Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy rynek węgla w styczniu 2019 r.

Sytuacja na międzynarodowym rynku w styczniu, w przeważającym jego obszarze poddana była trendom spadkowym. Słabe nastroje wywołane zapowiedziami kolejnych restrykcji importowych na węgiel koksowy w Chinach, w połączeniu z wysokimi stanami zapasów we wszystkich największych terminalach węglowych, były powodem spadkowego trendu cen nie tylko węgla ale również innych surowców energetycznych.

Niemniej największe reperkusje odczuł rynek europejski, który rozpoczął pierwszy tydzień stycznia mało optymistycznie. Pierwsze notowanie tygodniowego indeksu CIF ARA było o 1,83 USD/t niższe w stosunku do analogicznego okresu 2018 r. i wyniosło 84,35 USD/t. Słabe nastroje przeważające na rynku zostały również potwierdzone tylko jedną transakcją, która została zawarta 2 stycznia za cenę 84,35 USD/t.

Co więcej, mimo najwyższej od trzech lat ceny energii, uwzgledniającej ceny pozwoleń na emisję CO2, co sprzyjało wyższej marży zysku niemieckich elektrowni węglowych, wzrastająca konkurencja ze strony gazu ziemnego oraz niewiarygodnie wysoki poziom zapasów w partach ARA, skutecznie obniżały ceny dostaw na przestrzeni całego miesiąca.

Łączny poziom zapasów w portach ARA na początku 2019 r. wyniósł 7 mln ton i był o 3 mln wyższy w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym i jednocześnie o 2 mln ton wyższy w stosunku do średniej z okresu czterech lat. Z końcem miesiąca zapasy obniżyły się do 6,51 mln ton, niemniej nadal pozostawały znacznie powyżej średniej styczniowej z okresu czterech lat, który wynosi 4,94 mln ton. Tym samym płynność w tym obszarze rynku do końca miesiąca była niewielka, a tygodniowy indeks obniżył się jeszcze bardziej i na dzień 25 stycznia wyniósł 79,77 USD/t.

Natomiast zapasy gazu w Niemczech, zakończyły rok najwyższą od 2011 r. nadwyżką i były o 9 % wyższe od średniej sezonowej z okresu trzech lat. Dodatkowo łagodny koniec zimy w połączeniu z wysokim stanem zapasów gazu, może ograniczyć motywacje kupujących do utrzymywania zapasów węgla na wysokim poziomie. Tym bardziej, iż szczytowy okres zapotrzebowania już minął, a prognozowany poziom spreadu w marcu w przypadku elektrowni węglowej o sprawności 40% będzie niższy niż w lutym i wyniesie 4,38 euro/MWh.

Słabnące zapotrzebowanie na rynku europejskim przełożyło się na spadek cen wysokogatunkowego węgla rosyjskiego wysyłanego z Portów Bałtyckich. Cena surowca na dzień 11 stycznia o parametrach NAR 6000 kcal/kg w porównaniu do jej poziomu z końca grudnia, obniżyła się o 6,92 USD/t i wyniosła 73,55 USD/t FOB Porty Bałtyckie. Jednocześnie rosyjscy eksporterzy nie byli skłonni obniżać cen swoich ofert, ponieważ oczekiwali wzrostu cen i spadku stawek frachtowych. Stawki frachtowe z portów rosyjskich tj. UST-Luga i Murmańska do portów ARA na przestrzeni całego miesiąca obniżyły się o około 1 USD/t i na koniec miejsca wyniosły 6 USD/t. Jednocześnie cena dostaw surowca rosyjskiego wysyłanego do Europy Północnej i Niemiec z końcem miesiąca wzrosła niewiele i wyniosła 74,67 USD/t.

Niemniej sprzedawcy wegla z Rosji, w dalszym ciągu walczą o dominującą pozycję dostawcy na rynek europejski i jednocześnie zdobywają większy udział w rynku rozwijających się gospodarek azjatyckich takich jak Tajwan czy Korea. W okresie pierwszych 10-ciu miesięcy Taiwan zwiększył import surowca z Rosji o 7% do 8,5 mln ton, a Korea aż o 15,6% do 18,6 mln ton.

Ceny surowca w obszarze Azji-Pacyfiku pozostawały pod presją na przestrzeni całego miesiąca, głównie ze względu na niepewność dotyczącą sytuacji w zakresie kwot importowych w chińskich portach, oraz wyciszenia aktywności na tym rynku ze względu na nadchodzące obchody Świat Nowego Roku w Chinach.

Cena surowca w NEWC oscylowała w przedziale 99,55-99,78 USD/t. Jednocześnie zwiększały się rozpiętości cenowe pomiędzy obszarem Azji-Pacyfiku i Atlantyku. Największe rozpiętości występowały pomiędzy obszarem północno europejskich portów ARA, a RB w RPA i australijskim NEWC. Na dzień 4 stycznia wyniosły one odpowiednio 14,73 USD/t oraz 8,92 USD/t, podczas gdy w ostatnim notowaniu zwiększyły się aż  do 20 USD/t i 11,77  USD/t.

Cena surowca na krajowym rynku w Chinach podlegała niewielkim wahaniom. Na początku miesiąca, na skutek silniejszej konsumpcji, która obniżała zapasy, cena surowca NAR 5500 kcal/kg zyskała 2,25 USD/t i wyniosła 85,56 USD/t. Jednak koniec stycznia ostudził nieco apetyty nadbrzeżnych elektrowni, mimo chwilowego ograniczenia dostaw z powodu wypadku w kopalni północnej prowincji Shanxi, który wywołał zakłócenia w dostawach. Z końcem stycznia, w efekcie spowolnienia działalności przemysłowej spowodowanej przygotowaniem do obchodów Świąt Nowego Roku, zapasy w elektrowniach nadbrzeżnych wzrosły o 5% i wyniosły 14,69 mln ton co odpowiada 23 dniom konsumpcji. Zdaniem analityków ceny krajowego wegla w Chinach mogą wzrosnąć w niedługim czasie w następstwie działań podjętych po wypadku w kopalni. Jednocześnie jak podają źródła, część nabywców wykazuje zainteresowanie węglem z importu.