Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy Rynek Węgla w październiku 2023 r.

Główne indeksy węgla wysokoenergetycznego trzeci miesiąc z rzędu wykazały tendencję wzrostową na europejskim oraz południowoafrykańskim rynku spot. Rynek CIF ARA oraz FOB RB w październiku cechowało odbicie cenowe z wyższych poziomów niż w miesiącu ubiegłym. Rynek fizyczny FOB Newcastle, drugi co do wielkości rynek eksportowy węgla na świecie, wykazał natomiast w rozpatrywanym miesiącu lekki trend spadkowy. W czwartym tygodniu października międzynarodowy rynek węgla uległ wyraźnemu osłabieniu, a większość tygodniowych indeksów na koniec omawianego okresu odnotowało korektę.

Zapasy węgla w centrum przeładunkowym ARA w czwartym tygodniu października osiągnęły poziom 6 mln t. Indeks dzienny CIF ARA dla węgla o wysokiej wartości opałowej NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 135,60 USD/t na dzień 27 października. Indeks tygodniowy CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 138,08 USD/t na ten dzień, odnotowując korektę na poziomie 6,58%, a indeks miesięczny CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg cechowała największa dynamika zmian, wzrósł on bowiem o 10,40%, tj. o 12,82 USD/t, osiągając wartość 136,12 USD/t, wg notowań Argus. Październikowym notowaniom na europejskim rynku węgla wysokoenergetycznego sprzyjały wzrosty cen gazu ziemnego. Nastroje uczestników rynku kształtowały się przede wszystkim pod wpływem napiętej sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie. Świat obiegła wiadomość o wstrzymaniu wydobycia gazu ziemnego przez Chevron Co. ze złoża Tamar na Morzu Śródziemnym znajdującego się w wyłącznej strefie ekonomicznej Izraela, ok. 80 km na zachód od Hajfy. W efekcie ceny gazu wystrzeliły w górę i kontynuowały wzrosty na przestrzeni miesiąca. Nie bez znaczenia dla europejskiego rynku paliw kopalnych była również informacja o uszkodzeniu, prawdopodobnie w wyniku rosyjskiego sabotażu, gazociągu Balticconnector, łączącego Finlandię z Estonią, a także, jak podaje agencja Associated Press, wstrzymania przezeń przesyłu gazu oraz wiadomość o zakończeniu z początkiem października eksploatacji największego w Europie holenderskiego złoża gazowego Groningen. Dopiero doniesienia medialne o podjętych wysiłkach dyplomatycznych mających na celu deeskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie uspokoiły nieco nastroje uczestników europejskiego rynku węgla, co znalazło odzwierciedlenie w spadkach cen w czwartym tygodniu października.

Zapasy węgla w terminalu RBCT spadły w czwartym tygodniu października do 3,1 mln t. Południowoafrykański rynek węgla również okazał się rynkiem wrażliwym na zmiany cen gazu oraz podążał w tym samym kierunku co rynek europejski. Indeks dzienny FOB Richards Bay dla NAR 6 000 kcal/kg na dzień 27 października osiągnął wartość 125,67 USD/t. Indeks tygodniowy FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg odnotował korektę na poziomie 5,89%, osiągając wartość 126,80 USD/t na ten dzień, a indeks miesięczny FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg wzrósł o 5,61%, tj. o 6,91 USD/t, osiągając wartość 130,09 USD/t, wg notowań Argus. W czwartym tygodniu października do osłabienia południowoafrykańskiego rynku węgla przyczynił się również spadek aktywności zakupowej ze strony Indii.

Ceny australijskiego węgla wysokoenergetycznego, w przeciwieństwie do europejskich i południowoafrykańskich, odnotowały ruch spadkowy na przestrzeni miesiąca. Na dzień 27 października Argus wycenił węgiel NAR 6 000 kcal/kg na warunkach FOB Newcastle na poziomie 128,74 USD/t w ujęciu tygodniowym, co oznacza spadek dla tego indeksu o 8,25 USD/t, tj. o 6,02%. Na październikowe notowania węgla wysokoenergetycznego z Australii miał bezpośredni wpływ spadek popytu na ten surowiec ze strony Chin oraz Japonii. Duża podaż węgla wysokoenergetycznego przy słabym popycie ze strony kluczowych nabywców odbiła się na cenach. Widmo ograniczenia dostaw gazu ziemnego z Bliskiego Wschodu nie przełożyło się na październikową wycenę rynkową węgla nabywanego na warunkach FOB Newcastle, jako że Australię cechuje wysoka krajowa podaż LNG.

Rynek australijskiego węgla wysokoenergetycznego o wartości opałowej NAR 5 800 kcal/kg w czwartym tygodniu października podążał w tym samym kierunku co rynek węgla wysokopopiołowego NAR 5 500 kcal/kg. Indeks tygodniowy FOB Newcastle dla NAR 5 800 kcal/kg odnotował spadek o 2,79 USD/t, tj. o 2,46%, do poziomu 110,79 USD/t na dzień 27 października, a indeks FOB Newcastle dla NAR 5 500 kcal/kg spadł o 0,90%, tj. o 0,92 USD/t, osiągając wartość 101,50 USD/t za ten sam okres, wg notowań Argus.

Zapasy w porcie Qinhuangdao osiągnęły poziom 5,62 mln t w dniu 25 października, wg CCTD. A łączne zapasy w głównych chińskich portach morskich położonych nad Morzem Bohai (Qinhuangdao, Caofeidian, Jingtang i Huanghua), wyniosły 26,6 mln t. Takie czynniki m.in. jak: zakończenie prac remontowo-konserwatorskich na linii kolejowej Daquin, służącej do transportu węgla, wyższa podaż krajowego węgla, wysokie zapasy w portach morskich, wyższe sezonowe temperatury, wysoka produkcja energii z wody, spadek zużycia węgla w chińskim sektorze energetycznym, przełożyły się czwartym tygodniu października na spadek cen na krajowym rynku węgla w Chinach oraz osłabienie chińskiego popytu na ładunki morskie. Wycena tygodniowa węgla wysokopopiołowego NAR 5 500 kcal/kg nabywanego na warunkach CFR South China odnotowała spadek o 2,36 USD/t, tj. o 2,04%, osiągając poziom 113,17 USD/t na dzień 27 października, wg notowań Argus. Osłabienie popytu ze strony drugiej co do wielkości gospodarki świata przyczyniło się także do spadku cen węgla nabywanego na warunkach FOB Indonesia. Indeks tygodniowy FOB Indonesia dla węgla GAR 6 500 kcal/kg spadł o 1,58 USD/t, tj. o 1,30%, do poziomu 120,36 USD/t na dzień 27 października, dla węgla GAR 5 800 kcal/kg spadł o 0,92 USD/t, tj. o 0,95%, do poziomu 95,67 USD/t na ten dzień, a dla węgla GAR 4 200 kcal/kg spadł o 1,13 USD/t, tj. o 1,85%, do poziomu 60,09 USD/t, wg notowań Argus.

Ujemna dynamika zmian cen w ostatnim tygodniu października również pojawiła się na indyjskim rynku importowym węgla o niskim cieple spalania. Wycena Argus węgla GAR 4 200 kcal/kg nabywanego na warunkach CFR z dostawą na zachodnie wybrzeże Indii (West India) spadła o 1,30 USD/t, tj. o 1,74%, osiągając wartość 73,28 USD/t, a węgla GAR 4 200 kcal/kg CFR East India o 1,54 USD/t, tj. o 2,08%, osiągając wartość 72,48 USD/t.

W opublikowanej we wtorek 24 października corocznej prognozie, IEA stwierdziła, iż szczytowe zapotrzebowanie na ropę naftową, gaz ziemny i węgiel, wg scenariusza opartego na obecnej polityce rządów, będzie miało miejsce już w tej dekadzie. Chiny i Indie wiodą i będą wieść prym w najbliższym czasie pod względem wielkości zużycia węgla w skali globu. Od ich poziomu wydobycia oraz zapotrzebowania na ładunki morskie będzie zależeć wycena międzynarodowego rynku węgla. Niemniej jednak w listopadzie, jak podaje CoalMint, należy się spodziewać słabszego popytu na węgiel energetyczny ze strony Państwa Środka i jego południowego sąsiada. Chiny biją kolejne rekordy wydobycia w tym roku, a ich krajowy rynek wydaje się być nasycony. Indie natomiast, z uwagi na niższą aktywność Chin na międzynarodowym rynku spot, będą najprawdopodobniej zwlekać z decyzjami zakupowymi, aż rynek ten dosięgnie głębsza przecena.

 

Powyższa informacja stanowi podsumowanie przeglądu publikacji prasowych z miesiąca paździenika 2023 r., dotyczących światowego rynku węgla