Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy Rynek Węgla w sierpniu 2023 r.

Rynek węgla w sierpniu cechowało lekkie odbicie cenowe. Główne indeksy węgla wysokoenergetycznego w krótkim terminie wykazały tendencję wzrostową na międzynarodowym rynku spot, aczkolwiek poziom aktualnych cen jest wysoce niższy od osiąganych początkiem tego roku.

Osłabiony europejski import doprowadził do spadku zapasów w portach ARA do poziomu 5,74 mln t na dzień 20 sierpnia. Indeks dzienny CIF ARA dla węgla o wysokiej wartości opałowej NAR 6000 kcal/kg osiągnął wartość 122,83 USD/t na dzień 25 sierpnia. Indeks tygodniowy CIF ARA dla NAR 6000 kcal/kg osiągnął wartość 123,75 USD/t na ten dzień, odnotowując wzrost o 3,42 USD/t, tj. o 2,48%, a indeks miesięczny CIF ARA dla NAR 6000 kcal/kg wzrósł o 7,23 USD/t, tj. o 6,54%, osiągając poziom 117,70 USD/t, wg notowań Argus. Nastroje uczestników rynku, zwłaszcza strony podażowej, kształtowały się głównie pod wpływem wydarzeń zachodzących w czwartej co do wielkości gospodarce świata. Produkcja energii z węgla kamiennego w Niemczech w czwartym tygodniu sierpnia wzrosła ponad dwukrotnie w porównaniu z produkcją w tygodniu poprzedzającym. Spadła natomiast w tym czasie w Niemczech generacja energii z siły wiatru. Dodatkowym impulsem do wzrostu cen na europejskim rynku węgla w czwartym tygodniu sierpnia były utrzymujące się zakłócenia dostaw kolejowych z kopalni Cerrejon do portu Puerto Bolivar w Kolumbii oraz możliwość wystąpienia zakłóceń w dostawach LNG z Australii w efekcie przygotowywanych strajków przez pracowników spółek Woodside i Chevron.

Zapasy węgla w RBCT spadły w czwartym tygodniu sierpnia do niecałych 2 mln t. Południowoafrykański rynek węgla podążał w tym samym kierunku co rynek europejski. Indeks dzienny FOB Richards Bay dla NAR 6000 kcal/kg na dzień 25 sierpnia osiągnął wartość 118,60 USD/t. Indeks tygodniowy FOB RB dla NAR 6000 kcal/kg podniósł się o 4,70 USD/t, tj. o 4,06%, osiągając poziom 120,33 USD/t na ten dzień, a indeks miesięczny FOB RB dla NAR 6000 kcal/kg cechowała największa dynamika zmian, wzrósł on bowiem o 20,48%, tj. o 19,23 USD/t, osiągając wartość 113,11 USD/t, wg notowań Argus. Końcem czwartego tygodnia sierpnia świat obiegła informacja o wdrożeniu nowych działań naprawczych przez krajowego operatora kolejowego mających na celu przywrócenie przepustowości linii kolejowej do RBCT, co powinno wpłynąć na poprawę nastrojów uczestników rynku. Ich poczynania od początku sierpnia kształtowały się bowiem pod wpływem bezustannych problemów z przepustowością infrastruktury kolejowej w RPA, a w rezultacie zmniejszenia wydobycia ogółem przez południowoafrykańskie zakłady górnicze.

Ceny australijskiego węgla wysokoenergetycznego również odnotowały ruch wzrostowy w czwartym tygodniu sierpnia. Argus wycenił węgiel NAR 6000 kcal/kg na warunkach FOB Newcastle na poziomie 151,22 USD/t w ujęciu tygodniowym na dzień 25 sierpnia, co oznacza wzrost dla tego indeksu o 4,06 USD/t, tj. o 2,76%. Na rynek węgla o wysokiej wartości opałowej miała bezpośredni wpływ rosnąca niepewność związaną z ryzykiem wybuchu strajków w zakładach LNG należących do czołowych eksporterów tego surowca. Warto zaznaczyć, że od początku sierpnia wzrost cen rynkowych australijskiego węgla był motywowany również potencjalnym zwiększonym popytem w październiku. W tym czasie z reguły wiodący nabywcy australijskiego surowca rozpoczynają uzupełnianie zapasów na okres zimowy.

Międzynarodowy rynek węgla wysokoenergetycznego o wartości opałowej NAR 5800 kcal/kg w czwartym tygodniu sierpnia nadal znajdował się pod presją stłumionego popytu ze strony Chin. Indeks tygodniowy FOB Newcastle dla NAR 5800 kcal/kg odnotował lekki wzrost o 1,37 USD/t, tj. o 1,38%, do poziomu 100,75 USD/t na dzień 25 sierpnia, wg notowań Argus. Natomiast indeks CFR South Korea dla NAR 5800 kcal/kg odnotował spadek o 5,22%, tj. o 5,55 USD/t, osiągając wartość 108,90 USD/t za ten sam okres, wg notowań Argus.

Zapasy w porcie Qinhuangdao spadły do 4,93 mln t w tygodniu do 23 sierpnia. W czwartym tygodniu sierpnia nastąpiło w Chinach ożywienie rynku krajowego po niedawnej eksplozji gazu w kopalni zlokalizowanej w prowincji Shaanxi, która zwiększyła obawy związane z potencjalnym ograniczeniem wydobycia węgla. W następstwie tej katastrofy CCTD obniżyło prognozę rocznej produkcji węgla o prawie 100 mln t, a ceny lokalne doznały gwałtownego odbicia, wg niedawnych doniesień agencji prasowej Bloomberg. Nastąpił również wzrost zainteresowania ładunkami morskimi w Chinach, niemniej jednak ceny węgla importowanego były nadal tłumione przez dużą podaż na rynku lokalnym. Chińskich importerów węgla cechowała ostrożność również z uwagi na prognozy meteorologiczne wielodniowych ulewnych deszczy w południowo-zachodnich Chinach, części środkowych Chin i regionie rzeki Jangcy, w tym w głównych prowincjach Syczuan i Yunnan produkujących energię z wody. Indeks tygodniowy CFR South China dla węgla wysokopopiołowego NAR 5500 kcal/kg utrzymywał się na niemal niezmienionym poziomie, osiągając wartość 95,61 USD/t. Dla porównania, węgiel wysokopopiołowy NAR 5500 kcal/kg CFR East India Argus wycenił na dzień 25 sierpnia na poziomie 105,88 USD/t w ujęciu tygodniowym (co oznacza wzrost o 2,06 USD/t, tj. o 1,98%).

Rynek węgla importowanego do Indii o niskim cieple spalania charakteryzował się względnie słabą dynamiką zmian cen w czwartym tygodniu sierpnia, z uwagi na wysoką podaż oraz odbiór węgla krajowego. Po niedawnej ocenie dostępności węgla w Indiach potwierdzono, że istnieje wystarczająca podaż tego paliwa, aby zaspokoić potrzeby elektrowni węglowych w porze deszczowej, wg ostatnich doniesień Construction World, co zapewne będzie studzić popyt indyjskich przedsiębiorstw energetycznych na ładunki morskie w najbliższym czasie. Ceny węgla uwzględniające koszty transportu były zasadniczo niskie, przy pewnym osłabieniu stawek frachtowych. Wycena Argus węgla GAR 4200 kcal/kg nabywanego na warunkach CFR z dostawą na zachodnie wybrzeże Indii (West India) spadła o 0,90 USD/t, tj. o 1,44%, osiągając wartość 61,48 USD/t, a węgla GAR 4200 kcal/kg CFR East India o 1,07 USD/t, tj. o 1,73%, osiągając wartość 60,76 USD/t.

 

 

Powyższa informacja stanowi podsumowanie przeglądu publikacji prasowych z miesiąca sierpnia 2023 r., dotyczących światowego rynku węgla