Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy rynek węgla w sierpniu 2018 r.

Sytuacja w obszarze międzynarodowego rynku w sierpniu była dość zmienna, zarówno w obszarze rynku Atlantyku jak i odbiorców na rynku Azji-Pacyfiku. O ile początek miesiąca charakteryzował się zmniejszonym popytem i spadkiem cen, to druga połowa miesiąca odwróciła ten trend i przyniosła zmianę nastrojów wszystkich uczestników rynku.

Na rynku europejskim, w związku z pojawieniem się na platformie transakcyjnej ofert sprzedaży na październik, które wskazywały na większą dostępność surowca, tygodniowe indeksy obniżyły się do najniższego poziomu od dziesięciu tygodni. Tygodniowy indeks CIF ARA w pierwszym tygodniu miesiąca wyniósł 94,59 USD/t i był o 4,18 USD/t niższy w stosunku do poprzedniego tygodnia. Jednocześnie większej konkurencyjności sprzyjały dostawy z Australii, które zostały przekierowane z obszaru Azji-Pacyfiku na rynek europejski w związku z chwilowo słabszym popytem w Chinach czy Indiach, które należą do głównych odbiorców węgla australijskiego w obszarze Azji-Pacyfiku. Mimo wyższych stawek frachtowych dla jednostek typu Capesize z Australii do portów ARA (tj. 16 USD/t), cena surowca CIF ARA dla tego gatunku węgla australijskiego o dużej zawartości popiołów kształtowała się na poziomie 78,75-79 USD/t, tj. znacznie poniżej potencjalnej ceny CIF ARA przeliczonej w oparciu o węgiel 6000 kcal/kg NAR, która obecnie wynosi 100 USD/t.

Z kolei spadek cen węgla australijskiego w obszarze Azji-Pacyfiku w pierwszej połowie miesiąca spowodowany był głównie oczekiwaniami nabywców dalszej korekty cen. Niewielkie zainteresowanie węglem energetycznym z Newcastle o parametrach 5500 kcal/kg NAR, spowodowało spadek jego ceny do najniższego poziomu od 13-stu miesięcy. W pierwszym tygodniu sierpnia spadła ona o 3,67 USD/t i wyniosła 64,80 USD/t. Niektórzy nabywcy oferowali zakup surowca po cenie 68,50 USD/t FOB Newcastle w dostawach we wrześniu, 69,70 USD/t w październiku i 70 USD/t w listopadzie. Tymczasem większość chińskich ofert zakupu oscylowała na poziomie 61-63 USD/t. Systematyczna deprecjacja juana w stosunku do dolara amerykańskiego nadal ograniczała import, przez co wspierane były ceny węgla krajowego. Prognozy co do słabszej waluty oraz obawy, że większość południowych prowincji prawie zużyła już całe swoje kontyngenty importowe, stały się kluczowymi czynnikami ograniczającymi apetyt na zakup na rynku zamorskim. Jednocześnie chińscy producenci energii próbowali określić kontyngenty importowe lub wskazać obszar rozładunku, ponieważ wiele statków oczekiwało na rozładunek.

Pierwsza połowa miesiąca przyniosła również spadek cen rosyjskiego surowca zarówno w obszarze rynku Atlantyku jak i rynku Pacyfiku. Ceny wysokogatunkowego węgla z Rosji spadły na początku sierpnia, głównie w wyniku braku popytu ze strony kluczowych odbiorców oraz oczekiwań co do dalszej dostępności surowca na rynku we wrześniu i w październiku. Cena surowca rosyjskiego o parametrach NAR 6000 kcal/kg kierowanego do Europy, w pierwszym tygodniu miesiąca obniżyła się do 89,75 USD/t. Jednocześnie nie odnotowano żadnej transakcji opartej o indeks ponieważ nabywcy unikali zakupu oczekując dalszego spadku cen. Z kolei cena surowca rosyjskiego o parametrach NAR 6000 kcal/kg eksportowanego na obszar Azji-Pacyfiku, obniżyła się o 4,85 USD/t i wyniosła 110,65 USD/t FOB Wostocznyj. Mimo ogłoszonych przetargów na zakup surowca przez elektrownie z Korei Południowej, mało prawdopodobnym jest aby mogły one konkurować z węglem z Kolumbii czy z RPA.

Zainteresowanie indyjskich nabywców i pojawienie się ofert sprzedaży na okres pomonsunowy jakie zostało odnotowane w drugiej połowie miesiąca, pomogło zrekompensować straty wynikające ze słabej aktywności nabywców na całym obszarze międzynarodowego rynku węgla, w szczególności w odniesieniu do deprecjacji surowca australijskiego o parametrach NAR 5500 kcal/kg, który zyskał w drugiej połowie miesiąca. W przypadku elektrowni indyjskich, które wymagały uzupełnienia zapasów po okresie monsunowym, węgiel australijski został uznany za bardziej atrakcyjną opcję w porównaniu do jego odpowiednika z RPA. Jednocześnie duża rozpiętość cenowa pomiędzy ww. gatunkiem węgla w stosunku do FOB Newcastle 6000 kcal/kg, jak również konkurenta z RPA o parametrach 5500 kcal/kg, stanowiła wyzwanie dla niektórych nabywców. Australijski surowiec o wysokiej zawartości popiołu był tańszy aż o 45,88 USD/t w stosunku do gatunku o wartości opałowej 6000 kcal/kg. Dla porównania w połowie lutego rozpiętość ta wynosiła 7,32 USD/t.

Z kolei pojawienie się w drugiej połowie miesiąca prognoz zwiększonego zapotrzebowania w północnej Europie spowodowało, iż ceny węgla w przypadku dostaw fizycznych z RPA po raz pierwszy od stycznia były niższe od notowanych na rynku europejskim. Prognozy te wraz ze spadającym zainteresowaniem ze strony nabywców azjatyckich węglem z RPA, były czynnikami, które zadecydowały o zmianie trendu.Tygodniowy indeks CIF ARA w trzecim tygodniu wzrósł o 2,92 USD/t do najwyższego poziomu od czterech tygodni i osiągnął wartość 99,44 USD/t, podczas gdy tygodniowy indeks RB obniżył się o 3,41 USD/t do 98,15 USD/t. Ostatni raz wartość indeksu tygodniowego RB poniżej indeksu europejskiego w portach ARA odnotowano w dniu 5 stycznia. Jednocześnie płynność na rynku europejskim pozostawała na bardzo wysokim poziomie. Zawarto siedem transakcji opartych o indeks – cztery z dostawą na wrzesień i trzy z dostawą na październik. Ogółem do 17 sierpnia zawarto 27 transakcji na ten miesiąc, co uczyniło sierpień miesiącem o najwyższej płynności w ujęciu r/r. W analogicznym miesiącu w roku ubiegłym zawarto 29 transakcji. Natomiast w przypadku terminala RB w RPA odnotowano tylko dwie dostawy z załadunkiem we wrześniu i nie odnotowano żadnej transakcji na październik. Z końcem miesiąca przewaga indeksów europejskich w stosunku do indeksów dla wysokogatunkowego węgla z RPA zwiększyła się do poziomów nienotowanych od dziewięciu miesięcy, kończąc sierpień notowaniem 99,07 USD/t wobec 94,60 USD/t RB w RPA.

Istotnym czynnikiem, który w niedalekiej przyszłości może całkowicie zachwiać sytuacją na rynku węgla w szczególności koksowego, jest informacja o nałożeniu 25-procentowego cła importowanego, na amerykański węgiel koksowy sprzedawany w Chinach oraz wzrost podatku na ten surowiec wysyłany do Turcji w wysokości 10 - 13%. Takie działania mogą stać się istotną przeszkodą w stosunkach handlowych miedzy tymi rynkami, uwzględniając dodatkowe koszty oraz komplikacje związane z finasowaniem tego handlu.