Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy Rynek Węgla w październiku 2022 r.

Międzynarodowy rynek węgla, mimo wciąż napiętych fundamentów będących konsekwencją inwazji Rosji na Ukrainę, najwyraźniej w październiku wszedł w fazę tzw. korekty, mimo iż w ujęciu rocznym ceny większości gatunków węgla zarówno w obszarze Azji-Pacyfiku jak i Atlantyku, osiągały poziomy dotychczas nienotowane, znacznie przekraczające 300 USD/t. Jednak obawy o zaspokojenie popytu w perspektywie krótkoterminowej wydają się coraz mniej uzasadnione, nawet uwzględniając nadchodzącą porę zimową.

Dwa kluczowe czynniki tj. stosunkowo ciepła październikowa aura w obszarze Azji-Pacyfiku, która wpłynęła na obniżenie produkcji energii wraz z pełnymi magazynami gazu w Europie, osłabiły płynność na rynku oraz spowodowały systematyczny spadek cen surowca dostarczanego na ten obszar. Według serwisu Argus media w ostatnim tygodniu października, średni dzienny indeks CIF ARA wyznaczający poziom cen węgla o parametrach NAR 6 000 kcal/kg wyniósł 246,23 USD/t, wobec analogicznego okresu z poprzedniego miesiąca 300,53 USD/t. Jednocześnie niewielka ilość transakcji na rynku spot z dostawą 60-dniową, tj., przypadająca na okres zimowy, wskazuje na słabą aktywność handlową.

Ponadto utrzymujące się wysokie stany zapasów w europejskich portach ARA, również wskazują, że rynek wydaje się nasycony. Mimo iż, łączne zapasy w głównych portach ARA spadły pod koniec miesiąca i na dzień 25 października obniżyły się do 5,6 mln ton (5,4% w ujęciu tygodniowym) to jest to poziom ponad 120 tys. ton wyższy w stosunku do poprzedniej średniej pięcioletniej, ale jednocześnie najniższy od maja.

Duży napływ węgla do Europy i spadek cen gazu, po raz pierwszy spowodowały, że produkcja energii z gazu w Niemczech była bardziej opłacalna niż z węgla. W drugiej połowie miesiąca, marża generacji w elektrowni węglowej o sprawności na poziomie 40% w Niemczech obniżyła się do średniego poziomu 50,76 euro/MWh, a w konsekwencji i produkcja energii z węgla. W dniach 24-27 października produkcja energii z węgla wyniosła 2,35 GWh, wobec analogicznego okresu we wrześniu, kiedy wyniosła 9,62 GWh. Jednocześnie wysoka produkcja energii z wiatru na przestrzeni całego miesiąca w Niemczech również przyczyniła się do spadku produkcji z innych źródeł.

Niski popyt w Europie przełożył się również na rosnące zapasy i spadek indeksów w pozostałych częściach międzynarodowego rynku węgla, głównie indeksów RB w RPA oraz NEWC w Australii. Niemniej był to jeden z wielu czynników odziaływujących na tamtejsze rynki. W obszarze rynku RPA, mimo wystąpienia akcji strajkowej na początku miesiąca w porcie Richards Bay, która niewątpliwe wpłynęła na jego obsługę, zapasy w pierwszym tygodniu października osiągnęły najwyższy poziom od listopada 2020 r, tj. 4,14 mln ton, a dzienny indeks RB w dniu 10 października obniżył się do 253,45 USD/t z rekordowego poziomu odnotowanego po inwazji Rosji na Ukrainę 426,90 USD/t, tj. spadek o 40,6%.

Po tym, jak dostawy rosyjskiego gazu do Europy zostały mocno ograniczone, wolumeny eksportowe surowca z RPA, dotychczas kierowane na rynki głównie Indii i Chin, zostały przekierowane do Europy. Jednak uwzględniając obecne uwarunkowania energetyczne w Europie, w szczególności bliskie maksymalnej pojemności magazyny gazu (94%), surowiec z RPA nie cieszy się już tak dużym zainteresowaniem dla nabywców w Europie, niemniej nadal pozostaje bardzo konkurencyjny dla rynków w takich krajach, jak Korea Południowa czy Tajwan.

Znaczne straty notują również producenci i eksporterzy węgli australijskich. Straty dotyczą zarówno węgla wysokogatunkowego o parametrach NAR 6 000 kcal/kg, kierowanego głównie na rynek Japonii, jak i tego o wysokiej zawartości popiołu i parametrach NAR 5 500 kcal/kg, który uznawany był najbardziej na rynku indyjskim. Niemniej od czasu, kiedy surowiec rosyjski stał się bardziej korzystny dla nabywców z tego rynku, popyt na niego znacznie się obniżył. Tygodniowy benchmark węgla 6 000 kcal/kg w październiku obniżył się z 399,44 USD/t FOB Newcastle (według notowania z 7.10) do 376,60 USD/t (według notowania z 28.10), podczas gdy jeszcze we wrześniu oscylował na poziomie 400 USD/t FOB Newcastle. Oczekuje się, że popyt na węgiel wysokogatunkowy o parametrach NAR 6 000 kcal/kg może się wzmocnić w nadchodzących tygodniach, ponieważ obfite opady deszczu ograniczają obecnie produkcję i zakłócają harmonogramy pracy w kopalniach, a niektórzy producenci energii już teraz mogą poszukiwać ładunków surowca wysokogatunkowego na rynku spot, aby wypełnić zobowiązania wynikające z kontraktów terminowych.

Jednak japońskie elektrownie, podobnie jak południowokoreańskie i europejskie, są dobrze zaopatrzone w zapasy na resztę roku, co w ostatnich tygodniach wpłynęło na popyt. Jeden z uczestników poinformował, że niektórzy japońscy odbiorcy opóźniają terminowe dostawy, ponieważ ich kontrakty są powiązane z indeksem i mają nadzieję, że ceny będą nadal wykazywać tendencję spadkową. O ile jednak ceny w dostawach spot mogą wykazywać tendencje spadkową w najbliższym czasie, to uzgodnienie ceny kontraktowej pomiędzy globalną spółką wydobywczą Glencore i japońskim dostawcą energii Tohoku Electric na okres październik 2022-wrzesień 2023 na rekordowym poziomie 395 USD/t FOB, odzwierciedla napięcie na rynku węgla wysokokalorycznego, przy czym alternatywy są również droższe.

Cena, która służy jako punkt odniesienia dla dostaw zamorskiego węgla energetycznego do Azji, wzrosła ponad trzykrotnie w porównaniu do tej uzgodnionej w czerwcu 2021 r. Zdaniem obserwatorów, cena ta wynika z konieczności zabezpieczenia tonażu przez japońskich konsumentów przed wpływem zjawiska pogodowego El Nina na japońską zimę, które zazwyczaj zwiększa popyt na energię cieplną i elektryczną, uwzględniając ograniczoną podaż węgla wysokokalorycznego. Rozwój cyklu pogodowego La Nina przez trzecią zimę z rzędu może potencjalnie zaostrzyć sytuację na rynku węgla w basenie Azji i Pacyfiku. La Nina jest zwykle związana z obfitymi opadami deszczu w Afryce Południowej, a obecne prognozy zwiększyły prawdopodobieństwo utrzymania się warunków pogodowych La Nina przez całą zimę na półkuli północnej do 90%.

 

Powyższa informacja stanowi podsumowanie przeglądu publikacji prasowych z miesiąca października 2022 r., dotyczących światowego rynku węgla