Style Switcher

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

login menu

Międzynarodowy rynek węgla we wrześniu 2019 r.

Wrzesień na międzynarodowym rynku węgla upłynął pod znakiem umiarkowanych nastrojów i oczekiwania zwiększonego zapotrzebowania w związku z nadchodzącą porą zimową. Na obszarze Azji-Pacyfiku na początku miesiąca w indyjskich portach wystąpił niespodziewany popyt na zakupy surowca importowanego z RPA, co przełożyło się na wzrost indeksu tygodniowego RB. W pierwszym tygodniowym notowaniu września cena spot na platformie Argusmedia węgla z portu RB o parametrach NAR 6000 kcal/kg wzrosła o 2,78 $/t i wyniosła 58,96$/t, kończąc jednocześnie piąty kolejny tydzień spadków. Do zwiększonego zainteresowania indyjskich nabywców głównie przyczyniła się kończąca się pora monsunowa, która w okresie czerwiec-wrzesień znacznie spowalnia aktywność gospodarczą w Indiach. Mimo, iż na początku miesiąca zainteresowanie indyjskich nabywców dostawami spot z RPA było niewielkie to ostatnia fala zakupów, jaka miała miejsce w portach indyjskich mogłaby zapowiadać ożywienie popytu w najbliższym czasie. Niemniej nie wszystkie elektrownie mogą stosować bezpośrednio surowiec z RPA, ze względu na niską zawartość substancji lotnych, dlatego najczęściej jest on mieszany z rodzimym surowcem indyjskim o wysokiej zawartości substancji lotnych lub z węglem pochodzącym z Indonezji. Ponadto niewielka rozpiętość cenowa pomiędzy gatunkiem indyjskim a południowoafrykańskim, która aktualnie wynosi 1$/t, sugeruje że przyszłe zapotrzebowanie Indii na surowiec z RPA może zostać ograniczone, uwzględniając brak korzyści wynikających z wartości kalorycznej. Na tle stłumionych nastrojów przeważających na obszarze Azji-Pacyfiku, wzrosła również cena węgla australijskiego wysyłanego z portów NEWC głównie do Chin. 6 września cena surowca o wysokiej zawartości popiołu o parametrach NAR 5500 kcal/kg wzrosła o 0,49$/t i wyniosła 48,34$/t FOB Newcastle. Wzrostowi cen w tej części rynku sprzyjały umacniające się stawki frachtowe na szlaku Newcastle-Południowe Chiny, które w pierwszym tygodniu miesiąca wzrosły aż do 16,5$/t tj. prawie o 2$/t w stosunku do poprzedniego tygodnia. Co ważne, po raz pierwszy od czterech tygodni o 2,35 $/t wzrosła cena wysokogatunkowego surowca NAR 6000 kcal/kg, sprzedawanego na rynek japoński, na skutek ożywienia popytu ze strony japońskich elektrowni, które wznawiają produkcję po okresie planowych wyłączeń. Zdaniem obserwatorów należy spodziewać się zwiększenia zakupów w październiku oraz listopadzie. Mimo zastoju w konsumpcji węgla w Europie w sierpniu, w pierwszym wrześniowym tygodniowym notowaniu indeksu CIF ARA, wzrosła cena surowca dostarczanego do portów ARA. Dodatkowo, pojawianie się na platformie transakcyjnej ofert na listopad, sprzyjało umacnianiu się cen. Według notowania Argus media, indeks CIF ARA dla surowca o parametrach NAR 6000 kcal/kg zyskał 8,25 $/t w ciągu tygodnia i wyniósł 56,88$/t. Niemniej ostatnie notowanie tego indeksu we wrześniu, ostudziło nadzieje producentów na wydłużenie wzrostowego trendu cenowego. Osłabienie prognozy produkcji energii z węgla w Europie w połączeniu ze spadkiem stawek frachtowych do 12,90$/t na kluczowych szlakach atlantyckich zakończyły okres trzytygodniowego wzrostu cen węgla. W ostatnim notowaniu miesiąca, indeks tygodniowy CIF ARA, według notowania platformy Argus media, obniżył się o 4,40$/t i wyniósł 59,49$/t.

Powyższa informacja stanowi  podsumowanie przeglądu  publikacji  prasowych z miesiąca września br., dotyczących światowego rynku węgla.