Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy rynek węgla w październiku 2019 r.

Międzynarodowy rynek węgla w październiku był kontynuacją trendów cenowych odnotowanych we wrześniu, czemu sprzyjały umiarkowane nastroje zarówno kupujących jak i producentów surowca. Niemniej ceny surowca australijskiego, rosyjskiego oraz z RPA sprzedawanego w obszarze rynku Azji-Pacyfiku, zyskiwały bardziej niż tego oferowanego odbiorcom obszaru Atlantyku.
Na tym obszarze, na przestrzeni całego miesiąca obserwowano nadal wzmożony popyt ze strony indyjskich nabywców, którzy wykazali zainteresowanie nie tylko surowcem z RPA ale również tym pochodzącym z Australii. Notowania surowca w o parametrach NAR 6000 kcal/kg zyskiwały na przestrzeni całego miesiąca. Indeks tygodniowy wzrósł z 62,52 USD/t na dzień 4 października do 70,42 USD/t na dzień 25 października, przy stałym wzroście płynności na tym rynku. W dniach 8-11 października odnotowano siedem transakcji opartych o indeks, co jednocześnie było najlepszym wynikiem od kwietnia 2018 r.
Mimo, iż dane wskazują, iż w trzecim kwartale eksport obniżył się o 1,28 mln ton do poziomu 15,17 mln, co było spowodowane osłabieniem zapotrzebowania ze strony indyjskich nabywców we wrześniu, w wyniku wolniejszego niż przewidywany wzrostu gospodarczego oraz słabszej produkcji przemysłowej, to powodzie, które zakłóciły produkcję w kilku kopalniach należących do największego państwowego producenta Coal India, przełożyły się na wzrost popytu na węgiel zamorski. Dodatkowym czynnikiem jest spadająca produkcja ww. producenta Coal India. Produkcja Coal India w okresie kwiecień-wrzesień w ujęciu r/r obniżyła się o 6% i wyniosła 241 mln ton, co oznacza niedobór podaży krajowej na poziomie 30-40 mln ton surowca, który zostanie pokryty zakupem surowca zamorskiego w okresie od sześciu do dziewięciu miesięcy. W analogicznym okresie w roku ubiegłym zakupiono około 20-25 mln ton surowca pochodzącego z importu.
Ceny surowca australijskiego również zyskiwały w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie w obszarze Azji-Pacyfiku, oraz zwiększone oczekiwania co do złagodzenia restrykcji importowych obowiązujących w chińskich portach. Niemniej założenie to nie zostało potwierdzone do końca, choć na rynku pojawiły się informacje, iż niektóre administracje celne, które wykorzystały swoje roczne kontyngenty, zezwalały na import węgla. Indeks tygodniowy NEWC wzrósł o 2,63 USD/t na przestrzeni miesiąca i na dzień 25 października wyniósł 68,34 USD/t. Nieco mniej natomiast zyskał, głównie sprzedawany do Chin, surowiec NAR 5500 kcal/kg, którego cena na koniec miesiąca wyniosła 52,54 USD/t.
Popyt na surowiec rosyjski oferowany na tym rynku pozostawał wysoki, w szczególność w pierwszej połowie miesiąca, przy czym eksporterzy unikali sprzedaży dużych wolumenów, ze względu na ograniczoną dostępność surowca w niektórych portach. Cena surowca o parametrach NAR 5500 na przestrzeni całego miesiąca oscylowała na poziomie 58-59,33 USD/t FOB Wostocznyj.

Mimo, iż tą samą ścieżką wzrostu podążały ceny surowca dostarczonego do Europy, to dynamika ich wzrostu nie była tak znacząca jak w przypadku notowań w RB oraz NEWC. Niemniej największy odnotowany w tym roku poziom płynności oraz pojawienie się ofert na dostawy grudniowe sprzyjały wzrostowi cen na rynku europejskim szczególnie w pierwszej połowie miesiąca. Indeks tygodniowy CIF ARA zyskał na przestrzeni miesiąca 1,71 USD/t i na dzień 25 października jego wartość wyniosła 61,25 USD/t.
Zakłada się, że konsumpcja węgla w Europie może ulec zwiększeniu wraz z sezonowym wzrostem zapotrzebowania w czwartym kwartale roku, po tym jak nastąpił jej gwałtowny spadek w okresie letnim. Łączna konsumpcja w Niemczech, Hiszpanii oraz Francji i Wielkiej Brytanii w ujęciu r/r obniżyła się prawie o połowę w okresie kwiecień-wrzesień, w dużej mierze zrekompensowana zwiększoną konsumpcją gazu. Udział węgla w całkowitej produkcji energii w Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Francji koreluje z przewagą cenową w kolejnym miesiącu jaką węgiel utrzymuje w stosunku do gazu w Niemczech – największego konsumenta tego surowca w UE. Niemniej utrzymująca się niekorzystna marża zysku w przypadku elektrowni węglowych w Europie może wpłynąć na zmniejszenie zapotrzebowania na ten surowiec w nadchodzących miesiącach. W dniach 1-10 października marża generacji uwzględniająca koszt emisji CO2 w przypadku elektrowni węglowej o sprawności 40% była o 1,76 euro/MWh niższa w stosunku do marży elektrowni gazowej w porównaniu z różnicą 6,98 euro/MWh w październiku zeszłego roku, co wskazuje na dużą konkurencję ze strony gazu w listopadzie.
Niemniej prognoza zapotrzebowania na grudzień już dużo bardziej optymistyczna, ponieważ ww. marża w przypadku elektrowni węglowej jest o 1,56 euro/MWh wyższa w stosunku do marży generacji dla elektrowni gazowej w październiku. Węgiel również doświadcza silnej konkurencji, ze strony gazu w ramach mix-u energetycznego Hiszpanii czy Włoch. Dane dotyczące zawartych transakcji wskazują, że rynek w listopadzie i grudniu będzie w stanie contango w wysokości 1 USD/t, co odzwierciedla większe zapotrzebowanie na surowiec z końcem roku.

Obecne słabnące aczkolwiek nie skrajnie złe, nastroje na rynku międzynarodowym, szczególnie w obszarze Azji-Pacyfiku znalazły swoje odzwierciedlenie w aktualizacji kwartalnej prognozy cen węgla energetycznego opracowanej przez Australijski Departament Przemysłu. W ostatnim raporcie obniżono prognozę średnich cen FOB Newcastle dla węgla energetycznego 6 000 kcal/kg NAR na rok 2020 do 68 USD za tonę, tj. o 7% w porównaniu do publikacji z czerwca. Cena na rok 2019 także spadła o 7% do 77 USD za tonę, natomiast prognoza na rok 2021 została podniesiona o 3% do 69 USD za tonę. Departament przewiduje osłabienie w imporcie węgla energetycznego kierowanego do Chin do 202 1r. choć prognoza na lata 2019-20121 wzrosła odpowiednio o 7%, 8% i 9% do 213 mln ton, 199 mln ton i 185 mln ton. Podniesiona została również prognoza eksportu australijskiego węgla energetycznego o 1% na rok 2019 r. do 206 mln ton, przy jednoczesnym obniżeniu o 1 mln ton do 213 mln ton na rok 2020 oraz o 4% do 216 mln ton na rok 2021. Zdaniem autorów tej prognozy, przyszłe ceny węgla będę zdeterminowane szeregiem czynników np. zmianami w polityce importowej Chin oraz zmianami innych krajowych rynków węgla, które z dużym prawdopodobieństwem będą wpływać na wahania importu i cen węgla energetycznego.

Powyższa informacja stanowi podsumowanie przeglądu publikacji prasowych z miesiąca października br., dotyczących światowego rynku węgla.