Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy rynek węgla w sierpniu 2019 r.

Wzrostowy trend cenowy, który obserwowany był na przestrzeni ostatnich pięciu tygodni we wszystkich światowych terminalach węglowych, najwyraźniej się zakończył bowiem w sierpniu notowania indeksów zarówno w obszarze Atlantyku jak i Pacyfiku systematycznie spadały. Fala upałów jaka przeszła w lipcu przez Europę, powodując zwiększenie konsumpcji energii wskutek silnego zapotrzebowania urządzeń klimatyzacyjnych ustała, zwiększając poziom zapasów w europejskich portach ARA. Co gorsza, uwzględniając słabe obecnie nastroje i słabą aktywność w tej części rynku, należy się spodziewać ich zwiększenia.

Na początku miesiąca zapasy surowca w portach ARA osiągnęły poziom 6,96 mln ton i były o 51% wyższe aniżeli średnia z ostatnich czterech lat, co perspektywicznie zmniejszy zdolność wchłonięcia surowca pochodzącego z importu. Ponadto, obecna pogoda powoduje niski poziom stanów wód na rzece Ren, co może całkowicie uniemożliwić odbiór surowca z portów ARA i wzrost stawek frachtowych. Niemniej zdaniem obserwatorów, powtórka zeszłorocznego scenariusza, kiedy skrajnie niski poziom wód na rzece Ren wynoszący 71 cm spowodował prawie czterokrotny wzrost stawek do 19,50  EUR/t, jest mało prawdopodobny. Stan wód na rzec Ren w wysokości 180 cm umożliwia transport surowca barkami na poziomie 70% swoich zdolności z portów ARA do Południowych Niemiec.

Natomiast ceny surowca dostarczonego do europejskich portów ARA obniżyły się już w pierwszym tygodniowym notowaniu indeksu CIF ARA w sierpniu. Indeks ten obniżył się o 2,99 USD/t w stosunku do ostatniego notowania tego indeksu w lipcu i wyniósł 58,60 USD/t (według platformy Argusmedia).

Na spadek cen węgla w Europie w sierpniu w główniej mierze zaważyła silna konkurencja ze strony gazu, choć całkowita produkcja energii z węgla we Francji, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii wzrosła w lipcu o 800 GWH osiągając poziom 4 TWh w ujęciu miesiąc/miesiąca.

Spadkowi uległy również ceny surowca rosyjskiego kierowanego na rynek Europy, głównie w wyniku braku aktywności handlowej oraz niskich cen surowca europejskiego. Ceny nie osiągnęły poziomu 60 USD/t FOB, przy którym sprzedawcy skłonni są realizować transakcje sprzedaży.

Osłabienie cen w Europie zmusiło kolumbijskiego producenta Prodeco do zmniejszenia prognozy swojej produkcji na 2019 rok do 11,5 mln ton wobec wcześniejszych założeń tj. 17,5 mln ton.

Z kolei sytuacja na rynku Azji-Pacyfiku w minionym miesiącu zdominowana była w głównej mierze czynnikami o charakterze sezonowym oraz politycznym. Nastroje wśród eksporterów  pozostawały pesymistyczne ze względu na nadpodaż oraz presje wojny handlowej pomiędzy USA a Chinami, która bardzo silnie oddziaływała na poziom zaufania wśród chińskich nabywców.

Cena surowca o parametrach NAR 5500 kcal/kg wysyłanego na rynek chiński obniżyła się do 50,10 USD/t. Jednocześnie jest to największy spadek tego indeksu na przestrzeni ostatnich trzech lat. W rynek chiński uderzyła kolejna fala ceł amerykańskich, które obowiązywać będą od 1 września. Cłem objęto towary chińskie o wartości 300 mld  USD. Dodatkowo deprecjacja waluty chińskiej również ograniczyła oczekiwania cenowe chińskich nabywców.

Zdaniem obserwatorów, ceny na rynku mogą spaść jeszcze bardziej, tj. poniżej 50 USD/t FOB Newcastle wskutek trwającego osłabienia popytu ze strony Chin, czego uzasadnieniem jest wzrastająca liczba nabywców, którzy potwierdzają, iż nie planują zakupów australijskiego surowca w tym roku ze względu na wysoki stan zwałów w portach i niepewność co do kontyngentów importowych.

Do najniższego od trzech lat poziomu tj. 65,73 USD/t FOB Newcastle, obniżyła się również cena surowca NAR 6000 kcal/kg, który sprzedawany jest głównie do Japonii. Spadek ceny tego gatunku surowca nastąpił prawdopodobnie dlatego, iż niektóre elektrownie japońskie zakupiły zbyt dużo surowca i ponownie odsprzedały go na rynek, co zwiększyło podaż na obszarze rynku Azji-Pacyfiku.

Tym samym trendem spadkowym podążały również ceny surowca eksportowanego z terminalu RB z RPA, na które oddziaływał słaby popyt wywołany pora monsunową w Indiach. Tygodniowy indeks surowca z RPA o parametrach NAR 6000 kcal/kg obniżył się o  3,02 USD/t wobec notowania z poprzedniego tygodnia i wyniósł 63,08 USD/t w pierwszym tygodniu sierpnia. Z kolei cena surowca w tygodniu kończącym się 2 sierpnia o parametrach NAR 5500 kcal/kg obniżyła się o 1,83 USD/t w porównaniu z poprzednim tygodniem i wyniosła 52,01 USD/t FOB RB .

Mimo niezbyt optymistycznych nastrojów w znacznej części międzynarodowego rynku węgla, nowo wyłaniające się rynki tj. Bangladesz i Pakistan  mogą zaabsorbować nadwyżkę  surowca na obszarze Azji-Pacyfiku, gdyż jak donoszą źródła, kraje te zwiększają liczbę elektrowni węglowych, by zapewnić energię rosnącej populacji. Kraje te surowiec będą pozyskiwały głównie z Indonezji. W przypadku innych producentów węgla dodatkowy popyt w Azji Południowej prawdopodobnie otworzy nowe rynki w nadchodzących latach.

 

Powyższa informacja stanowi  podsumowanie przeglądu  publikacji  prasowych z miesiąca sierpnia br., dotyczących światowego rynku węgla.