Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy Rynek Węgla w styczniu 2024 r.

Na międzynarodowym rynku węgla w styczniu dominowały niedźwiedzie nastroje. Główne rynki spot węgla wysokoenergetycznego wyraźnie straciły na wartości na przestrzeni rozpatrywanego miesiąca.

Z uwagi na wysokie zapasy węgla energetycznego oraz gazu ziemnego w Europie popyt na ładunki morskie ze strony europejskich nabywców był stosunkowo niski. Indeks dzienny CIF ARA dla węgla o wysokiej wartości opałowej NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 96,99 USD/t na dzień 26 stycznia. Indeks tygodniowy CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 97,02 USD/t na ten dzień, odnotowując spadek o 7,87 USD/t, tj. o 7,50%, a indeks miesięczny CIF ARA dla NAR 6 000 kcal/kg spadł o 11,54 USD/t, tj. o 9,82%, osiągając poziom 105,99 USD/t, wg notowań Argus. W rezultacie wyjątkowo słabej aktywności zakupowej na europejskim rynku fizycznym indeks miesięczny węgla wysokoenergetycznego wykazał ostry trend spadkowy, a jego wycena tygodniowa w czwartym tygodniu stycznia zjechała do najniższego poziomu od sześciu miesięcy, tj. poniżej 100 USD/t. Wśród czynników, które spychały wycenę rynku CIF ARA na niższe poziomy, obok wysokich zapasów węgla i gazu w Europie, należałoby wymienić również niskie ceny gazu, wyższe od norm sezonowych poziomy temperatur, zwłaszcza w drugiej połowie stycznia, a także wyższą produkcję energii elektrycznej z OZE.

Zapasy węgla w RBCT w czwartym tygodniu grudnia osiągnęły poziom 3,1 mln t. Na południowoafrykańskim rynku węgla zarysował się łagodniejszy trend spadkowy niż na rynku europejskim. Indeks dzienny FOB Richards Bay dla NAR 6 000 kcal/kg na dzień 26 stycznia osiągnął wartość 90,10 USD/t. Indeks tygodniowy FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg obniżył się o 5,19 USD/t, tj. o 5,39%, osiągając poziom 91,04 USD/t na ten dzień, a indeks miesięczny FOB RB dla NAR 6 000 kcal/kg spadł o 4,16%, tj. o 4,18 USD/t, osiągając wartość 94,74 USD/t, wg notowań Argus. W połowie stycznia w następstwie zderzenia dwóch pociągów towarowych zamknięto dla ruchu na kilka dni kluczowy korytarz wydobywczo-eksportowy węgla w RPA. Widmo ograniczenia podaży z tytułu wstrzymania dostaw kolejowych wsparło jedynie na krótko notowania południowoafrykańskiego węgla. Rynek FOB RB tracił na wartości na przestrzeni miesiąca głównie z powodu pogłębiającego się spadku popytu.

Ceny australijskiego węgla wysokoenergetycznego, tak jak w przypadku cen europejskich czy też południowoafrykańskich, odnotowały ruch spadkowy na przestrzeni rozpatrywanego miesiąca. Na dzień 26 stycznia indeks tygodniowy FOB Newcastle dla węgla NAR 6 000 kcal/kg osiągnął wartość 122,13 USD/t, odnotowując spadek o 5,96 USD/t, tj. o 4,65%. Na styczniowe notowania australijskiego węgla wysokoenergetycznego miał bezpośredni wpływ spadek aktywności zakupowej ze strony kluczowego jego nabywcy, jakim jest Japonia. Początkiem stycznia półwysep Noto w prefekturze Ishikawa w Japonii nawiedziło silnie trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,6. W następstwie tego zdarzenia w Japoni zamknięto kilka elektrowni węglowych. Spadek popytu na australijskim rynku węgla wysokoenergetycznego był na tyle silny, iż nawet ograniczenie podaży ładunków spotowych w czwartym tygodniu stycznia w następstwie nawiedzenia północnej części stanu Queensland przez cyklon Kirrily, nie zdołało wesprzeć jego cen. Japońskie przedsiębiorstwa energetyczne dysponowały w styczniu wysokimi zapasami, a niektóre z nich dokonywały nawet prób odsprzedaży ładunków australijskiego węgla NAR 6 000 kcal/kg na rynku spot. 

Rynek australijskiego węgla o wysokiej wartości opałowej NAR 5 800 kcal/kg podążał w tym samym kierunku co rynek australijskiego węgla NAR 6 000 kcal/kg. Indeks tygodniowy FOB Newcastle dla NAR 5 800 kcal/kg odnotował spadek o 2,83 USD/t, tj. o 2,62%, osiągając wartość 105,13 USD/t na dzień 26 stycznia, wg notowań Argus.

Łączne zapasy w głównych chińskich portach morskich położonych nad Morzem Bohai (Qinhuangdao, Caofeidian, Jingtang i Huanghua), osiągnęły w czwartym tygodniu stycznia poziom 22,87 mln t. Wycena tygodniowa węgla wysokopopiołowego NAR 5 500 kcal/kg nabywanego na warunkach CFR South China odnotowała marginalny spadek o 0,27 USD/t, tj. o 0,25%, osiągając poziom 106,04 USD/t na dzień 26 stycznia, wg notowań Argus. Chińskie elektrownie węglowe w styczniu koncentrowały się na zabezpieczaniu zapasów na okres po Świętach Nowego Roku Księżycowego. Niemniej jednak ich aktywność na rynku ładunków morskich tłumiła wysoka podaż oraz spadek cen krajowego węgla, a także wyższe od norm sezonowych temperatury.

Większość indeksów indonezyjskiego węgla energetycznego również nieznacznie spadła w czwartym tygodniu stycznia. Indeks tygodniowy FOB Indonesia dla węgla GAR 6 500 kcal/kg spadł o 0,78 USD/t, tj. o 0,65%, do poziomu 118,60 USD/t na dzień 26 stycznia, dla węgla GAR 5 000 kcal/kg spadł o 0,02 USD/t, tj. o 0,03%, do poziomu 95,67 USD/t na ten dzień, a dla węgla GAR 4 200 kcal/kg spadł o 0,42 USD/t, tj. o 0,73%, do poziomu 56,76 USD/t, wg notowań Argus. W niektórych regionach Indonezji produkujących węgiel utrzymywały się niekorzystne warunki pogodowe, które zakłócały wydobycie oraz logistykę dostaw. Niemniej jednak nie dochodziło do podnoszenia ofert przez indonezyjskich producentów węgla z uwagi na topniejące zainteresowanie ładunkami morskimi ze strony Chin.

Dodatnia tygodniowa dynamika zmian cen na dzień 26 stycznia natomiast pojawiła się na indyjskim rynku importowym węgla o niskim cieple spalania. Wycena Argus węgla GAR 4 200 kcal/kg nabywanego na warunkach CFR z dostawą na zachodnie wybrzeże Indii (West India) marginalnie wzrosła o 0,10 USD/t, tj. o 0,15%, osiągając wartość 66,93 USD/t, a węgla GAR 4 200 kcal/kg CFR East India o 0,05 USD/t, tj. o 0,07%, osiągając wartość 68,58 USD/t. Do wzrostu cen węgla GAR 4 200 kcal/kg dostarczanego do Indii przyczynił się wzrost stawek za fracht.

Jak podała IEA w swoim corocznym raporcie na temat rynku energii elektrycznej, w 2025 r. węgiel straci pozycję głównego źródła produkcji energii elektrycznej w skali globu na rzecz OZE. Udział produkcji energii elektrycznej z OZE w całkowitej produkcji energii elektrycznej – w szczególności z fotowoltaiki – powinien przekroczyć jedną trzecią, przechodząc z 30% w ubiegłym roku do 37% w 2026 r. Jeśli uwzględnimy produkcję energii z atomu, która wg IEA w przyszłym roku osiągnie rekordowy poziom, niemal połowa światowej energii elektrycznej będzie wytwarzana do 2026 r. ze źródeł niskoemisyjnych, w porównaniu z udziałem wynoszącym nieco poniżej 40% w 2023 r.

Z dniem 1 stycznia Chiny przywróciły cła importowe na węgiel. Cło w Chinach dla preferowanych dostawców, w tym Rosji, RPA, Mongolii oraz USA, wynosi w przypadku węgla energetycznego 6%, a w  przypadku węgla koksowego 3%. Indonezja oraz Australia nie zostały dotknięte cłami ze względu na ich umowy o wolnym handlu z Pekinem. Węgiel sprowadzany z krajów, które nie są na liście preferowanych dostawców, został obłożony cłem wynoszącym 20%.

Jak doniosły indyjskie media w styczniu, Indie zamierzają zaprzestać importu węgla służącego od uzupełniania krajowych niedoborów w sektorze energetycznym od przyszłego roku. Wg prognoz, produkcja węgla w Indiach ma przekroczyć w tym roku 1 mld t.

 

 

Powyższa informacja stanowi podsumowanie przeglądu publikacji prasowych z miesiąca stycznia 2024 r., dotyczących światowego rynku węgla