to najwyższa miesięczna suma od stycznia 2017 r. i o 41% wyższa od lutego (19,96 mln ton) oraz o 70% wyższa od 15,81 mln ton w marcu 2022 r.

Jednak zdaniem analityków, wysoki poziom zapasów węgla w chińskich portach i elektrowniach w warunkach wolniejszego niż oczekiwano ożywienia popytu w pozostałych sektorach może ograniczyć import węgla do Chin w najbliższym czasie.

Niższe ceny i rosnące zapotrzebowanie na energię przyczyniają się do zwiększenia importu zamorskiego węgla energetycznego nie tylko w Chinach ale w większości, największych azjatyckich nabywców paliwa wykorzystywanego do wytwarzania energii. Takimi odbiorcami pozostają Indie, Pakistan czy Korea Południowa. To co łączy te gospodarki to stosunkowo silny wzrost gospodarczy stymulujący popyt na energię elektryczną, ponieważ Chiny ponownie otwierają się po zakończeniu polityki zero COVID, a indyjskie sektory usług i infrastruktury pozostają solidne. Oczekuje się, że indyjski import węgla energetycznego osiągnie w marcu 12,52 mln ton, najwięcej od sierpnia ubiegłego roku i wzrośnie o 21% w stosunku do lutego, kiedy wynosił 10,35 mln ton.

Jednocześnie, deklaracje przedstawicieli indyjskiego sektora złożone podczas konferencji Coaltrans, która odbyła się po raz pierwszy od lutego 2020 r., wskazują na burzliwą wizję popytu w nadchodzącym okresie, która wspierana będzie zwiększeniem zarówno produkcji krajowej jaki i zakupem surowca z importu. Stoi to w sprzeczności do zobowiązania Indii zakładającego stopniowe zmniejszanie produkcji energii węglowej i osiągniecia zerowej emisji do 2070 r., podczas gdy zakłada się wzrost popytu na ten surowiec tylko do 2030 r. do około 1,4 miliarda ton rocznie z około 1 miliarda ton obecnie.

Jednak zdaniem analityków, mimo pozytywnych nastrojów panujących w indyjskim sektorze węglowym, obecnie uzasadnionych, zwłaszcza w perspektywie krótkoterminowej, to wizja ogromnego wzrostu produkcji i popytu w nadchodzących dziesięcioleciach może okazać się zbyt optymistyczna.

Podobne nastroje przeważają na rynku Korei Południowej, która będąc czwartą co do wielkości gospodarka Azji i piątą pod względem konsumpcji tego surowca, mimo zanotowanego w 2022 r. spadku zużycia węgla o ponad 8% (tj. najniższego od 2008 r.), w ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku zwiększyła znacząco jego import, osiągając najwyższy poziom od 2018 roku tj. 23,5 mln ton, co oznacza wzrost o blisko 1 mln ton w porównaniu z tym samym okresem w 2022 r. Mimo znaczących wzrostów wolumenów importowanych na rynek azjatycki, w obecnych realiach cen światowych, które obniżyły się niemal o połowę w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, zyski eksporterów pozostaną niewielkie i nie zmniejszą importu w nadchodzących miesiącach.

 

Powyższa informacja stanowi podsumowanie przeglądu publikacji prasowych z miesiąca MARCA 2023 r., dotyczących światowego rynku węgla