Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy rynek węgla we wrześniu 2018 r.

Wrzesień był kontynuacją wzrostowego trendu cenowego jaki rozpoczął się w drugiej połowie sierpnia za sprawą podniesienia cen energii w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii oraz Włoch, czemu towarzyszyły najwyższe od dekady ceny pozwoleń na emisję, co spowodowało zwiększenie zużycia gazu do produkcji energii. Dodatkowo wzrost marży producentów energii zwiększył popyt na węgiel w Europie, a pojawienie się na platformie transakcyjnej ofert dostaw na listopad jeszcze bardziej pociągnęło ceny w górę tak, że tygodniowy index CIF ARA przekroczył psychologiczną barierę 100 USD/t i na dzień 7 sierpnia osiągnął poziom 100,91 USD/t.

Ceny spot pozostały wyższe od cen futures co wskazywało na poprawę perspektyw ekonomicznych dla energetyki węglowej. Przyszłoroczne clean dark spready czyli wartość zysku na energii wyprodukowanej w elektrowni węglowej o sprawności 35%, po uwzględnieniu kosztów węgla i emisji, wzrosły niemal dwukrotnie od początku sierpnia i na dzień 6 września wyniosły 5,08 EUR/MWh. Poprawie uległa również prognoza dla energetyki węglowej w Hiszpanii. W pierwszym tygodniu sierpnia produkcja energii z węgla była o 65% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem w roku poprzednim i wyniosła 642 GWh.

Również w Turcji wzrost konsumpcji wymusił wzrost cen energii, przy ograniczonej dostępności węgla kolumbijskiego i możliwości zakupu surowca innego pochodzenia. W okresie 1-5 września produkcja wyniosła 8,02 GW. Wraz z odbiciem cen w portach północnej Europy, wzmocniły się również ceny dostaw fizycznych z RPA, kończąc jednocześnie okres siedmiu tygodni strat. Tygodniowy indeks FOB RB w pierwszym tygodniu miesiąca dla surowca o parametrach NAR 6000 kcal/kg wzrósł o 2,36 USD/t w porównaniu do poprzedniego notowania indeksu i wyniósł 97,39 USD/t. Przy czym w przeciwieństwie do rynku europejskiego, nie odnotowano żadnej transakcji opartej o indeks, niemniej oferty dostaw na listopad według notowania z 5 września opiewały na 100,25 USD/t.

Niemniej w drugiej połowie miesiąca, w wyniku zwiększenia produkcji energii z wiatru w Niemczech, ceny spot w Europie nieco osłabłaby. Produkcja energii z węgla w Niemczech w ostatnim tygodniu września wyniosła 970 GWh, podczas gdy produkcja energii z wiatru gwałtownie wzrosła do 1,86 TWh. Z kolei w trzecim tygodniu miesiąca produkcja energii z węgla obniżyła się do najniższego poziomu od pięciu tygodni tj. do 1,34 TWh, a produkcja energii z wiatru wzrosła do 2,69 TWh i była najwyższa od połowy marca. Słabsza konsumpcja węgla w Niemczech umożliwiała niektórym elektrowniom uzupełnienie zapasów, co potencjalnie zaważyło na prognozach w zakresie nowych dostaw zamorskich przypływających do portów ARA, jeżeli produkcja energii odnawialnej poskromi konsumpcję węgla.

Na cenach surowca w drugiej połowie miesiąca zaważył również znaczny poziom zapasów w centrach przeładunkowych portów ARA. Zapasy w czterech głównych terminalach ARA wzrosły do 5,65 mln ton na początku ostatniego tygodnia września, co oznacza wzrost o 50 tys. ton w ciągu tygodnia i znajduje się znacznie powyżej średniej z analogicznego okresu w latach 2014-17, która wyniosła 4,8 mln ton.

O ile sytuacja w obszarze Atlantyku wyróżniała się sporą dynamiką, to w obszarze Azji-Pacyfiku, nastroje nieco ucichły, głównie w wyniku słabszego zapotrzebowania Chin oraz zmniejszonego zainteresowania ze strony Indii. Zarówno trejderzy jak i elektrownie w Chinach nie były chętnie do bukowania dostaw zamorskich we wrześniu, ponieważ nie pojawiła się wiarygodna informacja dotycząca złagodzenia ceł importowych w czwartym kwartale br. Z kolei indyjscy nabywcy wykazywali zainteresowanie węglem NAR 5500 kcal/kg, niemniej był on trudny do pozyskania, gdyż wiele dostaw oferowanych było na ograniczonych warunkach dla Chin. Niemniej byli oni skłonni zapłacić o 1 USD/t więcej niż chińscy konsumenci, ponieważ ww. gatunek surowca jest obecnie najtańszym gatunkiem, przy uwzględnieniu wartości opałowej.

Z końcem września ceny węgla z Australii zyskały na wartości, głównie surowca o parametrach NAR 5500 kcal/kg, w wyniku wzmożonego uzupełniania zapasów oraz doniesienia o złagodzeniu restrykcji importowych tuż przed czwartym kwartałem br. Poprawa nastrojów wśród chińskich nabywców przełożyła się na wzrost cen w tym obszarze rynku.

Cena surowca CFR Chiny NAR 5500 kcal/kg wzrosła o 1,67 USD/t w ciągu tygodnia do poziomu 78,38 USD/t. Jednocześnie stawki frachtowe utrzymywały się na poziomie 13 USD/t w przypadku statków typu Capesize z Newcastle do Południowych Chin. Bardzo prawdopodobnym wydaje się, że rynek wzmocni się w najbliższych tygodniach, ponieważ wiele elektrowni koreańskich ogłosiło przetarg na zakup wysokokalorycznego surowca.

Natomiast na popularności w obszarze całego rynku coraz bardziej zyskuje węgiel z Rosji. Ekspansja rosyjskich eksporterów węgla uplasowała ich na trzecim miejscu wśród światowej czołówki z wynikiem 190 mln ton. Zakładany poziom wydobycia węgla w Rosji tj. ponad 420 mln ton, prawdopodobnie przekroczy maksymalny poziom produkcji z 1998 roku, z okresu istnienia Związku Radzieckiego.

O ile na rynku Atlantyku obserwowany jest stały poziom eksportu rosyjskiego surowca, to rynek Azji-Pacyfiku pozostaje dużym wyzwaniem dla Rosji, gdyż kraje azjatyckie są niechętne pozbyciu się relatywnie taniej formy pozyskiwania energii.